Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

PASLAUGŲ TEIKIMO ir ORIENTAVIMOSI Į KLIENTĄ mokymai

TIKSLAS

Stiprinti strateginę kompetenciją: orientavimosi į klientą gebėjimus ir įgūdžius.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

 

Moduliai/renginiai:

1
Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas
Tikslas- efektyvus dialogas su visuomene tampa neatskiriama kiekvieno valstybės tarnautojo darbo dalimi. Tačiau neužtenka tik mokėti bendrauti su piliečiais, būti mandagiam ir paslaugiam. Valstybės tarnautojui svarbu suvokti bendrus mechanizmus ir pradėti kurti į piliečius orientuotą kultūrą savo organizacijoje. Taip pat labai svarbu suvokti savo kaip valstybės tarnautojo vietą bendroje sistemoje ir kokią reikšmę vaidina tokios Vyriausybės iniciatyvos kaip “vieno langelio principas”, „atvira Vyriausybė“, „Nacionalinis susitarimas“.
Pagrindinės temos:
• Pilietinė visuomenė – būklė ir pagrindinės problemos;
• Valstybės tarnautojai visuomenės ir savo akimis;
• Tradicinis viešas valdymas ir Naujoji viešoji vadyba;
• “Vieno langelio” principo esmė ir efektyvaus įgyvendinimo prielaidos;
• „Atviros vyriausybės“ principo esmė ir efektyvaus įgyvendinimo prielaidos;
8 ak. val. 90 Eur
2
Smurtiniai išpuoliai darbovietėje, švietimo įstaigose. Kaip jų išvengti? Bloga nuojauta ir kitos priemonės kaip apsisaugoti?
Seminaro tikslas - išmokyti mokymų dalyvius atpažinti įspėjamąjį elgesį bei kitus požymius, kurie gali signalizuoti apie didesnę smurtinio elgesio darbovietėje ar švietimo įstaigoje tikimybę. Supažindinti su rekomendacijomis, kaip apsisaugoti nuo smurto darbovietėje.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su smurto darbovietėje bei švietimo įstaigoje problema.
2. Išmokyti atpažinti įspėjamąjį elgesį, kūno kalbos indikatorius.
3. Supažindinti su rekomendacijomis, kaip bendrauti su asmenimis, pasižyminčiais įspėjamuoju elgesiu.
Seminaro temos:
1. Destruktyvaus elgesio darbovietėje bei švietimo įstaigoje problemos aktualumo pristatymas (0.5 ak. val.).
2. Bloga nuojauta, bežodė komunikacija ir limbinė sistema (0.5 ak. val.).
3. Rekomendacijos (1 ak. val.).
Praktinės užduotis:
1. Destruktyvaus elgesio darbovietėje bei švietimo įstaigoje problematikos pristatymas analizuojant praktinius pavyzdžius (0.5 ak. val.).
2. Įspėjamojo elgesio, kūno kalbos atpažinimo praktinės užduotys, analizuojant realius susirūpinimą keliančios komunikacijos atvejus (1.5 ak. val.).


4 ak. val. 60 Eur
3
Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje
Tikslinė grupė- valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Tikslas- supažindinti valstybės tarnautojus ar/ir darbuotojus (Įsivertinimo grupės narius) su kokybės vadybos modelio principais ir jo įgyvendinimo procedūra.
Pagrindinės temos:
• BVM įvadas;
• BVM vertinimo kriterijų ir balų skyrimo metodų apžvalga;
• Vertinimo eiga;
• Išorinis vertinimas;
• BVM taikytojai Lietuvoje;
• Apibendrinimas.
16 ak. val. 130 Eur
4
Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika
• Konsultanto vaidmuo sudėtingose situacijose, įvaizdis ir lūkesčiai pozicijai;
• Kaip išlaikyti savo poziciją ir tikslą kasdieniniame konsultavime (raštu ir žodžiu);
• Konsultavimo sudėtingose situacijose klaidos;
• Kaip užtikrinti konsultavimo kokybę: aiškumą, išsamumą, teisės aktų reikalavimų taikymo supratimą?;
• Kaip užtikrinti veiksmingą konsultavimą sudėtingose situacijose?;
• Kaip motyvuoti save, kasdien intensyviai konsultuojant?;
• Kaip tobulinti konsultavimo kokybę sudėtingose situacijose?;
• Asmeninis bei komandinis veiksmų planas.
8 ak. val. 80 Eur
5
Paslaugų gyventojams kokybės tobulinimas
Tikslas- stiprinti dalyvių gebėjimus tobulinti paslaugų kokybę viešajame sektoriuje bei skatinti juos kurti paslaugų tobulinimo modelius savose organizacijose taikant visuotinės kokybės vadybos modelį.
Pagrindinės temos:
• Kaitos samprata;
• Teisinis požiūris į teikiamų paslaugų organizavimą. Lietuvos situacijos aptarimas;
• Kintanti kokybės samprata. Kokybės užtikrinimo modeliai. Tradicinė ir visuotinės kokybės vadyba;
• Paslaugų kokybės samprata. Geros paslaugos charakteristikos. Klientų lūkesčiai;
• Teigiamos patirties skatinimo reikšmė bendraujant su klientu. Vertinamoji apklausa;
• Klausymosi procesas. Dialogo panaudojimas aiškinantis problemą;
• Organizacijos kultūros įtaka gerinant paslaugų kokybę;
• Gerai dirbančios komandos bruožai;
• Paslaugų gerinimo modelių kūrimas. Kolegų konsultavimas;
8 ak. val. 80 Eur
6
Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį
Tikslas- supažindinti dalyvius su viešojo administravimo institucijos kokybės vadybos modelio principais ir jo įgyvendinimo procedūra.
Pagrindinės temos:
• Kokybės ir kokybės vadybos sampratos;
• Kokybės valdymas organizacijoje;
• Kokybės vadybos modeliai;
• Bendrasis vertinimo modelis;
• Pasirengimas įsivertinimui organizacijoje;
• Vertinimo grupės sudarymas;
• Vertinimo eiga;
• Sutarimo (konsensuso) siekimas;
• Įsivertinimo rezultatų naudojimas organizacijai tobulinti.
8 ak. val. 65 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos