TYRIMŲ SRITYS

 • Mokymo poreikių nustatymas
 • Mokymo įgyvendinimo vertinimas
 • Mokymo poveikio vertinimas
 • Paslaugų plėtros galimybių tyrimas
 • ES šalių patirties įvairiais mokymo klausimais tyrimas
 • Klientų pasitenkinimo tyrimas
 • Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas
 • Viešųjų politikų, programų įgyvendinimo efektyvumo tyrimas
 • Organizacijos veiklos procesų ir efektyvumo tyrimas

 

ĮVYKDYTI TYRIMAI

 • Koučingo metodo taikymo galimybių šiuolaikinėse organizacijose tyrimas (2015 m.)
 • ES šalių patirties, vykdant naujai priimtų valstybės tarnautojų ar pradėjusių darbą naujose pareigose ES sprendimų priėmimo sistemoje mokymą, analizė (2014 m.)
 • Kiekybinis naujai priimtų valstybės tarnautojų ar pradėjusių darbą naujose pareigose ES sprendimų priėmimo sistemoje mokymo poreikių tyrimas (2014 m.)
 • Veiklos procesų analizė ir korupcijos pasireiškimo rizikos vertinimas, rekomendacijų dėl veiklos procesų kokybės gerinimo ir nustatytų korupcinių sričių mažinimo parengimas Valstybinėje įmonėje „Regitra” (2013 m.)
 • Įmonės struktūros funkcionalumo bei informacinių ir telekomunikacinių technologijų politikos auditas Valstybinėje įmonėje “Regitra” (2011 m.)
 • Klientų pasitenkinimo Lietuvos viešojo administravimo instituto veikla tyrimas (2010 m.)
 • Studija ,,Lietuvos piliečių, dirbančių ES institucijose, apklausa ir informacijos analizė” (2009 m.)
 • Veiklos efektyvumo tyrimas Teisingumo ministerijoje (2008 m.)
 • Studija dėl asmenų, atliekančių Lietuvos Respublikos atstovavimo ar atliksiančių su pirmininkavimu ES Taryboje 2013 metais susijusias funkcijas, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo srityje, kurios nepriklauso nuo asmens specializacijos konkrečioje srityje (2008 m.)
 • Tyrimas dėl valstybės tarnautojų mokymo koordinavimo Europos Sąjungos šalyse, užsakovas -Valstybės tarnybos departamentas (2007 m.)
 • Valdymo efektyvumo tyrimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje (2007 m.)
 • Visuomenės sveikatos priežiūros procesų optimizavimo tyrimas (2007 m.)
 • Darbuotojų mokymo poreikių tyrimas Trakų raj. savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose (2006 m.)
 • Valstybės tarnautojų mokymo poreikių 2007-2010 m. tyrimas , užsakovas – Valstybės tarnybos departamentas (2006 m.)
 • Veiklos efektyvumo analizė Klaipėdos visuomenės sveikatos centre (2005 m.)
 • Viešojo administravimo sektoriaus vadovų administracinių gebėjimų tyrimas (2005 m.)
 • Valdymo auditas Birštono savivaldybės administracijoje (2005 m.)
 • Valstybės tarnautojų vertinimo lyginamosios analizės tyrimas, užsakovas – Valstybės tarnybos departamentas (2005 m.)
 • Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų veiklos analizė (2005 m.)

 

KONTAKTAI

Susisiekite dėl tyrimo atlikimo pagal Jūsų organizacijos poreikius:  arturas.arbatauskas@livadis.lt