Programos/renginių kuratorius

Aušra Mančinskienė
(8 5) 239 58 00
ausra.mancinskiene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00-16.30 val.

Šie mokymai skirti, siekiant patenkinti konkrečios institucijos mokymo poreikius. Čia taip pat gali būti panaudoti moduliai iš kitų programų.

Moduliai/renginiai:

1
Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas
Tikslas: ugdyti darbuotojų, turinčių teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, administracinės atsakomybės taikymo ir administracinių nusižengimų tyrimo rezultatų įforminimo kompetenciją.
1. Administracinių nusižengimų teisenos etapai – 1 akad. val;
2. Administracinių nusižengimų tyrimas, administracinio nusižengimo sudėtis- 1 akad. val;
3. Administracinių nusižengimų tyrimo rezultatų įforminimas: mažai pavojingos veikos žymėjimas, protokolų, administracinių nurodymų ir nutarimų surašymo tvarka- 1 akad. val;
4. Tyrimo rezultatų įforminimas naudojantis Administracinių nusižengimų registru (ANR) - 3 akad. val;

6 ak.val. 70 Eur
2017-09-28 09:00 Vietų nebėra
2
Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą? (Klaipėda)
Tikslas- aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti psichologinius bei vadybos būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus.
Pagrindinės temos:
Nuo ko priklauso motyvacija? Hercbergo, Maslou ir naujausios motyvacinės teorijos.
Darbotojų savyvertės, tikslų ir motyvacijos sąsajos.
Vidinė ir išorinė motyvacija. Savymotivacija.
Nepiniginiai motyvatoriai.
Individualiosios motyvacijos nustatymas.
Darbuotojų motyvacinių poreikio identifikavimas.
Darbuotojų tinkamų lūkesčių formavimas.
Skirtingų kartų (BB, X, Y, Z) darbuotojų
Motyvacijos ypatumai.
Naujo darbuotojo tinkama adaptacija.
Impritingo įtaka ilgalaikiui motyvavimui.
Koučingo ir supervizijos taikymas.
Taikytini nepiniginės motyvacijos metodai, „gudrybės“.
Motyvaciją skatinantis vadybiniai veiksmai.
Vadovavimo stiliaus ir organizacinės kultūros
formavimas.
Darbuotojų įtraukimas į valdymą ir planavimą.
Atsakomybės suteikimas, delegavimas, ugdymas, komunikacija, kontrolė.
Dažniausiai pasitaikančios demotyvaciją sąlygojančios vadybinės klaidos.
8 ak. val. 80 Eur
3
Profesinė etika ir korupcijos prevencija viešajame sektoriuje (užsakomasis seminaras)
• Korupcijos apibrėžimai, prielaidos, mąstai, formos ir rūšys
• Viešosios politikos etikos reglamentavimo ir taikymo svarba korupcijos prevencijai viešajame sektoriuje
• Korupcijos kaštai
• Pagrindiniai korupcijos bruožai ir kovos su korupcija kryptys
• Užsienio šalių korupcijos prevencijos viešajame sektoriuje politika, praktika ir jos taikymas Lietuvoje
• Teisinis korupcijos reglamentavimas Lietuvoje.
• Institucinė ir teisinė atikorupcinė bazė
• Korupcijos prevencijos priemonės ir jų taikymas korupcijos sumažinimui viešajame sektoriuje
6 ak. val.
4
Valstybės valdymo ir administracinės sistemos modelis Lietuvoje: esamos situacijos analizė (užsakomasis seminaras)
8 ak. val.
5
Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės (užsakomasis seminaras)
Tikslas- padėti dalyviams geriau suvokti viešųjų ryšių svarbą ir vaidmenį viešajame administravime. Sužinoti ir mokėti pritaikyti savo veikloje bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdus ir priemones.
Pagrindinės temos:
• Šiuolaikinė žiniasklaida: kas pasikeitė ir ką reikia žinoti?
• Organizacijos krizė ir ir viešumas žiniasklaidoje. Pratybos;
• Asmeninė komunikacija: du įrankiai. Pratybos.
• Ką daryti: kaip pasirengti bendrauti su žiniasklaida?
6 ak. val.
6
Efektyvaus bendravimo įgūdžiai
Tikslas-padėti tobulinti bendravimo įgūdžius, reikšmingus įvairiose valdymo situacijose: susirinkimuose, posėdžiuose, derybose, pokalbiuose apie darbo kokybę ir pan.
Pagrindinės temos:
• Bendravimo funkcijos ir tikslai;
• Bendravimo būdai ir etapai;
• 3 “AŠ” lygiai;
• Bendravimo stiliai;
• Kaip Padaryti Tokį Įspūdį?
• Viešas kalbėjimas;
• Suvokti ir įsiminti nformaciją padedančios priemonės
• Pozityvus mąstymas;
• Grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas;
• Aktyvus klausymasis;
• Nežodinis bendravimas;
• Klausinėjimas;
• Konstruktyvūs veiksmai konfliktinėje situacijoje.
8 ak. val. 70 Eur
2017-10-19 09:00 Registruotis
7
Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)
Tikslas – tobulinti komandinio darbo ir motyvuojančios dalykinės komunikacijos kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Efektyvi vidinė komunikacija – organizacijos brandumo požymis;
• Vidinės komunikacijos vadybiniai modeliai;
• Kaip susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus efektyvius susitarimus?;
• 1 + 1 = 3? Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas;
• Organizacijos kultūra: siekiamybė ar realybė.
8 ak. val.
8
Emocinis intelektas (užsakomasis seminaras)
Tikslas- lavinti gebėjimą ir praktinius įgūdžius atpažinti savo ir kitų emocijas, pasirinkti adekvačius emocijų išraiškos būdus, ieškant ir atrandant naujų resursų asmeninio bei profesinio augimo potencialui didinti.
Pagrindinės temos:
• Emocinio intelekto samprata. Septynios intelekto rūšys arba, kodėl kai kurie dvejetukininkai tampa lyderiais? Emocinio intelekto apibrėžimas. Emocinis intelektas ir darbo efektyvumas.
• Savęs pažinimas ir priėmimas. Emocijų prigimtis ir funkcijos. Emocijų tipologija. Emocijos – karališkas kelias į savęs pažinimą? Emocijų teikiama informacija ir kaip ja pasinaudoti? Tikslingas emocijų panaudojimas skirtingose situacijose.
• Vidinis dialogas ir vidinės darnos siekimas. Emocijų ir mąstymo ryšys. Suvokimo iškraipymo priežastys. Vidinės emocinio reagavimo programos keitimas.
• Ką reiškia „valdyti emocijas“? Emocinių reakcijų galia. Emocijų išraiškos būdų analizė efektyvumo aspektu. Kaip suvaldyti neigiamas emocijas kitų žmonių atžvilgiu?
• Tarpasmeninė emocinė kompetencija. Kitų žmonių pažinimo priemonės ir informacijos šaltiniai. Kitų asmenų teikiamos emocinės informacijos suvokimas. Bendravimas su skirtingo tipo asmenimis. Poveikis kitiems.
8 ak. val.
9
Naujos redakcijos statybos įstatymo aktualijos (užsakomasis seminaras) (vyks Klaipėdoje)
Tikslas- supažindinti su naujos redakcijos statybos įstatymu.
Pagrindinės temos:
• Statybos įstatymo naujos redakcijos apžvalga;
• Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nauji įgaliojimai;
• Konsoliduotų statybos techninių reglamentų apžvalga;
• Konsultacijos.
4 ak. val.
10
Kibernetinio saugumo higiena. Organizacijos kompiuterių naudotojų kibernetinio saugumo mokymai.
Tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojams kibernetinio saugumo higienos klausimais.
Pagrindinės temos:
• fundamentalūs saugumo principai;
• kibernetinių grėsmių išskirtiniai požymiai ir pasaulines kibernetinių grėsmių tendencijos;
• informacijos apsaugos ir kibernetinio saugumo teisinis reglamentavimas;
• saugaus darbo principai: slaptažodžiai ir jų apsauga; atsarginės kopijos; duomenų laikmenų apsauga; įtartinų el. laiškų ir socialinės inžinerijos atpažinimas; el. pašto ir interneto saugus naudojimas; mobilių įrenginių naudojimas.
5 ak. val.
11
Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)
Tikslas- supažindinti dalyvius su pagrindiniais reikalavimais asmens duomenų tvarkymui ir pokyčiais įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679.
Pagrindinės temos:
• Esminiai pokyčiai įsigaliojus asmens duomenų apsaugos reformos metu priimtiems ES dokumentams;
• Pagrindinės sąvokos, asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai, duomenų subjekto teisės, reikalavimai asmens duomenų saugumui pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir pokyčiai įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui;
• Atsakomybė ir priežiūros institucijos įgaliojimai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
• Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kitos naujovės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
6 ak. val.
12
Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (užsakomasis seminaras)
Tikslas- išmokti atpažinti ir valdyti konfliktines situacijas; tobulinti konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose stilių; praktiškai taikyti konfliktinės situacijos sprendimo modelį.
Pagrindinės temos:
• Kas yra konfliktas? Konflikto samprata. Konflikto anatomija: kokie elementai sudaro konfliktą? Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai;
• Konfliktų priežastys. Ar įmanoma išvengti konfliktų?
• Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Konfliktų sprendimo modelis. Tinkamo konflikto sprendimo stiliaus pasirinkimas. Ar galime konkuravimą pakeisti bendradarbiavimu?
• Konfliktų valdymo būdų įvairovė – kurį rinksimės? Kovoti ar bėgti? Ką reiškia valdyti konfliktinę situaciją?
• Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėse situacijose algoritmas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė;
• Emocijų konfliktinėje situacijoje atpažinimas ir valdymas. Kaip suvaldyti savo ir kitų neigiamas emocijas?
• Asmeninis konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo veiksmų planas.
13
Streso ir spaudimo valdymas (vyks Panevėžyje)
Tikslas- išmokyti palaikyti optimalią veiklai psichologinę savijautą, o per ją – ir didesnį savo asmeninį darbo efektyvumą.
Pagrindinės temos:
• Streso ir negatyvių emocijų mechanizmas ir mūsų įpročiai;
• Streso įveikimo būdai ir sisteminis požiūris į žmogų;
• Relaksacija ir savitaiga, vaizdinių panaudojimas ir vaizduotės galia;
• „Dekarto schema“ ir kitos racionalios (mąstymo schemų keitimo) technikos;
• Streso ir nemalonių emocijų valdymo metodai: prieš (prevencija) ir po (įtampos mažinimas);
• Įsisamonintu dėmesingumu grįstos streso valdymo technikos (pagal Mindfulness streso valdymo programą);
• Individualus streso valdymo metodų sau pasirinkimas, atsižvelgiant į savo tipą ir situaciją.
8 ak. val.
14
Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)
8 ak. val.
15
Vertinamos veiklos/kompetencijos ir planavimo pokalbis (užsakomasis seminaras)
Tikslas- išmokyti taikyti vertinamojo pokalbio metodą bei ugdyti praktinius pokalbio valdymo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Metinis veiklos vertinimo pokalbis – personalo veiklos valdymo instrumentas;
• Vertinimo pokalbio proceso valdymas;
• Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai;
• Pasirengimas vertinimo pokalbiui;
• Metinio pokalbio vertinimo dalis;
• Metinio pokalbio planavimo dalis;
• Darbai po vertinamojo pokalbio.
8 ak. val.
16
Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)
Pagrindinės temos:
• Streso „kraštovaizdžio“ piešinys;
• Streso valdymo “instrumentai”;
• Paveikslas senas – rėmai nauji;
• Darbas su savimi ir pagalba sau.
8 ak. val.
17
Tarnybinis etiketas ir protokolas (užsakomasis seminaras)
Pagrindinės temos:
• Protokolas ir etiketas: samprata, panašumai ir skirtumai, istorija ir tendencijos, rūšys;
• Protokolo principai: hierarchijos principas, dešinės rankos principas, atitinkamo statuso principas;
• Dalykinis įvaizdis ir apranga. Reikalavimai aprangai;
• Susitikimų protokolas: prisistatymas, susipažinimas, supažindinimas, pirmasis pokalbis („small talk“). Vizitinės kortelės;
• Susitikimų ir renginių organizavimas. Priėmimų rūšys ir jų vadyba. Protokoliniai elgesio reikalavimai susitikimuose ir priėmimuose;
• Profesinis gyvenimas: bendravimas darbe, tarnybinės pramogos. El. paštas ir telefonas. Bendrieji bendravimo su klientais reikalavimai.
4 ak. val.
18
Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)
8 ak. val.
19
Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)
Tikslas- tobulinti streso valdymo gebėjimus, apimančius stresinės reakcijos suvokimą, streso ženklų atpažinimą ir streso įveikimą, įtvirtinti pozityvias nuostatas į konfliktinės situacijos konstruktyvaus sprendimo galimybes.
Pagrindinės temos:
• Streso požymiai ir pasekmės;
• Atsparumas stresui;
• Pagrindiniai streso valdymo principai;
• Sudėtingos situacijos: nuo pavojų prie galimybių;
• Konflikto vertinimas: pozityvus konflikto aspektas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė.
5 ak. val.
20
Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)
Pagrindinės temos:
• Korupcijos suvokimas, paplitimas ir reali patirtis;
• Korupcijos pasireiškimo (paplitimo) priežastys (valdymo sistemoje, institucijoje (organizacijoje), atliekant pareigines funkcijas);
• Korupcijos rizikos valdymas;
• Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
• Teisinė atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (nusikalstamų veikų identifikavimas ir kvalifikavimas);
• Korupcijos prevencijos priemonės;
• Interesų konfliktai ir jų valdymas. Privačių interesų deklaravimo ypatumai;
• Profesinės etika kaip korupcijos prevencijos priemonė.
8 ak. val.
21
Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)
Tikslas- ugdyti dalyvių gebėjimus, būtinus įgyvendinant ir tobulinant vadovavimo komandai procesus.
Pagrindinės temos:
• Žmogiškųjų išteklių valdymo tendencijos ir organizacijos kultūra;
• Bendravimo ir darbo įstaigoje organizavimas, vidinė komunikacija;
• Vadovų vaidmenys;
• Komandos samprata, vaidmenys komandoje, komandos sudarymo etapai;
• Problemų sprendimo būdai komandoje.
8 ak. val.
22
Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)
Pagrindinės temos:
• Socialinės prielaidos korupcijos atsiradimui bei jos prevencijai;
• Korupcijos apraiškos viešajame administravime, šių apraiškų identifikavimas;
• Veiksmai prieš administracinę korupciją;
• Teisinis korupcijos prevencijos reglamentavimas nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu institucijos, vykdančios korupcijos prevenciją;
• Korupcijos prevencijos priemonės;
• Korupcijos priežasčių analizė, rizikos faktoriai, korupcijos raiška ir prevencija organizacijoje;
• Korupcija kaip etinė problema. Valstybės tarnautojo etika ir korupcinis elgesys;
• Interesų konfliktas valstybės tarnyboje.
6 ak. val.
23
Streso ir spaudimo valdymas (vyks Klaipėdoje)
Tikslas-išmokyti palaikyti optimalią veiklai psichologinę savijautą, o per ją – ir didesnį savo asmeninį darbo efektyvumą.
Pagrindinės temos:
• Streso ir negatyvių emocijų mechanizmas ir mūsų įpročiai;
• Streso įveikimo būdai ir sisteminis požiūris į žmogų;
• Relaksacija ir savitaiga, vaizdinių panaudojimas ir vaizduotės galia;
• „Dekarto schema“ ir kitos racionalios (mąstymo schemų keitimo) technikos;
• Streso ir nemalonių emocijų valdymo metodai: prieš (prevencija) ir po (įtampos mažinimas);
• Įsisamonintu dėmesingumu grįstos streso valdymo technikos (pagal Mindfulness streso valdymo programą);
• Individualus streso valdymo metodų sau pasirinkimas, atsižvelgiant į savo tipą ir situaciją.
8 ak. val.
24
Viešasis interesas ir jo gynimas administraciniuose teismuose
6 ak. val.
25
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas
Tikslas- ugdyti vadovų gebėjimus tinkamai reaguoti į kintančią visuomenės struktūrą, efektyviai derinti viešojo sektoriaus ir kitų visuomenės grupių interesus, naudoti naujas bendradarbiavimo formas ir galimybes.
Pagrindinės temos:
• Tradicinė viešosios ir privačios partnerystės samprata ir naujausios tendencijos;
• Interesų grupės, jų identifikavimas ir komunikavimo būdai;
• Visuomenės struktūros kaita;
• Sprendimų priėmimas ir derybos – laimėjimo strategija;
• Viešojo ir privataus sektoriaus santykis, bendradarbiavimo būdai.
8 ak. val.
26
Žmogiškųjų išteklių planavimas
Tikslas- tobulinti darbuotojų veiklos planavimo ir valdymo efektyvumą, akcentuoti darbuotojų atrankos sėkmės veiksnių, vertinamojo pokalbio, karjeros planavimo ir adaptacijos svarbą.
Pagrindinės temos:
• Darbuotojų atranka bei vertinimas. Sėkmės veiksniai;
• Vertinamasis pokalbis. Struktūra bei turinys;
• Karjeros planavimas kaip personalo ugdymo ir motyvavimo priemonė;
• Karjeros planavimas ir asmeninis tobulėjimas;
• Tikslų iškėlimas;
• Tikslų peržiūra;
• Dienos planavimas;
• Darbuotojų išskirstymo ir adaptacijos tikslai;
• Adaptacijos tipai ir rūšys;
• Adaptacijos etapai;
• Adaptacijos lygiai;
• Orientacijos programos;
• Darbuotojų karjeros plano ir rezervo formavimo ryšys;
• Karjeros planavimo metodai;
• Darbuotojų rezervo formavimas.
8 ak. val.
27
Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (vyks Klaipėdoje)
Tikslas- išmokti atpažinti ir valdyti konfliktines situacijas; tobulinti konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose stilių; praktiškai taikyti konfliktinės situacijos sprendimo modelį.
Pagrindinės temos:
• Kas yra konfliktas? Konflikto samprata. Konflikto anatomija: kokie elementai sudaro konfliktą? Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai;
• Konfliktų priežastys. Ar įmanoma išvengti konfliktų?
• Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Konfliktų sprendimo modelis. Tinkamo konflikto sprendimo stiliaus pasirinkimas. Ar galime konkuravimą pakeisti bendradarbiavimu?
• Konfliktų valdymo būdų įvairovė – kurį rinksimės? Kovoti ar bėgti? Ką reiškia valdyti konfliktinę situaciją?
• Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėse situacijose algoritmas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė;
• Emocijų konfliktinėje situacijoje atpažinimas ir valdymas. Kaip suvaldyti savo ir kitų neigiamas emocijas?
• Asmeninis konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo veiksmų planas.
8 ak. val.
28
Darbuotojų kompetencijos valdymas
Tikslas - tobulinti darbuotojų veiklos valdymo efektyvumą, parodyti darbuotojų veiklos motyvacijos ir organizacijos kultūros svarbą, supažindinti su žmogiškųjų išteklių politikos aktualijomis, skirtingais vadovų vaidmenų modeliais, valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumais.
Pagrindinės temos:
• Įvadas į žmogiškųjų išteklių valdymą;
• Motyvavimas ir delegavimas;
• Organizacijos kultūra;
• Žmogiškųjų išteklių politika;
• Darbo organizavimas;
• Vadovų vaidmenys;
• Bendravimas organizacijoje;
• Organizacijos vystymas;
• Žmogiškųjų išteklių veiklos valdymo ateities tendencijos;
8 ak. val.
29
Savivertės ugdymas
Tikslas- prisidėti prie dalyvių savivertės sustiprinimo.
Pagrindinės temos:
Kas yra savivertė?
Kaip atsiranda negatyvus savęs vertinimas?
Kaip formuojasi savivertė?
Savivertės tipai;
Modeliai ir antimodeliai;
Kaip reaguoti į kritiką?
Metodai savivertei stiprinti.
8 ak. val.
30
Administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimas ir administracinių nuobaudų skyrimas
Tikslas- supažindinti dalyvius su administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimo taisyklėmis; administracinės atsakomybės tikslais ir ypatumais; administracinių nuobaudų sistema; ,,administracinio teisės pažeidimo“ ir ,,nusikaltimo“ sąvokų skirtumais; administracinės atsakomybės taikymo subjektais; administracinių teisės pažeidimų sudėtimi; administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimu ir administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, bylų nagrinėjimo procedūromis; teismų praktika administracinių teisės pažeidimų bylose; padėti išvengti klaidų tiriant ir nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas.
Pagrindinės temos:
• Administracinė atsakomybė;
• Administracinio teisės pažeidimo sąvoka;
• Administracinių nuobaudų sistema;
• Administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimo taisyklės;
• Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena.
8 ak. val.
31
Kaip kokybiškai aptarnauti klientą ?
Tikslas- supažindinti dalyvius su kliento konstruktyvaus aptarnavimo priemonėmis, padedančiomis suprasti savo ir kliento elgesio priežastis, išmokyti parinkti tinkamas bendravimo strategijas, bei bendraujant panaudoti metodus, padedančius užbėgti konfliktinėms situacijoms už „akių“.
Pagrindinės temos:
• Kas yra geras aptarnavimas? Kuo vadovaujantis klientas priima sprendimus?
• Kliento aptarnavimo ABC ir praktiniai patarimai. Ką sakyti, kaip sakyti, kodėl sakyti?
• Frazių, padedančių laimėti kliento palankumą, įvardinimas;
• Bendravimo principai, galiojantys tiek bendraujant su klientais, tiek ir realiame gyvenime;
• Kodėl klientai pas mus taip dažnai ateina išlieti pykčio?
• Kaip bendrauti su klientu, kad pokalbis būtų konstruktyvus?
• Kliento siunčiamų žinučių „tarp eilučių“ teisingas interpretavimas;
• Bendravimas sudėtingose situacijose;
• Priemonės, padedančios užbėgti konfliktams už „akių“.
8 ak. val.

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos