Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

VADOVAVIMO, LYDERYSTĖS ir POKYČIŲ VALDYMO mokymai

TIKSLAS

Stiprinti strateginę kompetenciją: vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimus.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Efektyvi projektų vadyba
Tikslas - suteikti klausytojus su šiuolaikiniam projektų vadybininkui reikalingomis kompetencijomis ir suteikti įgūdžius efektyviai valdyti projektus.

Uždaviniai:
•padėti suvokti projekto sąvoką, charakteringiausias projekto savybes ir valdymo būtinumą,
•suteikti gebėjimus valdyti ir kontroliuoti projekto vykdymo laiką, biudžetą, kokybę, riziką,
•apibūdinti projekto žmogiškųjų išteklių ir suinteresuotųjų šalių valdymo iššūkius.

Modulių sąrašas ir jų trukmė akademinėmis valandomis:
1.Projekto sąvoka ir pagrindinės koncepcijos 1 val.
2.Projekto turinio valdymas 1 val.
3.Projekto laiko valdymas 1 val.
4.Projekto biudžeto sudarymas ir lėšų panaudojimo kontrolė 1 val.
5.Projekto kokybės valdymas 1 val.
6.Projekto rizikos valdymas 1 val.
7.Projekto žmogiškųjų išteklių valdymas 1 val.
8.Projekto suinteresuotųjų šalių valdymas 1 val.

Praktinių užduočių trukmė - 3 ak. val.

Mokymo metodai: paskaita/probleminis dėstymas, diskusija, užduočių atlikimas grupėse, bendras rezultatų aptarimas,
8 ak. val. 80 eur
2
Lyderystės įgūdžių tobulinimas
Tikslas: išsiaiškinti lyderystės esmę ir išnagrinėti lyderio vaidmenį organizacijoje.

Uždaviniai:
•Atrasti lyderio ypatumus;
•Analizuoti lyderio sėkmės prielaidas organizacijoje;
•Tobulinti asmenines lyderio savybes.

Pagrindinės temos:
•Lyderio rolė komandoje;
•Vadovavimo prioritetai;
•Laiko ir darbų planavimas;
•Darbų delegavimas;
•Darbuotojų motyvacija;
•Pokalbis su darbuotoju. Grįžtamasis ryšys darbuotojui;
•Skirtingi žmonių tipai ir kaip su jais komunikuoti?
•Refreimingas–būdas ribojančius įsitikinimus paversti palaikančiais;
•Kūno kalba ir kaip ją „skaityti“?
•4 konfliktų valdymo strategijos;
•Konflikto sprendimo algoritmas. Konflikto mediacija.
8 ak. val. 109 eur
3
Įsisąmoninta lyderystė
Tikslai:
- identifikuoti lyderio elgseną;
- susidaryti sąmoningą požiūrį į save ir lyderio vaidmenį;
- formuoti sąmoningą ir vertybėmis grįstą elgseną įvairiose darbinės veiklos situacijose.

Temos:
• Lyderystė ir jos sudedamosios dalys
• Lyderio vaidmuo
• Didieji asmenybės bruožai
• Lyderiui būdingi bruožai
• 24 charakterio stiprybės
• Stiprybės, galimybės ir pozityvūs veiksmai
• Strateginis sąmoningumas
• Mindfulness (įsisąmoninimas, sąmoningumas, dėmesingumas) – teorija ir praktika

8 ak. val. 80 eur
4
Praktinė vadovavimo psichologija
Mokymų tikslas – suteikti vadovams praktinės vadovavimo psichologijos žinias bei metodus ir išmokyti juos taikyti kasdienėje jų veikloje. Pritaikę šiuos metodus savo darbe, vadovai:
- gebės daug geriau suprasti tikruosius darbuotojų elgesio motyvus;
- žinos kaip bendrauti su „sunkiais“ darbuotojais ir kolegomis, kurie kelia konfliktus ir įtampą;
- išvengs sąmoningų ir nesąmoningų manipuliacinių spąstų;
- padidins savo, kaip vadovo, produktyvumą;
- sugebės įvertinti kiekvieno darbuotojo potencialą;
- išmoks išsakyti pastabas taip, kad jos būtų išgirstos ir priimtos.
Seminaro temos:
• Kas yra vadovas ir kokia pagrindinė vadovo užduotis.
• Ar gerai pažįstu žmones, kuriems vadovauju?
• Kaip formuojasi charakteris ir ką iš savo šeimos žmogus atsineša į savo darbo vietą.
• 10 svarbiausių charakterio savybių, nuo kurių priklauso geri rezultatai darbe.
• 3 elgesio modeliai, kurie stipriai mažina žmogaus produktyvumą ir sukelia konfliktus.
• Kaip atpažinti ir sustabdyti psichologinius „žaidimus“, kuriuos žaidžia žmonės.
• „Sunkūs“ darbuotojai – kas lemia tokį jų elgesį ir kaip galima spręsti tokias situacijas.
• 4 pagrindiniai darbuotojų tipai – kaip juos atpažinti ir jiems vadovauti.
• Kaip išsakyti pastas darbuotojams, kad jos būtų išgirstos ir priimtos.
• Veiksmų planas – kaip aš ketinu tai taikyti savo darbe.
8 ak. val. 90 Eur
5
Sėkmingas LEAN diegimas viešojo sektoriaus įstaigoje
Tikslinė grupė - viešojo sektoriaus įstaigų vadovai ir įstaigų padalinių vadovai.

Tikslas - tobulinti vadovų LEAN diegimo gebėjimus, supažindinti su LEAN pritaikymu viešojo sektoriaus specifikai, siekiant veiksmingo modernizavimo.

Išklausę seminaro programą, dalyviai įgaus įgūdžių:
1. kaip efektyviai spręsti problemas
2. planuoti savo kasdienę veiklą pagal organizacijos dienotvarkę
3. kaip parinkti ir pritaikyti konkrečius Lean metodus
4. optimizuoti procesus
5. atskirti ir panaikinti vertės nekūriančias veiklas

Temų sąrašas:
• Kas yra Lean ir 8 švaistymų rūšys?
• Lean 5S metodas ir nauda. Kodėl paprastą metodą sunku įgyvendinti?
• Vizualinis valdymas ir Lean Kanban metodas. Kas yra viešojo sektoriaus kuriama vertė?
• Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas pagal „5 Kodėl“ metodą. Kaip efektyviai parinkti priemones problemoms spęsti?
• Startegija ir lean. X-Matrix metodas. Kaip užtikrinti Lean tvarumą organizacijoje?
• Strategijos siekimo disciplina ir efektyvūs susirinkimai.
• Gemba metodas

6 akad. val. 80 Eur
6
Metinis darbuotojų vertinimo pokalbis
Tikslas – organizuoti, vykdyti ir užtikrinti sėkmingą veiklos vertinimo pokalbį.
Uždaviniai:
1. Aptarti metinio pokalbio principus ir eigą.
2. Įgyti efektyvių metinio pokalbio vedimui reikalingų įgūdžių.
3. Išanalizuoti dažniausiai pasitaikančias vertinamų pokalbių klaidas.

Metinio pokalbio struktūra
Kertiniai efektyvaus metinio pokalbio principai.
Vadovo atsakomybė. Darbuotojo atsakomybė.
Veiklos tikslų formulavimas.
Veiklos tikslų ir kompetencijų ryšys.
Grįžtamasis ryšys.
Ugdomieji pokalbiai.
8 ak. val. 80 Eur
7
Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas (Mažeikiai)
Vadovavimo ir lyderiavimo samprata. Iš ko susidaro lyderystė? Asmeninė lyderystė. Autentiška ir pasidalinta lyderystė.
Kokios lyderio savybės turiu ugdyti savyje? – praktinis užsiėmimas (30 min.). Mano lyderiavimo stilius – testas (30 min.). Vadovavimas naujiems ir jauniems darbuotojoms (X,Y,Z) kartų teorijos kontekste. Rytojaus lyderio vaidmuo. Sąveikos su pavaldiniais formulė
Organizacinė kultūra - sąsajos su lyderystė ir kodėl ją reikia diegti, transformuoti? Pokyčių vadyba. Susitelkimo į sprendimus principas. Darbuotojų lūkesčių formavimas
Įgalinimo, delegavimo ir kontrolės taikymas motyvacijos padididinimui. Vadybinės komunikacijos pratimas – situacijos modeliavimas ir vaidybinis žaidimas (60 min.).
8 ak. val. 80 Eur
8
Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas
1. Individualus vadovavimo stilius ir orientavimasis į vadovaujamo darbuotojo ypatumus.
1.1. Ko iš vadovų tikisi pavaldiniai: nuolatinis savęs ir kitų „auginimas“, ugdymas, tolerancija, santykiai?
1.2. Situacinis vadovavimas. Individualaus vadovavimo testo rezultatų aptarimas. Praktika.

2. Įgalinimo įgūdžių tobulinimas - praktika.
2.1. Informavimas ir motyvavimas per tikslus. Praktinė užduotis.
2.2. Kodėl įgalinti, kada, kokias užduotis ir - kam?
2.3. Pasiruošiame, kaip atsakyti į darbuotojų replikas – „atsisakymus“, „pasiteisinimus“. Argumentavimas ir atsakymas į prieštaravimus. Darbuotojo pasipriešinimo įveikimas. Mokomės, kaip pareikalauti atlikti taip vadinamus „papildomus“ darbus, kurių „nepriklauso daryti“?
2.4. Įgalinimo treniruotė: pasiruošiame deleguoti darbus pavaldiniams.

3. Lyderio laikas, skiriamas savęs ir kitų tobulinimui bei numatymui „į priekį“.
3.1. Vadovo laiko planavimo matrica: kokiems darbams turi būti skirtas mano laikas?
3.2. Tikslų formulavimas pagal „SMART’ER“ kriterijus. Užduotis: tikslų sau ir pavaldiniams formulavimas bei įkvėpimas jų siekti.

4. Autentiška lyderystė.
Charizmos samprata: emocijos, kūnas ir mąstymas – kas yra kitaip?
Pozityvi lyderystė ir negatyvi lyderystė praktikoje.
5. Sėkmingų lyderių klaidų apžvalga (S. Finkelstein tyrimo rezultatai).
Ydingų nuostatų testas. Pasitikėjimo klimato kūrimas komandoje.
Darbuotojų įgalinimas (angl. empowerment) – sėkmingos komandos variklis. Kaip „uždegti“ save ir kitus? Kaip įtraukti įprocesą? Lyderio vaidmens svarba netikėtose situacijose.


8 ak. val. 80 Eur
9
Nepopuliarūs vadovo sprendimai, motyvavimas ir konfliktų valdymas
Nepopuliarūs vadovo sprendimai – kas tai? Darbuotojo atleidimo ir „sulaikymo“ psichologija.
2. NEPINIGINIS DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS
Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones?
Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja. Motyvaciją žlugdantys veiksniai. J.S. ADAMS socialinio teisingumo principai.
Netiketi motyvacijos „eksperimentai“, sėkmės, nesėkmės ir išvados. Atvejo analizė: „Motyvatorių meniu“; „Fish“ („Žuvies“) filosofija, motyvacija per emocijas; motyvavimas per pozityvų mąstymą ir pasitikėjimą savimi.
Vadovo - motyvatoriaus vaidmuo - nuo darbuotojo įvedimo į organizaciją iki atsisveikinimo.
KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą. „Karšta ugnis“.
Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo?
Konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimo modelis.
a) kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti;
b) savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas “ne” pasakymas, kai girdite pretenzijas, kurių negalima patenkinti;
c) kaip elgtis padarius klaidą. “Gaisro gesinimas”.
Bendravimas ir darbas su „sudėtingais” žmonėmis: „ypatingais“ (VIP), agresyviais, įtartinais, plepiais, nekantriais, „labai užsiėmusiais“, išsisukinėtojais, „visažiniais teisuoliais“, „Aš žinau“, skeptikais, „kankiniais“.

8 ak. val. 80 Eur
10
Tarnybinės veiklos vertinimas
Darbuotojų veiklos valdymo modeliai, jų efektyvumas praktikoje. Tarnybinės veiklos vertinimo įtaka įstaigos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo pokalbis: tikslas, struktūra, vedimo technikos, pagrindinės pokalbio vykdymo klaidos, jų išvengimo būdai
Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas vertinimo komisijoje.
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūros:
- eilinis vertinimas,
- neeilinis vertinimas, kvalifikacijos vertinimo anketos bei išvados užpildymo ypatumai.
- Praktinės užduotys (metų veiklos uždavinių (užduočių) veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymas).8 ak. val. 70 Eur
11
Laiko planavimas ir darbo organizavimas
Mokymo tikslai:
Supažindinti su daugiau nei 30 laiko planavimo įrankių padedančių didinti darbo efektyvumą.
Išaiškinti žmogaus efektyvumo daryti daugiau ar mažiau priežastis.
• Laiko planavimo apibrėžimas
• Ką iš tikrųjų planuojame? Užduotis „Gyvenimo ratas“.
• Multitaskingas – šiandienos realybė. Kokius vaisius iš tikrųjų skiname ilgalaikėje perspektyvoje. Dėmesio sutelktumas. Kiek laiko prarandame dėl trikdžių? Dalyviai testo pagalba pasiskaičiuoja asmeninį dėmesio sutelktumo skaičių, kurio pagalba pasiskaičiuojame, kad per dieną galime prarasti net ir 2 valandas laiko.
• „Pomodoro“ technika vidiniams trukdžiams suvaldyti.
• Individualus produktyvaus laiko pasiskaičiavimas
• Dienotvarkės planavimo ypatumai, vienas svarbus bet dažnai pamirštamas dalykas.
• Laiko vagys ir jų įveikimo metodai arba Laiko rezervai.
8 ak. val. 80 Eur
12
Vidaus kontrolės sistema – valdymo proceso dalis
Tikslas - prisidėti prie bendro vidaus kontrolės supratimo formavimo, pagelbėti viešajame sektoriuje įdiegti ir palaikyti efektyvią vidaus kontrolę. Todėl valstybės institucijų vadovybė – svarbus mokymų adresatas.
Pagrindinės temos:
A. Vidaus kontrolės sistemos samprata
B. VKS reglamentavimas
C. Vidaus kontrolės sistemos elementai:
• kontrolės aplinka;
• rizikos nustatymas;
• kontrolės procedūros;
• informacija ir komunikavimas
• monitoringas
D. Vidaus kontrolės sistemos vertinimas
8 ak. val. 80 Eur
13
Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?
Tikslas: aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti psichologinius bei vadybos būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus
I.Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones?
II. Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne vadovus.
III. Motyvacijos principai – keli netiketi motyvacijos „eksperimentai“, sėkmės, nesėkmės ir išvados.
IV. Motyvavimas per pozityvų mąstymą ir pasitikėjimą savimi.
V. Vadovo - motyvatoriaus vaidmuo – nuo darbuotojo įvedimo į organizaciją iki atsisveikinimo.
VI. Pozityvus ir motyvuojantis klimatas - Jūsų įmonėje. 10 žingsnių, kurie padėtų
8 ak. val. 80 Eur
14
Žmogiškųjų išteklių valdymas (planavimas ir darbuotojų kompetencijų vertinimas)
Tikslas – organizuoti, vykdyti ir užtikrinti sėkmingą žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijų įgyvendinimą.
Pagrindinės temos:
Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos;
• Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata;
• Žmogiškųjų išteklių vadybos principai ir funkcijos;
• Žmogiškųjų išteklių planavimo esmė;
• Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo procesas ir modeliai: pareigybių poreikio įvertinimas įstaigoje; pareigybių poreikio įvertinimo metodai;
• Kompetencijų samprata ir analizė: kompetencijų samprata, jų grupavimas, lygiai; kompetencijų pasirinkimo kriterijai; kompetencijų vertinimo procesas; kompetencijų vertinimo rezultatas;
• Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijos modelis: kompetencijų modelis, lygis ir nustatymo principai; kompetencijų aprašymo principai.
8 ak. val. 80 Eur
15
Padalinių vadovų lyderystė
Pagrindinės temos:
• Vadovo autoriteto ir statuso kūrimas;
• Delegavimo įgūdžių tobulinimas;
• Lyderiavimas ir motyvavimas – praktikoje: veiksminga komunikacija, tikslų formulavimas ir grįžtamasis ryšys.
8 ak. val. 80 Eur
16
Vadovavimas naudojant emocinį intelektą
Tikslas- ugdyti vadovų vidines galias, siekiant įgyvendinti idėjas, kuriant prasmingą dialogą su kolegomis, klientais, vadovais, stiprinti asmenybės jėgą, įtaką, emocinę kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Emocinis intelektas (EQ) ir vadovavimas organizacijai: prasmė, nauda, efektyvumas;
• Emocinis, dvasinis ir fizinis intelektas vadyboje;
• Emociniu intelektu pagrįstos lyderystės evoliucija: viršininkas ir pavaldiniai – vadovas ir personalas – lyderis ir komanda – komandinė lyderystė – lyderių komanda;
• Nuo organizacijos „energijos žemėlapio“ iki organizacijos kultūros;
• Organizacijos psichologinio mikroklimato „matuokliai“;
• Emocijų pažinimo ir jų valdymo įtaka organizacijos efektyvumui;
• 1 + 1 = 3? Kaip susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus susitarimus?;
• Motyvuojančio bendravimo ir bendradarbiavimo šiuolaikinėje organizacijoje prielaidos;
• Lyderio asmenybės „bankas”. Pozityvaus mąstymo ir savęs vertinimo strategijos – modernaus vadovo mąstymo “instrumentai.
8 ak. val. 80 Eur
17
Vertinamos veiklos / kompetencijos ir planavimo pokalbis
Tikslas- išmokyti taikyti vertinamojo pokalbio metodą bei ugdyti praktinius pokalbio valdymo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Metinis veiklos vertinimo pokalbis – personalo veiklos valdymo instrumentas;
• Vertinimo pokalbio proceso valdymas;
• Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai;
• Pasirengimas vertinimo pokalbiui;
• Metinio pokalbio vertinimo dalis;
• Metinio pokalbio planavimo dalis;
• Darbai po vertinamojo pokalbio.
8 ak. val. 80 Eur
18
Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)
Tikslas- supažindinti su LR Vyriausybės strateginio planavimo metodika( SPM), suteikti strateginių planų rengimo pagal šią metodiką įgūdžių.
Pagrindinės temos:
• Strateginio planavimo metodika;
• Strateginio planavimo proceso bendra loginė schema;
• Strateginio planavimo subjektai;
• Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė;
• Institucijos misijos ir strateginių tikslų vertinimas, korekcijos galimybės;
• Metų rezultatų pagal programas numatymas;
• Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų parinkimas ir formulavimas;
• Priemonių, reikalingų uždaviniams įgyvendinti, numatymas;
• Reikalingų finansinių ir intelektinių išteklių apskaičiavimas.
8 ak. val. 80 Eur
19
Pokyčių valdymas: chaosas ar galimybė?
Tikslas- supažindinti, kaip paruošti darbuotojus pokyčiams ir naujovėms, kaip valdyti pokyčių pasekmes, kaip pokyčiuose įžvelgti pozityvias puses ir kaip atskleisti lyderių savybes pokyčių laikotarpiu.
Pagrindinės temos:
• Lyderių klaidos ir grėsmės pokyčių laikotarpiu;
• Negatyvių reakcijų į pokyčius valdymas savo organizacijoje;
• Pokyčio metu kylančių asmeninių reakcijų atpažinimas;
• Gandų valdymo prevencinis planas;
• Informavimas apie pokyčius;
• Pokyčio įgyvendinimo palengvinimas;
• Darbuotojų motyvavimas pokyčiams;
• Pokyčio planas.
8 ak. val. 80 Eur
20
Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas
Tikslas- tobulinti darbuotojų veiklos valdymo efektyvumą, parodyti darbuotojų veiklos motyvacijos ir organizacijos kultūros svarbą, supažindinti su žmogiškųjų išteklių politikos aktualijomis, skirtingais vadovų vaidmenų modeliais, valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumais. Suteikti komandos formavimo, darbo komandoje bei efektyvaus vadovavimo komandai žinių ir įgūdžių.
Pagrindinės temos:
• Žmogiškųjų išteklių valdymo tendencijos;
• Organizacijos kultūra;
• Bendravimas organizacijoje;
• Darbo organizavimas;
• Vadovų vaidmenys;
• Komandos samprata;
• Vaidmenys komandoje ir komandos kūrimo žingsniai;
• Problemų sprendimas kartu su komanda.
8 ak. val. 80 Eur
21
Vadovavimas diskusijoms ir susirinkimams
Tikslas- ugdyti vadovavimo diskusijoms ir pasitarimams bei susirinkimų organizavimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Informacijos priėmimo ir perdavimo problemos;
• Informacijos perdavimo formos;
• Diskusijos ir jų vedimo formos;
• Informacijos pristatymo būdai;
• Informatyvusis ir įtikinėjamasis kalbėjimas;
• Neformali diskusija grupėje;
• Vaidmenys susirinkime;
• Kaip pasiekti konsensusą?
• Sprendimo grupėje pakopos ir sprendimo įrankiai;
• Diskusijos organizavimas;
• Efektyvių susirinkimų bruožai.
8 ak. val. 80 Eur
22
Vadovavimo psichologija
Tikslas- išanalizuoti teorinius vadovavimo pagrindus ir efektyvių priemonių pagalba patobulinti vadovavimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Vadovo ir pavaldinio asmenybė. Psichologinio portreto ypatybės;
• Efektyvi lyderystė;
• Komandos sąvoka ir grupinė dinamika;
• Personalo motyvacija;
• Personalo atrankos metodai;
• Vadybinė komunikacija.
8 ak. val. 80 Eur
23
Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai
Tikslas- įvertinti laiko trūkumo priežastis ir mokytis taikyti efektyvius savo darbo organizavimo bei laiko valdymo būdus.
Pagrindinės temos:
• Asmeninė laiko valdymo filosofija;
• Proaktyvumas laiko planavime;
• Įsiklausymas į savo „vidinį laikrodį;
• Optimalus pertraukų efektas;
• Darbo laiko praradimų priežasčių analizė. Laiko „rijikai“. Kaip su jais tvarkytis;
• Laiko planavimas ir kontrolė, laiko paskirstymo strategijos. Laiko valdymo matrica;
• Prioritetų nustatymas, tikslų nustatymas;
• Kaip dėti visas savo pastangas, kad darbas būtų atliktas laiku?
• Konkretūs laiko taupymo metodai;
• Naujausi susirinkimų metodai, esant ypatingai įtemptam darbui.
8 ak. val. 80 Eur
24
Efektyvus vadovavimas
Tikslas- ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Socialiniai valdžios pagrindai;
• Lyderiavimo teorijos;
• Situacinis lyderiavimas;
• Motyvacijos teorijos; situacijų analizė;
• Delegavimas, esami ar galimi delegavimo kliuviniai;
• Grįžtamasis ryšys.
8 ak. val. 80 Eur
25
Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis
Tikslas- suteikti institucijų ir padalinių vadovams teorinių žinių, kaip pasiruošti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų metiniam įvertinimo pokalbiui ir kaip jį organizuoti, kaip aptarti darbuotojų veiklą ir darbo rezultatus.
Pagrindinės temos:
• Įvertinimo pokalbio tikslai, atlikimo patirtis;
• Darbuotojų veiklos vertinimo kriterijai;
• Įvertinimo pokalbio atlikimas;
• Sudėtingos situacijos, pasitaikančios vertinimo metu;
• Tiesiogiai pavaldžių darbuotojų supažindinimo su įvertinimo pokalbio nauda;
• Vertinimas.
8 ak. val. 80 Eur
26
Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe
Mokymų tikslas-susipažinti su koučingo metodu, jo taikymo praktinėmis priemonėmis vadovo darbe
Pagrindinės mokymų temos:
Kas yra koučingas? Kokia nauda organizacijai?
Ugdančiojo vadovo kompetencijos.
Koučingo taikymo sritys: delegavimas, motyvavimas ir lūkesčių formavimas, idėjų generavimas, tikslų nustatymas, metinio pokalbio vedimas, grįžtamasis ryšys.

16 ak. val. 140 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos