Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

PROFESINĖS ETIKOS ir KORUPCIJOS PREVENCIJOS mokymai

 

TIKSLAS

Stiprinti strateginę kompetenciją: žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Antikorupcinės priemonės viešųjų investicijų rengime ir administravime
Seminaro tikslas - suteikti žinių apie korupcijos tikimybes ir riziką investicijų srityje, stiprinti analitinius ir praktinius gebėjimus pasirenkant ir taikant veiksmingas antikorupcines priemones.
Pagrindinės seminaro temos:
1. Investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas Lietuvoje: rizikos aspektai;
2. Korupcijos rizikos vertinimas investicijų srityje;
3. Korupcijos rizikos veiksnių analizė ir jos pasirinkimo būdai, metodikos.

Seminaro uždaviniai:
1. Korupcijos rizikos supratimas ir gebėjimai ją atpažinti investicijų srityje;
2. Gebėjimai pasirinkti skaidrias, veiksmingas ir efektyviais priemones viešųjų investicijų srityje;
3. Korupcijos rizikos veiksnių analizė ir jos pasirinkimo būdai, metodikos.
8 ak. val. 80 Eur
2
Korupcijos prevencijos mokymai sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams
Korupcija kaip reiškinys Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje.
Korupcijos mažinimo būdai sveikatos apsaugos sektoriuje.
4 ak. val. 40 Eur.
3
Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė
Pagrindinės temos:

• Korupcija – viena iš grėsmių nacionaliniam saugumui;
• Žalingos korupcijos pasekmės valstybei ir visuomenei;
• Korupcijos pasireiškimo formos ir atsakomybė;
• Tarpinstitucinė (sisteminė) korupcijos kontrolė;
• Institucinės korupcijos prevencijos galimybės;
• Nacionalinės kovos su korupcija 2015- 2025 metais programos siekiai;
• Antikorupcinės elgsenos ir kultūros pokyčiai.
• Tarnybinė etika kaip kovos su korupcija įrankis
6 ak. val. 70 Eur
4
Teisės aktų ir jų projektų vertinimas antikorupciniu, socialiniu, ekonominiu, finansiniu ir kitais aspektais
Tikslas- ugdyti dalyvių, tiek gebėjimus atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, tinkamai surašyti vertinimo išvadą, parinkti tinkamus antikorupcinio vertinimo kriterijus, ir juos pritaikyti pagal teisės aktų reikalavimus, o taip pat išnagrinėti rekomendacijų įgyvendinimo praktiką.
Pagrindinės temos:
• Kas yra korupcija ir kokia yra Lietuvos padėtis korupcijos ir jos prevencijos prasme – korupcijos matavimas, naujausių tyrimų apžvalga, problematiškiausios sritys;
• Lietuvos teisinė antikorupcinė bazė – kas, kada ir kaip užtikrina korupcijos prevenciją Lietuvoje; ar ši sistema yra veikianti, efektyvi?;
• Kodėl reikalingas antikorupcinis vertinimas ir kaip veikia antikorupcinio vertinimo sistema?;
• Korupcijos požiūriu rizikingiausios teisės aktų ir jų projektų sritys;
• Kas (kokie subjektai) ir kada (kokiais atvejais) atlieka antikorupcinį vertinimą?;
• Kaip atliekamas antikorupcinis vertinimas – praktiniai pavyzdžiai ir užduočių sprendimas; patarimai, kaip skaityti teisės aktą ar jo projektą ieškant „landų“ korupcijai; kaip teisės akte ar jo projekte ieškoti ne tik to, kas parašyta, bet ir to, kas sąmoningai neprašyta; į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį skaitant naujai parengtus teisės aktų projektus.

8 ak. val. 80 Eur
5
Savivaldybių veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas
Tikslas
Supažindinti dalyvius su korupcijos samprata, priežastimis, kovos su šiuo reiškiniu aktualumu ir problemomis, korupcijos reiškinio atsiradimo savivaldos sistemoje problematika bei formomis.
Pagrindinės temos:
• Susidomėjimo korupcijos reiškiniu priežastys;
• Destruktyvi korupcijos įtaka, korupcijos rūšys(tipai) ir formos;
• Korupcijos savivaldoje samprata;
• Sisteminės korupcijos savivaldoje kriterijai;
• Teisinis antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas;
• Korupcijos prevencijos tikslai ir uždaviniai, programos ir strategijos;
• Galimos korupcinės landos vietos savivaldoje;
• Savivaldybių veiklos skaidrinimas korupcijos prevencijos požiūriu;
• Korupcijos prevencijos priemonės;
• Probleminės savivaldybių veiklos sritys antikorupciniu požiūriu;
• Korupcijos savivaldoje mažinimo veiksniai, antikorupcinė elgsena ir kultūra.
6 ak. val. 80 Eur
6
Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės
Tikslas- supažindinti valstybės tarnautojus su teisingo ir skaidraus valdymo reikalavimais bei ugdyti
tarnybinės etikos bei antikorupcinio elgesio įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Valstybės tarnautojų profesinė etika, principai ir vertybės;
• Tarnautojų etikos problemos;
• Interesų konfliktai valstybės tarnyboje;
• Korupcijos priežastys, prevencijos būdai ir priemonės.
4 ak. val. 47 Eur
7
Valstybės valdymas ir kova su korupcija
Tikslas- supažindinti dalyvius su korupcijos problemomis, antikorupcine politika, atsakomybe už korupcinius teisės pažeidimus, korupcijos poveikiu valstybės valdymui, visuomenės vystymuisi; tobulinti valstybės valdymo skaidrumą.
Pagrindinės temos:
• Korupcijos istorinės sąlygos, korupcijos problemos pastaraisiais dešimtmečiais;
• Korupcijos definicijos, tarptautinis bendradarbiavimas ir pagrindinės antikorupcinės organizacijos;
• Užsienio šalių kovos su korupcija praktika;
• Lietuvos teisinė antikorupcinė bazė;
• Pagrindinės korupcinių nusikaltimų tendencijos;
• Veiksmai prieš administracinę korupciją;
• Neetiško elgesio ir korupcijos pasekmės;
• Profesinės etikos principai ir vertybės.

4 ak. val. 47 Eur
8
Valstybės tarnautojo etika
Tikslas- padėti suprasti, kokio elgesio visuomenė tikisi iš Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojo, kokios yra pagrindinės etiško valstybės tarnautojo elgesio normos, supažindinti su Europos ir kitų pasaulio šalių valstybės tarnybų etikos kodeksais.
Pagrindinės temos:
• Viešųjų ir privačių interesų derinimas;
• Etikos samprata valstybės tarnyboje;
• Etikos kodeksai;
• Etiškas sprendimų priėmimas valstybės tarnyboje.
6 ak. val. 70 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos