Programos/renginių kuratorius

Aušra Mančinskienė
(8 5) 239 58 00
ausra.mancinskiene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

SPECIALIŲJŲ IR PROFESINIŲ gebėjimų mokymai

TIKSLAS

Stiprinti gebėjimus, reikalingus konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms, funkcijoms vykdyti.

MOKYMŲ POGRUPIAI

1. Žmogiškųjų išteklių vadyba

2. Teisinis raštingumas

3. Mokymas apie Europos Sąjungą

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Dėstytojas Karolis Klusevičius pristato mokymą "Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?"

 

Moduliai/renginiai:

1
Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos
 Elektroninių dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas ir paskutiniai teisės aktų pakeitimai;
 Elektroninis parašas naudojamas elektroniniams dokumentams pasirašyti;
 Elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, priskyrimas byloms;
 Elektroninių dokumentų nuorašų rengimas;
 Elektroninių bylų tvarkymas ir įtraukimas į apskaitos dokumentus;
 Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės archyvus;
 Praktiniai elektroninių dokumentų valdymo sprendimai.
8 ak. val. 70 Eur
2017-11-08 09:00 Registruotis
2
Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas
Tikslas: ugdyti darbuotojų, turinčių teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, administracinės atsakomybės taikymo ir administracinių nusižengimų tyrimo rezultatų įforminimo kompetenciją.
1. Administracinių nusižengimų teisenos etapai – 1 akad. val;
2. Administracinių nusižengimų tyrimas, administracinio nusižengimo sudėtis- 1 akad. val;
3. Administracinių nusižengimų tyrimo rezultatų įforminimas: mažai pavojingos veikos žymėjimas, protokolų, administracinių nurodymų ir nutarimų surašymo tvarka- 1 akad. val;
4. Tyrimo rezultatų įforminimas naudojantis Administracinių nusižengimų registru (ANR) - 3 akad. val;

6 ak.val. 70 Eur
3
Kokybiško audito planavimas ir atlikimas
Tikslas:
Supažindinti su reikalavimais kokybiškam auditui, jo planavimo ir atlikimo nuoseklumu.
Uždaviniai:
1. Pristatyti audito atsiradimo sąlygas, vidaus ir išorės audito skirtumus bei panašumus, audito teisinį reglamentavimą, auditoriui keliamus etikos reikalavimus
2. Įvertinti audito svarbą ir poreikį skirtingo dydžio bei pobūdžio įmonėse, audito atlikimo sąlygas
3. Nustatyti veiksnius, įtakojančius audito atlikimą.
4. Identifikuoti audituojamos įmonės bei auditoriaus rizikos faktorius, galinčius paveikti auditui keliamų tikslų įgyvendinimą.
5. Aptarti esminius reikalavimus kokybiškam auditui, audito planavimo ir atlikimo pagrindinius principus.
Temos:
I dalis. Audito reikšmė ir būtinumas
II dalis. Audito apibrėžimas ir esminiai principai
III dalis. Audito norminiai dokumentai ir teisinis reglamentavimas (
IV dalis. Audito organizavimas ir atlikimas
V dalis. Audito rezultatų įforminimas: auditoriaus išvada ir audito ataskaita
VI dalis. Audito įmonės kokybės kontrolės sistema
8 ak. val. 80 Eur
4
Rizikos vertinimo metodai ir praktika
Tikslas: sužinoti, koks yra rizikos vertinimo procesas, kokie yra rizikos vertinimo metodai bei praktika.
Pagrindinės temos:
Rizikos valdymo standartai ir metodologijos;
Rizikos vertinimo procesas;
Rizikos vertinimo principai, metodai ir įrankiai;
Skirtingų rizikų vertinimas.
8 70 Eur
5
Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
Dokumentų apskaitos ir tvarkymo naujovės;
Dokumentų valdymo problemos ir geriausi sprendimai;
Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą;
Dokumentacijos plano rengimas;
Dokumentų registrų sąrašo rengimas;
Dokumentų registravimas ir dokumentų registrų sudarymas;
Dokumentų tvarkymo reikalavimai;
Dokumentų vertės ekspertizė;
Pažymos įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą rengimas;
Dokumentų naikinimas.
8 ak. val. 70 EUR
6
DARBO SANTYKIAI IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ
Kokie vidinių teisės aktų pakeitimai laukia įstaigų ir įmonių ?
Ar reikia keisti senas Darbo sutartis?
Kokias naujas taisykles privalo nustatyti įstaigos?
Ar pasikeis darbo santykių administravimas ?

Mokymų programa:

• Papildomos pareigos darbdaviams, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui.
• Su darbuotojų atstovavimo įgyvendinimu susijusios naujovės :
 Rinkimų komisijų sudarymas;
 Informavimo ir konsultavimo pareiga;
 Kolektyvinių sutarčių naujovės.
• Vidaus teisės aktų keitimas ar papildymas :
 Dėl lygių galimybių;
 Dėl darbo užmokesčio sistemos;
 Dėl kompiuterinių ir komunikacinių technologijų naudojimo;
 Dėl asmens duomenų apsaugos ir kt..
• Darbuotojų atstovavimas :
 Naujas darbo tarybų vaidmuo, jų sudarymas;
 Profesijų sąjungos;
 Informavimo ir konsultavimo pareiga.
• Darbo sutartis :
 Įdarbinimo teisinis reguliavimas ir įforminimas;
 Nauji reikalavimai Darbo sutarties sudarymui;
 Naujos darbo sutarčių rūšys;
 Darbo sutarties keitimas;
 Nauji darbo sutarties nutraukimo pagrindai;
 Pasikeitę darbo sutarties nutraukimo įforminimo reikalavimai.
• Darbo ir poilsio laiko reglamentavimo naujovės :
 Darbo laiko norma;
 Darbo laiko režimas,
 Viršvalandžiai, kompensavimas;
 Atostogų skaičiavimas, atostoginiai ;
 Atostogų suteikimo įforminimas paliekamas įstaigos vadovo nuožiūrai.
• Darbo užmokesčio įforminimas ir mokėjimas:
 Darbo užmokesčio nustatymas;
 Darbo apmokėjimo sistema, reikalavimai šios sistemos sudarymui;
 Premijavimas, išskaitos ir kt.
• Darbo drausmės pažeidimai ir materialinė atsakomybė :
 Panaikintos nuobaudų rūšys;
 Drausmės pažeidimų įforminimo tvarka;
 Darbuotojų atleidimas dėl darbo drausmės pažeidimų;
 Materialinės atsakomybės pokyčiai;
 Žalos atlyginimo teisinis reguliavimas.
6 ak. val. 65 Eur
7
Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (NAUJAS)- vyks KLAIPĖDOJE
Tikslinė grupė- sekretoriai, biuro administratoriai, vadovų padėjėjai.

Šiame seminare Jūs įgysite naudingų praktinių psichologinių žinių, kurios padės geriau suprasti vadovo poreikius bei tapti geriausiu vadovo padėjėju, pakels jūsų motyvaciją, padės žymiai stipriau pasitikėti savimi, mėgautis savo darbu, suvokti savo svarbą ir indėlį į organizacijos sėkmę, pamatyti savo stipriąsias puses ir ką reikėtų pagerinti savo darbe, kaip ,,pagaląsti“ savo svarbiausias kompetencijas, kaip sulaukti pripažinimo bei įvertinimo.
Pagrindinės temos:
• Sekretorių, administratorių vieta įstaigos, įmonės struktūroje. Administravimo reikšmė.
• Komunikacijos psichologija sekretorių, administratorių darbe. Skirtingų ,,žemėlapių“ suderinimas.
• Gerų santykių su vadovu kūrimas. Esminiai dėsniai.
• Pagrindinės sekretorių, administratorių kompetencijos.
• Klausytis ir girdėti.
• Argumentavimas ir darbas su prieštaravimais, pretenzijomis. Konflikto valdymo algoritmas.
• Pagrindiniai sekretorių, administratorių įvaizdžio elementai. Ar tikrai biuro administratorius – įmonės ,,veidas“?
• Kaip dirbti komandoje?
• Darbas su išoriniais klientais ir svečiais.
• Kaip išlaikyti savo psichinę sveikatą? Emocijų ir streso valdymas.
• Kaip efektyviau ir produktyviau valdyti savo ir vadovo laiką. ,,Auksiniai“ metodai.
• Esminės sekretorių, administratorių klaidos, kurios griauna karjerą.
8 ak. val. 80 Eur
8
Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (NAUJAS)
Tikslinė grupė- sekretoriai, biuro administratoriai, vadovų padėjėjai.

Šiame seminare Jūs įgysite naudingų praktinių psichologinių žinių, kurios padės geriau suprasti vadovo poreikius bei tapti geriausiu vadovo padėjėju, pakels jūsų motyvaciją, padės žymiai stipriau pasitikėti savimi, mėgautis savo darbu, suvokti savo svarbą ir indėlį į organizacijos sėkmę, pamatyti savo stipriąsias puses ir ką reikėtų pagerinti savo darbe, kaip ,,pagaląsti“ savo svarbiausias kompetencijas, kaip sulaukti pripažinimo bei įvertinimo.
Pagrindinės temos:
• Sekretorių, administratorių vieta įstaigos, įmonės struktūroje. Administravimo reikšmė.
• Komunikacijos psichologija sekretorių, administratorių darbe. Skirtingų ,,žemėlapių“ suderinimas.
• Gerų santykių su vadovu kūrimas. Esminiai dėsniai.
• Pagrindinės sekretorių, administratorių kompetencijos.
• Klausytis ir girdėti.
• Argumentavimas ir darbas su prieštaravimais, pretenzijomis. Konflikto valdymo algoritmas.
• Pagrindiniai sekretorių, administratorių įvaizdžio elementai. Ar tikrai biuro administratorius – įmonės ,,veidas“?
• Kaip dirbti komandoje?
• Darbas su išoriniais klientais ir svečiais.
• Kaip išlaikyti savo psichinę sveikatą? Emocijų ir streso valdymas.
• Kaip efektyviau ir produktyviau valdyti savo ir vadovo laiką. ,,Auksiniai“ metodai.
• Esminės sekretorių, administratorių klaidos, kurios griauna karjerą.
8 ak. val. 80 Eur
9
Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės
Pagrindinės temos:
• Įvadas į seminarą, viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimo pagrindai;
• Viešieji pirkimai dabar vs. Viešieji pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. lyginamoji analizė:
• Pirkimų planavimas ir planų sudarymas;
• Pirkimo būdų pasirinkimo galimybės;
• Kvalifikacijos kriterijų ir jų vertinimo naujovės;
• Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus?
• Netinkamas ir nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas. Kokie skirtumai?
• Viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir jos keitimo galimybės;
• E.sąskaitos taikymas.
• Mažos vertės pirkimai:
• Viešųjų pirkimų tarnybos rengiamo Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo apžvalga;
• Mažos vertės pirkimų būdai;
• Tiekėjų apklausos pažymos;
• Pirkimai iš centrinės perkančiosios organizacijos;
• Privalomi reikalavimai pirkimo dokumentams ir sutartims.
• Kitų rengiamų teisės aktų, reglamentuosiančių viešųjų pirkimų teisinius santykius, apžvalga:
• Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika;
• Kainodaros taisyklių nustatymo metodika;
• Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika.
• Praktinės rekomendacijos ir atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.
5 ak. val. 50 Eur
10
Naujojo darbo kodekso aktualijos (NAUJAS)
Tikslinė grupė- personalo klausimus tvarkantys asmenys, darbdaviams atstovaujantys asmenys, kiti asmenys, kuriems aktualus darbo teisinių santykių reglamentavimas.
Tikslas- supažindinti seminaro dalyvius su Naujojo darbo kodekso nuostatomis, palyginti su šiuo metu galiojančiu Darbo kodeksu.
Pagrindinės temos:
• Naujojo darbo kodekso (NDK) struktūra. Darbo santykių subjektai;
• Ikisutartiniai santykiai;
• Darbo sutarties rūšys;
• Darbo sutarties sudarymas, vykdymas, nutraukimas;
• Darbo ir poilsio laikas;
• Individualių ir kolektyvinių ginčų nagrinėjimo tvarka.
6 ak. val. 65 Eur
11
Vidaus kontrolės sistemos vertinimas (NAUJAS)
Tikslinė grupė- vidaus auditoriai.

Tikslas- pagilinti turimas žinias vertinant viešojo sektoriaus subjekto vidaus kontrolės sistemą.
Pagrindinės temos:
• Efektyvios vidaus kontrolės sistemos samprata: tikslas, sandara, elementų tarpusavio ryšiai, dalyviai, jų pareigos ir atsakomybės;
• Metodiniai reikalavimai vertinant įstaigos vidaus kontrolės sistemą;
• Vidaus kontrolės sistemos vertinimo planavimas, atlikimas, rezultatų pateikimas;
• Praktinės užduotys: X subjekto vidaus kontrolės sistemos vertinimo plano/programos sudarymas; X subjekto vadovui vidaus kontrolės sistemos vertinimo rezultatų pateikimas.
8 ak. val. 65 Eur
12
Profesinės rizikos vertinimas (NAUJAS)
Tikslinė grupė- įstaigų vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai.

Tikslas- atskleisti profesinės rizikos vertinimo naudą ūkio subjektų aspektu: aptarti profesinės rizikos vertinimo tikslus; supažindinti dalyvius su vertinimo ypatumais; pateikti praktinius patarimus identifikuojant bei vertinant rizikos veiksnius.
Pagrindinės temos:
• Profesinės rizikos vertinimo teisinis reglamentavimas, vertinimo prasmė;
• Rizikos veiksnių identifikavimas bei jų tyrimas;
• Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių numatymas, įgyvendinimas bei kontrolė;
• Praktiniai patarimai identifikuojant rizikos veiksnius.
4 ak. val. 50 Eur
13
Profesinės rizikos vertinimas (NAUJAS), VYKS KAUNE
Tikslinė grupė- įstaigų vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai.

Tikslas- atskleisti profesinės rizikos vertinimo naudą ūkio subjektų aspektu: aptarti profesinės rizikos vertinimo tikslus; supažindinti dalyvius su vertinimo ypatumais; pateikti praktinius patarimus identifikuojant bei vertinant rizikos veiksnius.
Pagrindinės temos:
• Profesinės rizikos vertinimo teisinis reglamentavimas, vertinimo prasmė;
• Rizikos veiksnių identifikavimas bei jų tyrimas;
• Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių numatymas, įgyvendinimas bei kontrolė;
• Praktiniai patarimai identifikuojant rizikos veiksnius.
4 ak. val. 50 Eur
14
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas (NAUJAS)
Tikslinė grupė- įstaigų vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, buhalteriai.

Tikslas-aptarti įvykių darbe bei nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tikslus; supažindinti dalyvius su tyrimų ypatumais; pateikti praktinius patarimus pildant N-1 ar N-2 formos aktus.
Pagrindinės temos:
• Įvykių darbe bei nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo teisinis reglamentavimas, tyrimo prasmė bei būtinumas;
• Nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių nustatymo ypatumai bei jų svarba prevencijai;
• Praktiniai patarimai tiriant įvykius darbe ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo. Rekomendacijos pildant N-1 bei N-2 formos aktus.
4 ak. val. 50 Eur
15
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas (NAUJAS), VYKS KAUNE
Tikslinė grupė- įstaigų vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, buhalteriai.

Tikslas-aptarti įvykių darbe bei nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tikslus; supažindinti dalyvius su tyrimų ypatumais; pateikti praktinius patarimus pildant N-1 ar N-2 formos aktus.
Pagrindinės temos:
• Įvykių darbe bei nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo teisinis reglamentavimas, tyrimo prasmė bei būtinumas;
• Nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių nustatymo ypatumai bei jų svarba prevencijai;
• Praktiniai patarimai tiriant įvykius darbe ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo. Rekomendacijos pildant N-1 bei N-2 formos aktus.
4 ak. val. 50 Eur
16
Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS) (vyks Klaipėdoje)
Tikslinė grupė: visų biudžetinių įstaigų personalo specialistams, buhalteriams (išskyrus švietimo įstaigų).
Pagrindinės temos:
• Naujasis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas nuo 2017 m. vasario 1 d.:
• pareigybių aprašymo metodika;
• veiklos vertinimo tvarka;
• pareigybių priskyrimas pareigybių grupėms ir lygiams;
• darbo užmokesčio sandara (darbo apmokėjimo sistemos pavyzdžiai);
• darbo užmokesčio nemažėjimo taisyklė;
• dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas.
4 ak. val. 40 Eur
17
Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS) (vyks Kaune)
Tikslinė grupė: visų biudžetinių įstaigų personalo specialistams, buhalteriams (išskyrus švietimo įstaigų).
Pagrindinės temos:
• Naujasis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas nuo 2017 m. vasario 1 d.:
• pareigybių aprašymo metodika;
• veiklos vertinimo tvarka;
• pareigybių priskyrimas pareigybių grupėms ir lygiams;
• darbo užmokesčio sandara (darbo apmokėjimo sistemos pavyzdžiai);
• darbo užmokesčio nemažėjimo taisyklė;
• dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas.
4 ak. val. 40 Eur
18
Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS) (VYKS KLAIPĖDOJE)
Tikslinė grupė- valstybės institucijų pareigūnai turintys teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą bei priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje.

Tikslas- supažindinti su administracinę atsakomybę ir administracinių nusižengimų bylų teiseną reglamentuojančių teisės aktų svarbiausiomis nuostatomis ir taikant atvejo bei dokumentų analizės analizės principus supažindinti su naujausiais pakeitimais, administracinių nusižengimų atribojimo nuo kitų teisės pažeidimų, jų kvalifikavimo, įrodymų rinkimo, administracinių nurodymų taikymo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų tyrimo bei nagrinėjimo ir nutarimų skirti administracines nuobaudas apskundimo ir vykdymo aktualijomis.

Pagrindinės temos:
• Administracinių nusižengimų teisenos pradėjimas (tyrimas ir administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymas);
• Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo procesas;
• Nutarimų, nutarčių ir administracinių nurodymų vykdymas bei apskundimas administracinių nusižengimų bylose.
6 ak. val. 50 Eur
19
Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose (NAUJAS)
Tikslas- išanalizuoti Valstybės tarnautojų darbo santykius reguliuojančias specialias teisės normas – Valstybės tarnybos įstatymą ir jį lydinčius teisės aktus.
Pagrindinės temos:
• Valstybės tarnautojų darbo santykių reguliavimas;
• Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo praktikoje problematika;
• Teisminė praktika: aktualios ir suformuotos LVAT praktikos, dėl tarnybinių ginčų priėmimo, karjeros, darbo užmokesčio, atleidimo iš pareigų, tarnybinės, materialinės atsakomybės, nušalinimo nuo pareigų teismų sprendimų analizė;
• Darbo kodekso santykis su Valstybės tarnybos įstatymu ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimu praktikoje.
8 ak. val. 65 Eur
20
Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS užsakomasis seminaras)
Tikslinė grupė- valstybės institucijų pareigūnai turintys teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą bei priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje.

Tikslas- supažindinti su administracinę atsakomybę ir administracinių nusižengimų bylų teiseną reglamentuojančių teisės aktų svarbiausiomis nuostatomis ir taikant atvejo bei dokumentų analizės analizės principus supažindinti su naujausiais pakeitimais, administracinių nusižengimų atribojimo nuo kitų teisės pažeidimų, jų kvalifikavimo, įrodymų rinkimo, administracinių nurodymų taikymo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų tyrimo bei nagrinėjimo ir nutarimų skirti administracines nuobaudas apskundimo ir vykdymo aktualijomis.

Pagrindinės temos:
• Administracinių nusižengimų teisenos pradėjimas (tyrimas ir administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymas);
• Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo procesas;
• Nutarimų, nutarčių ir administracinių nurodymų vykdymas bei apskundimas administracinių nusižengimų bylose.
6 ak. val. 50 Eur
21
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos problemos (NAUJAS)
Tikslas- supažindinti seminaro dalyvius su įslaptintos informacijos teisiniu reglamentavimu pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą (2016 01 01 redakcija).
Tikslinė grupė- valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojai, kurie dirba su valstybės ir tarnybos paslaptimis.
Pagrindinės temos:
• Įvadas. Informacijos klasifikavimas, įslaptintos informacijos sąvoka ir apsaugos organizavimo principai. VTPĮ istorinė raida ir paskirtis;
• Įslaptintos informacijos skirstymas, žymėjimas, įslaptinimas, išslaptinimas, administravimas bei fizinė apsauga;
• Personalo patikimumo užtikrinimas;
• Įslaptintų sandorių saugumas;
• Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsauga bei kontrolė;
• EŽTT ir Lietuvos teisminė praktika, susijusi su įslaptintos informacijos klausimais.
6 ak. val. 95 Eur
22
Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)
Tikslinė grupė: visų biudžetinių įstaigų personalo specialistams, buhalteriams (išskyrus švietimo įstaigų).
Pagrindinės temos:
• Naujasis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas nuo 2017 m. vasario 1 d.:
• pareigybių aprašymo metodika;
• veiklos vertinimo tvarka;
• pareigybių priskyrimas pareigybių grupėms ir lygiams;
• darbo užmokesčio sandara (darbo apmokėjimo sistemos pavyzdžiai);
• darbo užmokesčio nemažėjimo taisyklė;
• dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas.
4 ak. val. 40 Eur
23
Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai (NAUJAS)
Tikslas – pagerinti darbuotojų, kurie dažnai naudojasi ar planuoja naudotis viešojoje elektroninėje erdvėje esančia informacija, informacijos paieškos, vertinimo, sisteminimo ir apibendrinimo gebėjimus.

Tikslinė grupė- darbuotojai, kurių veikloje informacijos viešuose šaltiniuose paieška ir analizė yra kasdieninis darbas.

Pagrindinės temos:
• Įvadas. Informacija internete – kokia ji?;
• Informacijos rinkimo tikslai ir planavimas;
• Anonimiškumo ir privatumo aspektai;
• Informacijos šaltiniai. Informacija ir dezinformacija;
• Informacijos rinkimo ir sisteminimo instrumentai;
• Analizės metodai ir instrumentai;
• Analitinis produktas;
• Praktinė užduotis.

REIKALINGOS PRIEMONĖS: į mokymus reikia atsinešti nešiojamus kompiuterius su Windows 7 ar 8 ar 10 operacine sistema, Chrome naršykle. Taip pat reikia turėti nešiojamojo kompiuterio lokalaus administratoriaus teises, kad prireikus būtų galimybė įdiegti mokymų metu nagrinėjamas programas.

8 ak. val. 110 Eur.
24
Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje (NAUJAS)
Tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms supažindinant viduriniosios ir aukštesnės grandies vadovus su organizaciniais kibernetinio saugumo klausimais, kuriuos sprendžiant būtų mažinama kibernetinio saugumo incidentų rizika organizacijoje ir sumažinama tikėtina žala.

Tikslinė grupė- viduriniosios ir aukštesnės grandies vadovai, siekiantys organizacijoje diegti kibernetinės saugos pajėgumus.

Pagrindinės temos:
• Kibernetinės grėsmės: saugos principai; kas yra kibernetinės grėsmės?; tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje;
• Lietuvos norminė bazė: saugos reikalavimai; kibernetinio saugumo įstatymas; LR BK ir ATPK;
• 10 praktinių žingsnių: kibernetinės saugos pamatai;
• Gerosios kibernetinio saugumo praktikos: gerosios praktikos ir standartų apžvalga; 20 efektyvios kibernetinės gynybos priemonių.
5 ak. val. 70 Eur
25
Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (VYKS KAUNE). PERKELTAS IŠ VASARIO 23 D.
Šiuolaikinio dokumentų valdymo pagrindinis tikslas – efektyvumas.
Pagrindinės temos:
• Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės;
• Elektroniniai dokumentai;
• Dokumentų rengimo aktualijos;
• Dokumentacijos plano rengimas;
• Dokumentų apyvartos organizavimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui.
6 ak. val. 65 Eur
26
Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (perkeltas iš rugsėjo 8 d.)
Šiuolaikinio dokumentų valdymo pagrindinis tikslas – efektyvumas.
Pagrindinės temos:
• Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės;
• Elektroniniai dokumentai;
• Dokumentų rengimo aktualijos;
• Dokumentacijos plano rengimas;
• Dokumentų apyvartos organizavimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui.
6 ak. val. 70 Eur
27
Narystė Europos Sąjungoje: europinių ir nacionalinių procesų analizė ir valdymas, 2 dalis
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese Lietuvoje; Valstybės tarnautojai, įgyvendinantys ES teisės aktų reikalavimus nacionalinės teisės aktuose; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalines pozicijas ar jas atstovaujantys ES institucijose; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES institucijas, jų veiklos principus ir darbo tvarką, ES teisę ir jos įgyvendinimą, nacionalinių pozicijų rengimą ir pristatymą ES institucijose, taip pat ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius efektyviai atstovauti valstybės interesus visais ES reikalų klausimais tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
• Nacionalinių pozicijų rengimas ir koordinavimas, derybinių rezultatų formulavimas ir siekimas; Seimo specializuotų komitetų ir Europos reikalų komiteto vaidmuo; ES teisės aktų projektų poveikio, atitikties subsidiarumui ir proporcingumui įvertinimas;
• Nacionalinių pozicijų atstovavimas Taryboje;
• Nacionalinių interesų pristatymas ir bendradarbiavimas su Europos Komisija;
• Nacionalinių interesų pristatymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu;
• Nacionalinių pozicijų ir interesų pristatymas kitose ES institucijose ir įstaigose; EESK ir Regionų komiteto vaidmuo;
• Institucinė konkurencija ir valstybių interesai;
• ES institucijų vaidmuo, sprendimų priėmimo ypatumai, Lietuvos strateginiai interesai atskirose ES politikos srityse;.
• Argumentavimas, tarpkultūriniai santykiai, derybos;
• Lobizmas Europos Sąjungoje.

8 ak. val. 65 Eur
28
Europos Sąjungos sprendimų priėmimas ir valdymas
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalines pozicijas ar jas atstovaujantys ES institucijose.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES institucijų darbo tvarką, veiklos principus ir praktiką, taip pat ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius efektyviai atstovauti valstybės interesus ES teisėkūros ir sprendimų priėmimo procese.
Pagrindinės temos:
• ES institucinė sistema;
• Įprastinė ir specialios teisėkūros procedūros;
• Sprendimų priėmimas Komisijoje;
• Sprendimų priėmimas Europos Parlamente;
• Sprendimų priėmimas Taryboje (darbo grupių veikla, Coreper, Tarybos posėdžiai; išlygos ir pareiškimai;
• Delegavimo ir įgyvendinimo („komitologijos“) procedūros;
• Nacionalinių pozicijų rengimas ir koordinavimas, derybinių rezultatų formulavimas ir siekimas; Seimo specializuotų komitetų ir Europos reikalų komiteto vaidmuo;
• Nacionalinių pozicijų atstovavimas Taryboje;
• Nacionalinių pozicijų pristatymas Europos Parlamente ir Komisijoje; EESK ir Regionų komiteto vaidmuo;
• ES teisės aktų projektų poveikio, atitikties subsidiarumui ir proporcingumui įvertinimas;
• Bendradarbiavimas su Europos Komisija procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo metu.
8 ak. val. 65 Eur
29
Europos Sąjungos teisė ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalinės teisės aktų projektus; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis; Valstybės tarnautojai - teisininkai.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie Europos Sąjungą teisę, taip pat ugdyti įgūdžius, reikalingus darbui su ES institucijomis ir ES teisės įgyvendinimu.
Pagrindinės temos:
• ES teisės samprata ir šaltiniai;
• ES konstitucinė teisė (pagrindinės sutartys, bendrieji Sąjungos teisės principai);
• Teisėkūros, deleguotieji ir įgyvendinimo teisės aktai;
• Kiti ES teisės šaltiniai ir institucijų priimami dokumentai;
• Reglamentai, direktyvos ir sprendimai - jų paskirtis, savybės ir įgyvendinimo ypatumai;
• ES teisės įgyvendinimo mechanizmas Lietuvoje ir kylančios sisteminės problemos;
• ES teisės įgyvendinimo planavimas, stebėsena ir priežiūra;
• Perteklinio reguliavimo problematika;
• Ginčai dėl tinkamo ES teisės įgyvendinimo: Europos Komisijos procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo (EU Pilot, oficialus pranešimas, pagrįsta nuomonė) ir ieškiniai Teisingumo Teisme;
• ES Teisingumo Teismo praktika ir jos reikšmė įgyvendinant ES teisę;
• ES sankcijų mechanizmas dėl netinkamo ES teisės įgyvendinimo ar ES teisės pažeidimo.
8 ak. val. 65 Eur
30
ES reikalų koordinavimas Lietuvoje: nuo ES iniciatyvos iki ES teisės įgyvendinimo ir taikymo
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, rengiantys ir atstovaujantys nacionalines pozicijas ES institucijose; Valstybės tarnautojai, įgyvendinantys ES teisės aktus; Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese Lietuvoje.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie visų pagrindinių ES procesų koordinavimą Lietuvoje, ugdyti įgūdžius efektyviai atlikti su ES reikalų koordinavimu susijusias funkcijas.
Pagrindinės temos:
• Pagrindiniai ES sprendimų priėmimo principai; Lietuvos nacionalinių interesų apsaugos koordinavimas;
• ES strateginių ir programinių dokumentų vertinimas;
• Nacionalinių pozicijų dėl siūlomo priimti ES teisės akto rengimas, derinimas ir tvirtinimas;
• Subsidiarumo ir proporcingumo principų kontrolė; geltonos kortelės mechanizmas;
• Nacionalinių pozicijų dėl siūlomo priimti ES teisės akto atstovavimas;
• ES teisės aktų įgyvendinimo planavimas, koordinavimas, stebėsena;
• Nacionalinių priemonių notifikavimo procedūra;
• ES teisės pažeidimo procedūrų (EU Pilot, oficialaus pranešimo ir pagrįstos nuomonės stadijose) valdymas;
• Pozicijų dėl dalyvavimo ES Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose rengimas, derinimas ir atstovavimas;
• Klaidų ES teisės aktuose ištaisymo procedūra (Kiek aktualu atskiroms temoms, aptariant LINESIS galimybes).
8 ak. val. 65 Eur
31
Europos Sąjungos institucijos ir ES teisė
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalinės teisės aktų projektus; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie Europos Sąjungą, šios viršnacionalinės organizacijos institucijas, pagrindines sprendimų priėmimo procedūras ir Europos Sąjungos teisę, taip pat ugdyti įgūdžius, reikalingus darbui su ES institucijomis, ES reikalų koordinavimu ar ES teisės įgyvendinimu.
Pagrindinės temos:
• ES samprata, vertybės, uždaviniai, ES kompetencija;
• ES institucinė sistema ir „federalinis“ veikimo modelis;
• Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas, Taryba, Europos Komisija – institucijų struktūra, kompetencija, pagrindiniai veiklos ir sprendimų priėmimo principai;
• Teisingumo Teismas ir kitos ES institucijos bei įstaigos;
• Teisėkūra, delegavimo ir įgyvendinimo („komitologijos“) procedūros;
• ES teisės samprata ir šaltiniai;
• Pirminė ES teisė, bendrieji Sąjungos teisės principai;
• Antrinė ES teisė: teisėkūros, deleguotieji ir įgyvendinimo teisės aktai: reglamentai, direktyvos ir sprendimai, jų savybės;
• Kiti ES teisės aktai ir dokumentai;
• ES teisės įgyvendinimas ir taikymas.
8 ak. val. 65 Eur
32
Narystė Europos Sąjungoje: europinių ir nacionalinių procesų analizė ir valdymas, 1 dalis
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese Lietuvoje; Valstybės tarnautojai, įgyvendinantys ES teisės aktų reikalavimus nacionalinės teisės aktuose; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalines pozicijas ar jas atstovaujantys ES institucijose; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES institucijas, jų veiklos principus ir darbo tvarką, ES teisę ir jos įgyvendinimą, nacionalinių pozicijų rengimą ir pristatymą ES institucijose, taip pat ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius efektyviai atstovauti valstybės interesus visais ES reikalų klausimais tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
Pagrindinės temos:
• ES samprata, veiklos principai, vertybės, kompetencija;
• ES institucinė sistema ir „federalinis“ veikimo modelis;
• Teisėkūros ir sprendimų priėmimo (delegavimo, įgyvendinimo ir kt.) procedūros;
• Europos Komisijos vaidmuo ir sprendimų priėmimo procedūros;
• Europos Parlamento vaidmuo ir sprendimų priėmimo procedūros;
• Tarybos veiklos taisyklės;
• ES teisės samprata ir šaltiniai;
• ES teisės įgyvendinimo mechanizmas Lietuvoje ir kylančios sisteminės problemos;
• Ginčai dėl tinkamo ES teisės įgyvendinimo: Europos Komisijos procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo (EU Pilot, oficialus pranešimas, pagrįsta nuomonė) , jų koordinavimas Lietuvoje ir valstybės institucijų bendradarbiavimas su Europos Komisija;
• ES Teisingumo Teismo vaidmuo aiškinat ir taikant ES teisę; dalyvavimo bylose koordinavimas; ES sankcijų mechanizmas dėl ES teisės pažeidimo.
8 ak. val. 65 Eur
33
Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą
Tikslas- supažindinti klausytojus su šiuolaikiniu procesiniu ir sisteminiu požiūriu į nepaprastųjų situacijų valdymą.
Pagrindinės temos:
• Grėsmės samprata ir jos klasifikavimas;
• Pažeidžiamumo samprata;
• Rizika ir jos vertinimas;
• Grėsmių katalogo sudarymas ir rizikos matricos sukūrimas;
• Rizikos mažinimas;
• Pasiruošimas atremti riziką;
• Atsako veiksmai;
• Atsikūrimas po nepaprastosios situacijos.
8 ak. val. 65 Eur
34
Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)
Tikslas- supažindinti su dokumentų apskaita, tvarkymu ir saugojimu.
Pagrindinės temos:
• Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Naujausi pakeitimai;
• Dokumentacijos plano rengimas;
• Dokumentų apyvartos organizavimas;
• Dokumentų registravimas ir bylų formavimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui;
• Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas.
6 ak. val. 65 Eur
35
Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas
Tikslas- supažindinti su dokumentų apskaita, tvarkymu ir saugojimu.
Pagrindinės temos:
• Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Naujausi pakeitimai;
• Dokumentacijos plano rengimas;
• Dokumentų apyvartos organizavimas;
• Dokumentų registravimas ir bylų formavimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui;
• Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas.
6 ak. val. 65 Eur
36
Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (VYKS KLAIPĖDOJE)
Seminaras skirtas tiek pradedantiesiems personalo administratoriams, tiek norintiems sužinoti ir įgyvendinti teisinio reguliavimo naujoves ar siekiantiems keisti ne visada efektyvią personalo administravimo tvarką.
Naujasis darbo kodeksas įsigalios 2017 liepos 1 d., pasirengti reikia jau dabar.
Seminaro metu bus aptariami :
• Naujausi personalo dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimai;
• Elektroninių dokumentų naudojimo galimybės darbo santykiuose;
• Aktualūs darbo ginčų komisijų ir teismų praktikos pavyzdžiai;
• Aktualiausios Naujojo darbo kodekso nuostatos.
Pagrindinės temos:
Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.
Pagrindinių personalo procesų valdymas (pagal naująjį DARBO KODEKSĄ):
• Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, pareigybės aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, ir kt. dokumentai);
• Darbo santykių eigoje rengiami dokumentai (dokumentai dėl darbo sutarties keitimo, pažymos, charakteristikos, įsakymai ir kt.);
• Atostogų dokumentavimas (darbuotojų prašymai dėl atostogų, įsakymai atostogų klausimais, atostogų grafikai);
• Komandiruočių dokumentavimas (įsakymai komandiruočių klausimais, komandiruočių ataskaitos ir kt.);
• Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas (tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, pranešimai dėl pasiaiškinimo pateikimo, įsakymai, aktai ir kt.);
• Atleidimo dokumentavimas (prašymai, siūlymai, reikalavimai, pranešimai, įspėjimai ir kt.).
Personalo dokumentų apyvarta:
• Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);
• Personalo dokumentų pasirašymas;
• Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);
• Personalo dokumentų registravimas;
• Supažindinimas su personalo dokumentais (supažindinimo žymos, sutikimo įforminimas ir kt.).
6 ak. val. 80 Eur
37
Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?
Tikslas- aptarti dažniausias klaidas, pasitaikančias pagrindiniuose viešųjų pirkimų proceso organizavimo etapuose ir išmokti jų išvengti.
Pagrindinės temos:
• Dažniausios klaidos pirkimų planavimo procese;
• Kaip tinkamai parinkti pirkimo būdą? (skelbiami, neskelbiami pirkimai, dažniausios klaidos);
• Dažniausios klaidos formuluojant kvalifikacinius reikalavimus;
• Dažniausios klaidos apibrėžiant pirkimo objektą;
• Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir aspektai;
• Dažniausios klaidos sutarties sudarymo ir vykdymo stadijose (teismų sprendimų analizė, praktinė užduotis);
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus taikymas praktikoje (VPT išvados ir teismų sprendimų analizė);
• Viešieji pirkimai 2017 m.
8 ak. val. 65 Eur
38
Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)
Tikslas- supažinti dalyvius su personalo dokumentacijos valdymu.
Pagrindinės temos:
• Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą;
• Personalo bylų formavimas ( darbuotojų asmens bylos ir kt.);
• Personalo dokumentų apyvarta ( derinimas, pasirašymas, registravimas, rezoliucijos, supažindinimas ir t.t.);
• Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, gyvenimo aprašymas, pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės, darbo pažymėjimas ir kt. dokumentai);
• Nauji reikalavimai Darbo sutarties sudarymui, naujos darbo sutarčių rūšys;
• Naujas atostogų skaičiavimas ir įforminimas;
• Panaikintos nuobaudų rūšys;
• Nauji darbo sutarties nutraukimo pagrindai.
6 ak. val. 80 Eur
39
Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
Seminaras skirtas tiek pradedantiesiems personalo administratoriams, tiek norintiems sužinoti ir įgyvendinti teisinio reguliavimo naujoves ar siekiantiems keisti ne visada efektyvią personalo administravimo tvarką.

Seminaro metu bus aptariami :
• Naujausi personalo dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimai;
• Elektroninių dokumentų naudojimo galimybės darbo santykiuose;
• Aktualūs darbo ginčų komisijų ir teismų praktikos pavyzdžiai;
• Aktualiausios darbo kodekso nuostatos.
Pagrindinės temos:
Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.
Pagrindinių personalo procesų valdymas:
• Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, pareigybės aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, ir kt. dokumentai);
• Darbo santykių eigoje rengiami dokumentai (dokumentai dėl darbo sutarties keitimo, pažymos, charakteristikos, įsakymai ir kt.);
• Atostogų dokumentavimas (darbuotojų prašymai dėl atostogų, įsakymai atostogų klausimais, atostogų grafikai);
• Komandiruočių dokumentavimas (įsakymai komandiruočių klausimais, komandiruočių ataskaitos ir kt.);
• Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas (tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, pranešimai dėl pasiaiškinimo pateikimo, įsakymai, aktai ir kt.);
• Atleidimo dokumentavimas (prašymai, siūlymai, reikalavimai, pranešimai, įspėjimai ir kt.).
Personalo dokumentų apyvarta:
• Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);
• Personalo dokumentų pasirašymas;
• Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);
• Personalo dokumentų registravimas;
• Supažindinimas su personalo dokumentais (supažindinimo žymos, sutikimo įforminimas ir kt.).
6 ak. val. 80 Eur
2017-11-20 09:00 Registruotis
40
Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus? (vyks Kaune)
Tikslas- aptarti dažniausias klaidas, pasitaikančias pagrindiniuose viešųjų pirkimų proceso organizavimo etapuose ir išmokti jų išvengti.
Pagrindinės temos:
• Dažniausios klaidos pirkimų planavimo procese;
• Kaip tinkamai parinkti pirkimo būdą? (skelbiami, neskelbiami pirkimai, dažniausios klaidos);
• Dažniausios klaidos formuluojant kvalifikacinius reikalavimus;
• Dažniausios klaidos apibrėžiant pirkimo objektą;
• Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir aspektai;
• Dažniausios klaidos sutarties sudarymo ir vykdymo stadijose (teismų sprendimų analizė, praktinė užduotis);
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus taikymas praktikoje (VPT išvados ir teismų sprendimų analizė);
• Viešieji pirkimai 2017 m.
8 ak. val. 65 Eur
41
Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikis nacionalinei teisinei sistemai
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalinės teisės aktų projektus; Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis; Valstybės tarnautojai - teisininkai.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES Teisingumo Teismo vaidmenį, veiklos principus ir priimamų sprendimų reikšmę bei poveikį tiek ES, tiek nacionalinei teisei, taip pat ugdyti įgūdžius efektyviai vertinti nagrinėjamų bylų ir priimtų sprendimų poveikį.
Pagrindinės temos:
• ES teisės samprata ir Teisingumo Teismo vaidmuo ES teisinėje - institucinėje sistemoje;
• ES Teisingumo Teismo struktūra, jurisdikcijos pasiskirstymas tarp teismų, Teisingumo Teismo kompetencija – nagrinėjamų bylų ir ginčų rūšys;
• Valstybių dalyvavimo Teisingumo Teisme svarstomose bylose tikslai, koordinavimas ir valstybės institucijų uždaviniai. Lietuvos patirtis dalyvaujant teisminiuose procesuose;
• Valstybės požiūriu svarbiausi Teisingumo Teismo proceso aspektai;
• Svarbiausių Teisingumo Teismo sprendimų, turėjusių didžiausią poveikį nacionalinei teisei, apžvalga;
• Teisingumo Teismo sprendimų, priimtų bylose dėl įsipareigojimų neįvykdymo, poveikis;
• Teisingumo Teismo sprendimai, kuriais valstybei skiriamos piniginės sankcijos;
• Teisingumo Teismo sprendimų, priimtų bylose dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, poveikis;
• Teisingumo Teismo sprendimų, priimtų bylose dėl ES institucijų ir įstaigų teisės aktų pripažinimo neteisėtais, poveikis;
• Teisingumo Teismo sprendimų vykdymas; galimybė apriboti sprendimų poveikį laiko atžvilgiu.
8 ak. val. 65 Eur
42
Asmens duomenų apsauga
Tikslas- supažindinti dalyvius su pagrindiniais reikalavimais asmens duomenų tvarkymui ir pokyčiais įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679.
Pagrindinės temos:
• Esminiai pokyčiai įsigaliojus asmens duomenų apsaugos reformos metu priimtiems ES dokumentams;
• Pagrindinės sąvokos, asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai, duomenų subjekto teisės, reikalavimai asmens duomenų saugumui pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir pokyčiai įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui;
• Atsakomybė ir priežiūros institucijos įgaliojimai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
• Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kitos naujovės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
6 ak. val. 50 Eur
43
Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
Tikslas- supažindinti dalyvius su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės / savivaldybių turto valdymą, naudojimą bei disponavimą turtu.
Pagrindinės temos:
• Valstybės / savivaldybių turto sandara, įgijimo būdai, valdymo, naudojimo ir disponavimo subjektai bei principai;
• Valstybės / savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teisė;
• Valstybės / savivaldybių turto panauda;
• Valstybės / savivaldybių turto nuoma;
• Valstybės turto atnaujinimas, valstybės / savivaldybių turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn bei investavimas;
• Valstybės / savivaldybių turto perleidimas ir nurašymas.
8 ak. val. 70 Eur
2017-10-26 09:00 Registruotis
44
Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas
Tikslas- Supažindinti valstybės tarnautojus su norminio teisės akto samprata, rūšimis, teisės principų svarba; teisės aktų hierarchija; teisės aktų rengimo pagrindais bei stadijomis; teisėkūros iniciatyvų nustatymu; konstituciniais ir kitais reikalavimais rengiant teisės aktą bei reikalavimais, susijusiais su jo pasirašymu.
Pagrindinės temos:
• Teisės normų formos: teisinis paprotys, sutartis, teismo precedentas viešojoje teisėje;
Norminio teisės akto samprata, teisės principų juose reikšmė. Ar gali teisės principas įgyti prioritetą prieš teisės normą?;
• Konstituciniai teisės akto rengimo pagrindai: teisinis valstybės principas, teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas, teisinis saugumas. Teisinė terminija;
• Santykiai, kurie reguliuojami tik įstatymu;
• Norminių teisės aktų hierarchijos taisyklė;
• Teisės aktų rengimo stadijos;
• Teisėkūros iniciatyvų nustatymas;
• Aiškinamojo rašto svarba teisėkūroje bei teismų praktikoje;
• Kodėl svarbu atsakingai parinkti teisės akto įsigaliojimą datą?;
• Poveikio vertinimas;
• Administracinės naštos vertinimas;
• Antikorupcinis vertinimas;
• Projekto derinimo ir pateikimo problemos;
• Teisės akto pasirašymas. Ministro, Seimo pirmininko kompetencija;
• Oficialus teisės akto skelbimas. Galimos alternatyvos.8 ak. val. 65 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos