veikla_statistika

Viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas (toliau – Institutas) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, skirtas tenkinti viešuosius interesus teikiant švietimo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Instituto įstatai patvirtinti Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m sausio 22 d. įsakymu Nr. 27V-12.

Instituto steigėja ir dalininkė yra valstybė. Valstybei atstovaujanti institucija – Valstybės tarnybos departamentas. Institutas įsteigtas 1999 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 64.

Valstybės tarnybos įstatymu (45 str. 2d.) Institutui suteikta išimtinė teisė rengti bendrąsias valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo atstovauti Europos Sąjungos institucijose bei 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programas ir pagal jas mokyti valstybės tarnautojus.

Instituto  įstatai.

Valdymo struktūra.

Struktūros schema.

INSTITUTO MISIJA

Didinti viešojo administravimo įstaigų personalo administracinius gebėjimus ir skatinti žinių sklaidą, siekiant efektyvaus viešojo administravimo.

INSTITUTO VIZIJA

Institutas – vienas iš valstybės tarnautojų mokymo ir konsultavimo lyderių Lietuvoje.

Lietuvos viešojo administravimo instituto veiklos siekiai:

 • programų ir projektų vykdytojai – aukštos kvalifikacijos specialistai ir ekspertai;
 • kokybiškos mokymo ir konsultavimo paslaugos;
 • viešojo administravimo procesų tyrimai;
 • ilgalaikiai ryšiai su klientais.

Pagrindinės Instituto veiklos kryptys:

 • specializuotas, centralizuotas, valstybės tarnybos poreikius atitinkantis, kompetencijų didinimas:
  • stiprinant strategines valstybės tarnautojų kompetencijas;
  • vykdant antikorupcinius mokymus valstybės tarnyboje ir savivaldybėse;
  • ugdant aukščiausiųjų kategorijų valstybės tarnautojų kompetencijas;
  • ugdant Lietuvos atstovų ES kompetencijas;
 • atitinkančių valstybės tarnybos poreikius mokymo programų inicijavimas ir kūrimas.

INSTITUTO STRATEGIJA:

Lietuvos viešojo administravimo instituto 2018-2020 metų veiklos strategija.

Instituto privalumai:

 • patirtis – dirbame jau septyniolika metų;
 • kokybė – kasmet nustatome mokymo kokybės tikslus ir atliekame jų pasiekimo stebėseną, taip pat nustatome ir prižiūrime bendruosius ir specialiuosius reikalavimus samdomiems dėstytojams, mentoriams, koučeriams;
 • greitis – gebame operatyviai parengti naują mokymo programą, atitinkančią naujus valstybės tarnybos ar konkrečios jos institucijos poreikius, ir pagal ją organizuoti mokymus bet kurioje Lietuvos vietoje;
 • vieningas ir nepertraukiamas kompetencijų didinimas – gebame sistemingai įgyvendinti daugiasluoksnius nacionalinius centralizuoto mokymo projektus.

 

Mes dirbame su:

mes_dirbame_su

„Europos Komisijos delegacija Lietuvos viešojo administravimo institutą mato kaip užimantį svarbiausią vietą Lietuvoje valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje. Tai taikoma ir ką tik įstojusiems į valstybės tarnybą, ir patyrusiems visų lygių valstybės tarnautojams…
Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas p. Michaelis Grahamas

(iš kalbos, pasakytos Institute 2001 m. vasario 5 d. pristatant „Dvynių“ projektą).

Oficialus instituto logotipo paaiškinimas lOGO 

Ženklas-mėlynos spalvos rombas. Rombo fone iš kairės į dešinę pusę siaurėjančios trys baltos vingiuotos juostelės simbolizuoja tris pagrindines Lietuvos viešojo administravimo instituto vykdomas mokymo rūšis-valstybės tarnautojų įvadinį mokymą, tęstinį kvalifikacijos tobulinimą ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymą. Šios trys juostelės dalija rombą į dvi dalis, simbolizuodamos, kad viršutinioji rombo dalis-piramidė-valstybės stabilumo pagrindas-yra grindžiamas mokymu.

ATASKAITOS

Metinės veiklos ataskaitos:

 

Įsakymai, kita teisinė informacija:

 

DARBO UŽMOKESTIS

Instituto darbuotojų pareiginiai atlyginimai