Programos/renginių kuratorius

Aušra Mančinskienė
(8 5) 239 58 00
ausra.mancinskiene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

PASLAUGŲ TEIKIMO ir ORIENTAVIMOSI Į KLIENTĄ mokymai

TIKSLAS

Stiprinti strateginę kompetenciją: orientavimosi į klientą gebėjimus ir įgūdžius.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

 

Moduliai/renginiai:

1
Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje
Tikslinė grupė- valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Tikslas- supažindinti valstybės tarnautojus ar/ir darbuotojus (Įsivertinimo grupės narius) su kokybės vadybos modelio principais ir jo įgyvendinimo procedūra.
Pagrindinės temos:
• BVM įvadas;
• BVM vertinimo kriterijų ir balų skyrimo metodų apžvalga;
• Vertinimo eiga;
• Išorinis vertinimas;
• BVM taikytojai Lietuvoje;
• Apibendrinimas.
16 ak. val. 130 Eur
2
Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika
• Konsultanto vaidmuo sudėtingose situacijose, įvaizdis ir lūkesčiai pozicijai;
• Kaip išlaikyti savo poziciją ir tikslą kasdieniniame konsultavime (raštu ir žodžiu);
• Konsultavimo sudėtingose situacijose klaidos;
• Kaip užtikrinti konsultavimo kokybę: aiškumą, išsamumą, teisės aktų reikalavimų taikymo supratimą?;
• Kaip užtikrinti veiksmingą konsultavimą sudėtingose situacijose?;
• Kaip motyvuoti save, kasdien intensyviai konsultuojant?;
• Kaip tobulinti konsultavimo kokybę sudėtingose situacijose?;
• Asmeninis bei komandinis veiksmų planas.
8 ak. val. 80 Eur
2018-10-18 09:00 Registruotis
3
Paslaugų gyventojams kokybės tobulinimas
Tikslas- stiprinti dalyvių gebėjimus tobulinti paslaugų kokybę viešajame sektoriuje bei skatinti juos kurti paslaugų tobulinimo modelius savose organizacijose taikant visuotinės kokybės vadybos modelį.
Pagrindinės temos:
• Kaitos samprata;
• Teisinis požiūris į teikiamų paslaugų organizavimą. Lietuvos situacijos aptarimas;
• Kintanti kokybės samprata. Kokybės užtikrinimo modeliai. Tradicinė ir visuotinės kokybės vadyba;
• Paslaugų kokybės samprata. Geros paslaugos charakteristikos. Klientų lūkesčiai;
• Teigiamos patirties skatinimo reikšmė bendraujant su klientu. Vertinamoji apklausa;
• Klausymosi procesas. Dialogo panaudojimas aiškinantis problemą;
• Organizacijos kultūros įtaka gerinant paslaugų kokybę;
• Gerai dirbančios komandos bruožai;
• Paslaugų gerinimo modelių kūrimas. Kolegų konsultavimas;
8 ak. val. 80 Eur
4
Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį
Tikslas- supažindinti dalyvius su viešojo administravimo institucijos kokybės vadybos modelio principais ir jo įgyvendinimo procedūra.
Pagrindinės temos:
• Kokybės ir kokybės vadybos sampratos;
• Kokybės valdymas organizacijoje;
• Kokybės vadybos modeliai;
• Bendrasis vertinimo modelis;
• Pasirengimas įsivertinimui organizacijoje;
• Vertinimo grupės sudarymas;
• Vertinimo eiga;
• Sutarimo (konsensuso) siekimas;
• Įsivertinimo rezultatų naudojimas organizacijai tobulinti.
8 ak. val. 65 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos