Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

KOMUNIKACINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

TIKSLAS 

Stiprinti strateginę kompetenciją: komunikacinius įgūdžius.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

 KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Klientų aptarnavimo kokybės valdymas
Kodėl reikia valdyti klientų aptarnavimo kokybę?
•Kaip įvertinti ir valdyti klientų aptarnavimo kokybę?
•Klientų aptarnavimo kokybės matavimo priemonės:
◦Kokybės standartai.
◦Galimi matavimo būdai klientų aptarnavimo kokybei įvertinti.
•Organizacijos vidiniai vertinimai (matavimai):
◦Finansinių rezultatų vertinimai.
◦Išoriniai tyrimai.
•Veiksniai lemiantys klientų lojalumą:
◦Kas yra lojalumas?
◦Kokie veiksniai lemia lojalumą?
◦Kaip susiję klientų lojalumas ir pasitenkinimas?
◦Kiek kainuoja kliento nepasitenkinimas?
•Klientų lojalumo ugdymas – strateginis organizacijos sprendimas.
•Klientų aptarnavimo valdymas – lojalumą užtikrinantis sprendimas.

Organizacijos kultūra ir klientų aptarnavimo kokybė
•Gerą aptarnavimą įtakojantys veiksniai – ar aptarnavimo kokybė priklauso tik nuo aptarnaujančio klientus darbuotojo?
•Organizacijos kultūros ir klientų aptarnavimo kokybės sąsajos.

Darbuotojų veiklos valdymas – sistema – nenutrūkstamas procesas, padedantis sukurti į klientą orientuotą organizaciją.
•Suinteresuotos kokybės vadybos sistema šalys ir jų poreikiai.
•Aptarnaujančiojo darbuotojo įtaka organizacijos rezultatams
•Faktoriai, lemiantys klientų pasitenkinimą aptarnaujančiu personalu.
•Vadovo įtaka aptarnaujančiam personalui.
•Kaip pasirinkti tinkamiausią vadovavimo stilių atsižvelgiant į darbuotojo kompetencijos ir motyvacijos lygį?
•Konsultacinis pokalbis su pavaldiniu.
•Konsultacinio pokalbio tipai.
•Patarimo gairės, konstruktyvi kritika.
•Pagyrimai.

Klientų aptarnavimo vertinimo priemonės
•Slapto kliento tyrimas – efektyvi klientų aptarnavimo kokybės valdymo ir gerinimo priemonė.
•Tradicinio klientų aptarnavimo kokybės problematika.
•Tikrųjų klientų atsiliepimų pagrindu nustatoma aptarnavimo kokybė.
•Faktinio aptarnavimo proceso kokybės vertinimas.
•Kokybiškas klientų aptarnavimas – konkurencinis pranašumas rinkoje.
•Pagrindiniai slapto kliento ir rinkos tyrimo skirtumai.
8 ak. val. 80 eur
2
Lyčių lygių galimybių nuostatų integravimas: kodėl ir kaip?
Tikslas:
Gilinti dalyvių kompetencijas lyčių lygybės klausimais.

Uždaviniai:
• Suteikti žinių apie lyčių lygybės politikos esmę: istorines problemos ištakas, kylančius iššūkius ir sprendimo būdus;
• Ugdyti gebėjimą stebėti, vertinti ir integruoti lyčių lygių galimybių tikslus politinėse priemonėse;
• Stiprinti nediskriminavimo principais pagrįstas vertybines nuostatas.

Temos:
• Kodėl lyčių (ne)lygybė svarbu? ES lygiu disponuojama informacija
• Lyčių nelygybės ištakos ir ją palaikantys mechanizmai
• Ar vyrams verta siekti lyčių lygybės?
• Lyčių lygybės įtvirtinimo mechanizmai ir priemonės.
8 ak. val. 80 eur
3
Pagarba įvairovei – žingsnis diskriminacijos prevencijos link
Tikslas
Skatinti įvairovės pripažinimą ir diskriminacijos įvairiais asmens tapatybės pagrindais prevenciją.

Uždaviniai
• Didinti supratimą apie asmens tapatybę formuojančių aspektų sąsajas su diskriminacija: socialines ir istorines problemos ištakas, dabartinius iššūkius ir jų sprendimo būdus;
• Ugdyti gebėjimą atpažinti ir užkardyti diskriminacijos apraiškas;
• Stiprinti nediskriminavimo principais grindžiamas vertybines nuostatas.

Temos:
• Kultūrinės normos ir socialinės hierarchijos: ištakos, poveikis, pasekmės.
• Daugialypė ar sąryšinė diskriminacija?
• Skirtumai, kuriuos svarbu žinoti.
• Įvairovės integravimo iššūkiai ir atradimai
4 ak. val. 60 Eur
4
Efektyvi dalykinė komunikacija
Seminaro metu pristatomas komunikacijos procesas, aptariama, kuo ypatinga žmonių komunikacija. Pristatomi rašytinės komunikacijos reikalavimai, tobulinami įgūdžiai, aptariant dažniausias klaidas. Išsamiai nagrinėjama tarpasmeninė komunikacija: esmė, tipiškos klausytojo ir kalbėtojo klaidos, kaip jų išvengti, komunikacijos kanalai, aktyvaus klausymo metodai, klausimų "piltuvėlis". Taip pat pristatoma komunikacija organizacijoje: ypatybės, kryptys (vertikali, horizontali, diagonali komunikacija), komunikacijos pobūdis (formali ir neformali), gandų priežastys ir jų stabdymo būdai.

UGDOMOS KOMPETENCIJOS:
• Išsamus supratimas apie komunikaciją: procesą, lygius;
• Gebėjimas atpažinti komunikacijos klaidas ir jų išvengti;
• Gebėjimas efektyviai reikšti savo mintis;
• Gebėjimas išklausyti ir išgirsti pašnekovą;
• Supratimas apie komunikacijos procesą ir kryptis organizacijoje;
• Gebėjimas efektyviai bendrauti su skirtingo statuso asmenimis organizacijoje: vadovais, kolegomis, darbuotojais;
• Gebėjimas stabdyti gandus organizacijoje;
• Rašytinės komunikacijos įgūdžiai.
6 akad. val. 90 eur.
5
Konfrontacija ir kritiniai pokalbiai. Grįžtamasis ryšys
Tikslas - suteikti žinių apie pozityvaus ir negatyvaus grįžtamojo ryšio svarbą bei tobulinti grįžtamojo ryšio teikimo gebėjimus bei praktinius įgūdžius.

TEMOS:

1. Grįžtamojo ryšio samprata ir jo svarba. Pozityvus ir negatyvus grįžtamasis ryšys ir jo nauda darbuotojui, vadovui, organizacijai. Grįžtamojo ryšio įrankiai organizacijoje: kur ir kaip praktiškai juos taikome?

2. Ką reiškia tinkamai suteikti grįžtamąjį ryšį ir kodėl tai yra svarbu? Dažniausios žmonių reakcijos į neigiamą grįžtamąjį ryšį. Pagrindiniai grįžtamojo ryšio teikimo kaip tarpasmeninio pokalbio etapai: psichologinis kontaktas, turinys ir pabaiga;

3. Konstruktyvi kritika ir tinkamas pagyrimas. Grįžtamojo ryšio planavimas ir teikimas. Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas. Grįžtamojo ryšio išsakymo kliuvinių įveikimas. Grįžtamasis ryšys ir konfrontacija;

4. Grįžtamojo ryšio teikimas kaip metinio pokalbio dalis. Ar vadovai pakankamai teikia grįžtamąjį ryšį? Mokymų apibendrinimas.
8 akad. val. 80 eur.
6
DARBAS ĮTAMPOJE: STRESO VALDYMAS
Seminaro tikslas – tobulinti darbui įtampoje būtinus gebėjimus ir praktinius įgūdžius, taikant šiuolaikines streso ir jo pasekmių įveikimo technikas.
1.Streso fenomenas: kas yra stresas ir ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų?
• Streso samprata. Streso paskirtis ir funkcijos. Streso šaltiniai. Kaip mes susikuriame stresą? Streso simptomai: emocijos, mąstymas, kūnas ir elgesys. Ilgalaikio streso pasekmės.
2.Streso valdymas: ką galiu kontroliuoti?
• Individualaus atsparumo stresinėms situacijoms profilis. Nuostatų keitimo priemonės: iracionalių minčių korekcija. Emocinė savireguliacija ir dėmesio kontrolė. Kasdienis rūpinimasis savimi.
3.Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas.
• „Perdegimo“ sindromo fenomenas: priežastys, požymiai, pasekmės. Asmeninių savybių, sąlygojančių „perdegimą“ darbe, įvertinimas ir korekcija. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas. Pasitikėjimo savimi palaikymas.
4.Stresą sukeliančių situacijų valdymas: nuo pavojų prie galimybių.
• Kaip išklausyti kritiką, nepasitenkinimą arba pretenzijas? Elgesys konfliktinės situacijos metu: kodėl elgiamės taip, kad konfliktas tik gilėja? Konstruktyvaus elgesio konfliktinėje situacijoje žingsniai. Konfrontavimo įgūdžiai konflikte.
8 ak. val. 80 Eur
7
Protokolo pagrindai ir tarnybinis etiketas_Klaipėda
Seminaro tikslas - supažindinti dalyvius su tarnybinio protokolo teorija, etiketo funkcionalumu, protokolo reikalavimais įvairiausiose situacijose, renginiuose, su bendraisiais paprastų ir valstybinių priėmimų rengimo reikalavimais.
Pagrindinės temos:
• Tarnybinio protokolo normų, taisyklių, tradicijų prigimtis, evoliucija, raidos tendencijos;
• Šiuolaikinės protokolo rūšys ir kodifikacija;
• Pagrindiniai protokolo (ceremonialo) principai;
• Etiketas, reputacija, sėkmė karjeroje;
• Išvaizda;
• Bendravimas telefonu, sveikinimasis, dovanos;
• Oficialūs renginiai;
• Vizitų logistika.
6 ak. val. 99 Eur
8
Grįžtamasis ryšys
Seminaro tikslas - suteikti žinių apie pozityvaus ir negatyvaus grįžtamojo ryšio svarbą bei tobulinti grįžtamojo ryšio teikimo gebėjimus bei praktinius įgūdžius
Seminaro TEMOS:
1. Grįžtamojo ryšio samprata ir jo svarba. Pozityvus ir negatyvus grįžtamasis ryšys ir jo nauda darbuotojui, vadovui, organizacijai. Grįžtamojo ryšio įrankiai organizacijoje: kur ir kaip praktiškai juos taikome?

2. Ką reiškia tinkamai suteikti grįžtamąjį ryšį ir kodėl tai yra svarbu? Dažniausios žmonių reakcijos į neigiamą grįžtamąjį ryšį. Pagrindiniai grįžtamojo ryšio teikimo kaip tarpasmeninio pokalbio etapai: psichologinis kontaktas, turinys ir pabaiga;

3. Konstruktyvi kritika ir tinkamas pagyrimas. Grįžtamojo ryšio planavimas ir teikimas. Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas. Grįžtamojo ryšio išsakymo kliuvinių įveikimas. Grįžtamasis ryšys ir konfrontacija;

4. Grįžtamojo ryšio teikimas kaip metinio pokalbio dalis. Ar vadovai pakankamai teikia grįžtamąjį ryšį? Mokymų apibendrinimas.
8 ak. val. 80 Eur
9
„Emocinis intelektas“_Klaipėda
Seminaro temos:
1. Emocinio intelekto samprata. Septynios intelekto rūšys arba, kodėl kai kurie dvejetukininkai tampa lyderiais? Emocinio intelekto apibrėžimas. Emocinis intelektas ir darbo efektyvumas;
2. Savęs pažinimas ir priėmimas. Emocijų prigimtis ir funkcijos. Emocijų tipologija. Emocijos – karališkas kelias į savęs pažinimą. Emocijų teikiama informacija ir kaip ja pasinaudoti. Tikslingas emocijų panaudojimas skirtingose situacijose;
3. Vidinis dialogas ir vidinės darnos siekimas. Emocijų ir mąstymo ryšys. Suvokimo iškraipymo priežastys. Vidinės emocinio reagavimo programos keitimas;
4. Emocinių reakcijų galia. Ką reiškia „valdyti emocijas“? Emocijų išraiškos būdų analizė efektyvumo aspektu. Kaip suvaldyti neigiamas emocijas kitų žmonių atžvilgiu?

6 ak. val. 80 Eur
10
Integruoti ryšiai su visuomene organizacijos komunikacijoje
Seminaro tikslas.
Supažindinti su ryšių su visuomene integralumo konceptu ir ugdyti
gebėjimą jį taikyti organizacijos komunikacijos praktikoje.
Seminaro uždaviniai.
Išklausęs mokymą pagal šį modulį asmuo žinos:
• moderniųjų ryšių su visuomene kaitos ypatumus ir poveikį organizacijos reprezentacijai
• integralumo koncepto reikšmę ir vaidmenį organizacijos vidaus ir išorės komunikacijoje
• integruotos komunikacijos taikymo būdus ir metodus organizacijos ryšių su visuomene praktikoje
Išklausęs mokymą pagal šį modulį asmuo gebės:
• naudoti veiksmingas integralumo komunikacijos technikas ir metodus
• parengti ir vykdyti ryšių su visuomene integruotos komunikacijos kampaniją
Seminaro temos
• Moderniųjų ryšių su visuomene kaita ir poveikis organizacijos vidaus ir išorės komunikacijai;
• Integruota komunikacija kaip istorijos apie organizaciją kūrimas;
• Integralumo koncepto taikymo ypatumai ir įrankių dėžutė;
• Ryšių su visuomene integruotos komunikacijos kampanijos strategavimas;
• Kampanijos vykdymas ir vertinimas.
8 ak. val. 80 Eur
11
Destruktyvaus elgesio rizikos vertinimas ir valdymas
Tikslas - išmokyti mokymų dalyvius atpažinti įspėjamąjį elgesį bei kūno kalbos indikatorius, kurie gali signalizuoti apie didesnę destruktyvaus elgesio tikimybę.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su destruktyvaus elgesio problema.
2. Išmokyti atpažinti įspėjamąjį elgesį.
3. Supažindinti su rekomendacijomis, kaip bendrauti su asmenimis, pasižyminčiais įspėjamuoju elgesiu.
4. Supažindinti su bežodės komunikacijos apibrėžimu ir teoriniu pagrindimu.
5. Supažindinti su limbinės sistemos apibrėžimu ir teoriniais bežodės komunikacijos pagrindimais.
6. Išmokyti atpažinti pirminius ir papildomus požymius, išskiriančius susirūpinimą keliantį asmenį.
1. Destruktyvaus elgesio viešoje erdvėje problematikos pristatymas (0,5 ak. val.).
2. Įspėjamasis elgesys (1 ak. val.).
3. Rekomendacijos (0,5 ak. val.).
4. Bežodė komunikacija ir limbinė sistema (0,5 ak. val.).
5. Pirminiai ir papildomi požymiai išskiriant susirūpinimą keliantį asmenį (1,5 ak. val.).
4 ak. val. 60 Eur
12
Asmeninis vystymasis, 2 dalis (vakarinė grupė)
Tikslas: tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.

• Atsparumas stresui: ką AŠ galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas.
4 ak. val. 40 EUR
13
Asmeninis vystymasis, 1 dalis (vakarinė grupė)
Tikslas: tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.

Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia „būti tvirtam“?
• Emocijos ir tarpasmeniniai klausimai;

4 ak. val. 40 EUR
14
Klaidingų automatinių minčių atpažinimas ir jų keitimas
Tikslas - išmokyti mokymų dalyvius atpažinti ir valdyti stresą keliančias klaidingas automatines mintis.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su klaidingų minčių samprata.
2. Ištirti klaidingų minčių ir streso sąsajas.
3. Supažinti su praktinėmis klaidingų minčių keitimo galimybėmis.
Seminaro temos:
1. Mąstymo klaidų sampratos ir įvairovės pristatymas, teorinis pagrindimas bei sąsajos su stresu.
2. Klaidingų minčių ir savijautos sąsajų pristatymas.
3. Klaidingų minčių keitimo galimybių pristatymas.
Praktinės užduotys:
1. Mąstymo klaidų atpažinimui.
2. Klaidingų minčių keitimas.
4. Refleksija apie mokymų metu įgytų žinių panaudojimą praktikoje.

8 ak. val. 80 Eur
15
Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas
Tikslas- išmokti atpažinti ir valdyti konfliktines situacijas; tobulinti konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose stilių; praktiškai taikyti konfliktinės situacijos sprendimo modelį.
Pagrindinės temos:
• Kas yra konfliktas? Konflikto samprata. Konflikto anatomija: kokie elementai sudaro konfliktą? Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai;
• Konfliktų priežastys. Ar įmanoma išvengti konfliktų?
• Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Konfliktų sprendimo modelis. Tinkamo konflikto sprendimo stiliaus pasirinkimas. Ar galime konkuravimą pakeisti bendradarbiavimu?
• Konfliktų valdymo būdų įvairovė – kurį rinksimės? Kovoti ar bėgti? Ką reiškia valdyti konfliktinę situaciją?
• Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėse situacijose algoritmas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė;
• Emocijų konfliktinėje situacijoje atpažinimas ir valdymas. Kaip suvaldyti savo ir kitų neigiamas emocijas?
• Asmeninis konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo veiksmų planas.
8 ak. val. 80 Eur
16
Pozityvus mąstymas ir įtampos valdymas
Mokymų tikslas – ugdyti mokymų dalyvių pasitikėjimą savimi, supažindinti su streso valdymo ir atsipalaidavimo būdais, paskatinti spręsti sunkumus, su kuriais susiduria, pozityviai, kurti savo veiklos galimybes.
Mokymuose praktiškai ugdome įtampos valdymo būdus, taikome atsipalaidavimo ir minčių kontrolės būdus, mokomės pozityvaus mąstymo metodų, kurie stiprina pasitikėjimą savimi ir kitais žmonėmis
1. Įtampos valdymo pratimai.
2. Pozityvaus mąstymo principai ir priemonės.
3. „Proto užraktai“. Kodėl nesijaučiama laimingu?
4. Darbas su savimi
5. Pozityvaus mąstymo išsaugojimas kebliose bei sudėtingose darbo situacijose.
6. Reakcijų į pokyčius numatymas ir pozityvumo akcentavimas sau ir kitiems.
8 ak. val. 80 Eur
17
Emocinis intelektas
Tikslas- lavinti gebėjimą ir praktinius įgūdžius atpažinti savo ir kitų emocijas, pasirinkti adekvačius emocijų išraiškos būdus, ieškant ir atrandant naujų resursų asmeninio bei profesinio augimo potencialui didinti.
Pagrindinės temos:
• Emocinio intelekto samprata. Septynios intelekto rūšys arba, kodėl kai kurie dvejetukininkai tampa lyderiais? Emocinio intelekto apibrėžimas. Emocinis intelektas ir darbo efektyvumas.
• Savęs pažinimas ir priėmimas. Emocijų prigimtis ir funkcijos. Emocijų tipologija. Emocijos – karališkas kelias į savęs pažinimą? Emocijų teikiama informacija ir kaip ja pasinaudoti? Tikslingas emocijų panaudojimas skirtingose situacijose.
• Vidinis dialogas ir vidinės darnos siekimas. Emocijų ir mąstymo ryšys. Suvokimo iškraipymo priežastys. Vidinės emocinio reagavimo programos keitimas.
• Ką reiškia „valdyti emocijas“? Emocinių reakcijų galia. Emocijų išraiškos būdų analizė efektyvumo aspektu. Kaip suvaldyti neigiamas emocijas kitų žmonių atžvilgiu?
• Tarpasmeninė emocinė kompetencija. Kitų žmonių pažinimo priemonės ir informacijos šaltiniai. Kitų asmenų teikiamos emocinės informacijos suvokimas. Bendravimas su skirtingo tipo asmenimis. Poveikis kitiems.
6 ak. val. 80 Eur
18
Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?
Seminare aptariama bendravimo samprata ir atskleidžiami efektyvaus bendravimo veiksniai. Kodėl bendraujame? Ką daryti, kad mūsų bendravimas būtų sėkmingas? Ieškoma sąsajų ir skirtumų tarp asmeninio ir dalykinio bendravimo, kurie išskiriami į žodinę ir rašytinę komunikaciją. Žodinė komunikacija analizuojama bendravimo telefonu kontekste, o rašytinė – elektriniu paštu.
Pagrindinės temos:
• Bendravimas telefonu. Telefono (ne)skambėjimas. (Ne)atsiliepimas: kur? kada? kaip?;
• Savęs ir įstaigos pristatymas;
• Pokalbis kaip procesas: balsas, struktūra, akcentai, žodžiai ir pauzės, pranešimo samprata, ypatumai ir analizė;
• Efektyvus klausymasis; Skambinimo laikas ir pokalbio trukmė;
• Telefonų ir pašnekovų gausa; Žinutė kolegai; Perskambinimas.
• Trumpųjų žinučių paslauga (sms);
• Bendravimas elektroniniu paštu;
• Elektroninio pašto adresas. Laiško pavadinimas. Asmeninis parašas;
• Kreipinys, turinys, palinkėjimas;
• (Ne)reagavimas į laiškus. Svarbūs laiškai.
8 ak. val. 80 Eur
19
Asmeninis vystymasis
Tikslas- tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia „būti tvirtam“?
• Emocijos ir tarpasmeniniai klausimai;
• Atsparumas stresui: ką AŠ galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas.
8 ak. val. 80 Eur
20
Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas
Tikslas- išmokti atpažinti ir valdyti konfliktines situacijas; tobulinti konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose stilių; praktiškai taikyti konfliktinės situacijos sprendimo modelį.
Pagrindinės temos:
• Kas yra konfliktas? Konflikto samprata. Konflikto anatomija: kokie elementai sudaro konfliktą? Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai;
• Konfliktų priežastys. Ar įmanoma išvengti konfliktų?
• Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Konfliktų sprendimo modelis. Tinkamo konflikto sprendimo stiliaus pasirinkimas. Ar galime konkuravimą pakeisti bendradarbiavimu?
• Konfliktų valdymo būdų įvairovė – kurį rinksimės? Kovoti ar bėgti? Ką reiškia valdyti konfliktinę situaciją?
• Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėse situacijose algoritmas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė;
• Emocijų konfliktinėje situacijoje atpažinimas ir valdymas. Kaip suvaldyti savo ir kitų neigiamas emocijas?
• Asmeninis konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo veiksmų planas.
8 ak. val. 80 Eur
21
Konfliktų valdymas ir tarpininkavimas
Tikslas- suteikti teorinių ir praktinių žinių, reikalingų siekiant veiksmingai sureguliuoti prieštaravimus bei spręsti konfliktus darbe, drauge išlaikant šalių bendradarbiavimą.
Pagrindinės temos:
• Organizacinių ir tarpasmeninių konfliktų samprata;
• Konfliktų sureguliavimas;
• Komunikavimo įgūdžiai sprendžiant konfliktus;
• Konfliktų sprendimo įgūdžių formavimas.
8 ak. val. 80 Eur
22
Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas
Tikslas- tobulinti streso valdymo gebėjimus, apimančius stresinės reakcijos suvokimą, streso ženklų atpažinimą ir streso įveikimą, įtvirtinti pozityvias nuostatas į konfliktinės situacijos konstruktyvaus sprendimo galimybes.
Pagrindinės temos:
• Streso požymiai ir pasekmės;
• Atsparumas stresui;
• Pagrindiniai streso valdymo principai;
• Sudėtingos situacijos: nuo pavojų prie galimybių;
• Konflikto vertinimas: pozityvus konflikto aspektas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė.
8 ak. val.
23
Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas
Tikslas – tobulinti komandinio darbo ir motyvuojančios dalykinės komunikacijos kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Efektyvi vidinė komunikacija – organizacijos brandumo požymis;
• Vidinės komunikacijos vadybiniai modeliai;
• Kaip susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus efektyvius susitarimus?;
• 1 + 1 = 3? Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas;
• Organizacijos kultūra: siekiamybė ar realybė.
8 ak. val. 80 Eur
24
Tarptautinio protokolo pagrindai
Tikslas- supažinti su tarptautinio protokolo pagrindais.
Pagrindinės temos:
• Protokolas ir etiketas: samprata, panašumai ir skirtumai, kodifikacija;
• Pagrindinės valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijos ir reikalavimai;
• Protokolo principai: hierarchijos principas, dešinės rankos principas, atitinkamo statuso principas;
• Diplomatinės privilegijos ir imunitetai;
• Tarptautinis protokolas ir kultūriniai etiketo skirtumai;
• Susitikimų protokolas: prisistatymas, susipažinimas, supažindinimas, pirmasis pokalbis („small talk“). Vizitinės kortelės;
• Oficialūs ir privatūs renginiai. Oficialių renginių tipai;
• Susitikimų ir renginių organizavimas ir įgyvendinimas: protokoliniai svečių priėmimo reikalavimai;
• Priėmimų rūšys. Priėmimo vadyba. Kvietimai, stalo kortelės, valgiaraščiai. Tostai ir kalbos. Išsodinimas prie stalo;
• Protokolinis elgesys oficialiuose renginiuose;
• Protokoliniai derybų reikalavimai;
• Pokalbiai telefonu. Etiketas internete.

8 ak. val. 80 Eur
25
Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (Kaunas)
Tikslas- išmokti atpažinti ir valdyti konfliktines situacijas; tobulinti konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose stilių; praktiškai taikyti konfliktinės situacijos sprendimo modelį.
Pagrindinės temos:
• Kas yra konfliktas? Konflikto samprata. Konflikto anatomija: kokie elementai sudaro konfliktą? Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai;
• Konfliktų priežastys. Ar įmanoma išvengti konfliktų?
• Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Konfliktų sprendimo modelis. Tinkamo konflikto sprendimo stiliaus pasirinkimas. Ar galime konkuravimą pakeisti bendradarbiavimu?
• Konfliktų valdymo būdų įvairovė – kurį rinksimės? Kovoti ar bėgti? Ką reiškia valdyti konfliktinę situaciją?
• Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėse situacijose algoritmas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė;
• Emocijų konfliktinėje situacijoje atpažinimas ir valdymas. Kaip suvaldyti savo ir kitų neigiamas emocijas?
• Asmeninis konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo veiksmų planas.
8 ak. val. 80 Eur
26
Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai
Tikslas – įdiegti dalyviams tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Tarpkultūrinio dalykinio bendravimo reikšmė;
• Kultūros, komunikacijos ir dalykinio bendravimo sąvokos;
• Teoriniai kultūrų vertybių analizės modeliai: G. Hofstede, F. Trompenaars, kt. Praktinė teorinių modelių reikšmė;
• Kultūros vertybių orientacijų modelis: aplinka, laikas, veikla, komunikacija, erdvė, valdžia, individualizmas, konkurencingumas, struktūra, mąstymas;
• Kultūros vertybių orientacijos pagal atskirus regionus: Europa, Šiaurės Amerika, Lotynų Amerika;
• Kultūros vertybių orientacijos pagal atskirus regionus: Vidurio Rytai, Azija ir Ramusis vandenynas, Afrika;
• Verbalinė komunikacija įvairiose kultūrose. Žodinė ir rašytinė komunikacija. Interneto teikiamos galimybės;
• Neverbalinė komunikacija: kūno kalba, apranga. Dovanos;
• Tarpkultūrinės derybos: derybų barjerai tarptautinėje aplinkoje, deryboms įtaką darantys kultūriniai veiksniai, derybų vedimo stiliai.
• Darbas tarptautinėje komandoje.


8 ak. val. 80 Eur
27
Pranešimo bei prezentacijos rengimas ir skaitymas
Tikslas- išmokyti dalyvius paruošti dalyvių tikslus ir poreikius atitinkantį pristatymą, bei rezultatyviai ir įtikinamai pasisakyti. Taip pat kompetentingai valdyti įvairius dalyvių prieštaravimus.
Pagrindinės temos:
• Kuo skiriasi paskaita nuo prezentacijos?;
• Kokia yra auditorija ir kokie jos poreikiai?;
• Pasisakymo tikslai. Maksimalus tikslų pasiekimas;
• Pristatymo planavimas ir rengimas;
• 5 esminės prezentacijų klaidos;
• Naudos klausytojui formulavimo metodika;
• “Smegenų šturmo” valdymas – struktūrinė efektyvaus pasisakymo matrica;
• 4 esminiai klausimai, norint sudominti klientą;
• 7 klasikiniai būdai pradėti pasisakymą;
• “Nepatogūs klausimai” prezentacijos metu;
• Kaip elgtis su „sunkiais“ pašnekovais;
• Papildomos priemonės pristatyme;
• Prieštaravimų valdymo metodas ERASE;
• Kūno kalba. Apranga prezentacijos metu.
8 ak. val. 80 Eur
28
Efektyvaus bendravimo įgūdžiai
Tikslas-padėti tobulinti bendravimo įgūdžius, reikšmingus įvairiose valdymo situacijose: susirinkimuose, posėdžiuose, derybose, pokalbiuose apie darbo kokybę ir pan.
Pagrindinės temos:
• Bendravimo funkcijos ir tikslai;
• Bendravimo būdai ir etapai;
• 3 “AŠ” lygiai;
• Bendravimo stiliai;
• Kaip Padaryti Tokį Įspūdį?
• Viešas kalbėjimas;
• Suvokti ir įsiminti nformaciją padedančios priemonės
• Pozityvus mąstymas;
• Grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas;
• Aktyvus klausymasis;
• Nežodinis bendravimas;
• Klausinėjimas;
• Konstruktyvūs veiksmai konfliktinėje situacijoje.
8 ak. val. 80 Eur
29
Tarpasmeninės komunikacijos tobulinimas darbo grupėse ir komandose
Tikslas- gilinti supratimą apie komunikavimo efektyvumą ir padėti jiems įgyti praktinių tarpasmeninės bei grupinės komunikacijos įgūdžių.
Pagrindinės temos
• Komunikacijos rūšys ir funkcijos. Komunikacijos efektyvumo prielaidos: ką reiškia efektyvi ir neefektyvi komunikacija. Kaip komunikacijos efektyvumas priklauso nuo auditorijos ir grupės narių asmeninių bruožų;
• Individualus komunikavimo braižas;
• Veiksmingo tarpasmeninio komunikavimo priemonės. Aktyvus klausymasis ir grįžtamasis ryšys;
• Veiksmingo komunikavimo grupėje principai ir priemonės;
• Grupės diskusijos valdymo taisyklės, neproduktyvaus elgesio šalinimas grupės diskusijos metu, įsipareigojimo kokybiškai ir laiku įvykdyti užduotis stiprinimo būdai;
• Komunikavimas nuotolinio ryšio priemonėmis.
8 ak. val. 80 Eur
30
Streso ir spaudimo valdymas
Tikslas-išmokyti palaikyti optimalią veiklai psichologinę savijautą, o per ją – ir didesnį savo asmeninį darbo efektyvumą.
Pagrindinės temos:
• Streso ir negatyvių emocijų mechanizmas ir mūsų įpročiai;
• Streso įveikimo būdai ir sisteminis požiūris į žmogų;
• Relaksacija ir savitaiga, vaizdinių panaudojimas ir vaizduotės galia;
• „Dekarto schema“ ir kitos racionalios (mąstymo schemų keitimo) technikos;
• Streso ir nemalonių emocijų valdymo metodai: prieš (prevencija) ir po (įtampos mažinimas);
• Įsisamonintu dėmesingumu grįstos streso valdymo technikos (pagal Mindfulness streso valdymo programą);
• Individualus streso valdymo metodų sau pasirinkimas, atsižvelgiant į savo tipą ir situaciją.
8 ak. val. 80 Eur
31
Asmeninis vystymasis
Tikslas- tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia „būti tvirtam“?
• Emocijos ir tarpasmeniniai klausimai;
• Atsparumas stresui: ką AŠ galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas.
8 ak. val. 80 Eur
32
Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas
Tikslas- tobulinti dalyvių veiksmingo viešo kalbėjimo gebėjimus ir įgūdžius, apimančius kalbėjimo baimės prieš auditoriją įveikimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą ir gebėjimą valdyti auditoriją.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas – sėkmingo viešo kalbėjimo prielaida;
• Kuo skiriasi paskaita nuo prezentacijos?
• Kokia yra auditorija ir kokie jos poreikiai?
• Pristatymo planavimas ir rengimas.
• Efektyvios žinutės formulavimas.
• 5 esminės prezentacijų klaidos.
• Bendravimas su auditorija: santykio kūrimas. Naudos klausytojui formulavimo metodika.
• Baimė viešai kalbėti: kas mane gąsdina? Pasitikėjimas savimi viešo kalbėjimo metu;
• 4 esminiai klausimai, norint sudominti klientą.
• 7 klasikiniai būdai pradėti pasisakymą.
• “Nepatogūs klausimai” prezentacijos metu.
• Kaip elgtis su „sunkiais“ pašnekovais.
• Kaip elgtis sunkiose situacijose: prieštaravimų valdymas.
• Papildomos priemonės pristatyme.
• Verbalinė ir neverbalinė kalba;
• Apranga prezentacijos metu.

8 ak. val. 80 Eur
33
Tarnybinis etiketas ir protokolas
Tikslas- supažindinti dalyvius su tarnybinio protokolo teorija, etiketo funkcionalumu, protokolo reikalavimais įvairiausiose situacijose, renginiuose, su bendraisiais paprastų ir valstybinių priėmimų rengimo reikalavimais.
Pagrindinės temos:
• Tarnybinio protokolo normų, taisyklių, tradicijų prigimtis, evoliucija, raidos tendencijos;
• Šiuolaikinės protokolo rūšys ir kodifikacija;
• Pagrindiniai protokolo (ceremonialo) principai;
• Etiketas, reputacija, sėkmė karjeroje;
• Išvaizda;
• Bendravimas telefonu, sveikinimasis, dovanos;
• Oficialūs renginiai;
• Vizitų logistika.
8 ak. val. 80 Eur
34
Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos
Tikslas – tobulinti valstybinės kalbos vartojimo įgūdžius, siekiant pagerinti dalykinės komunikacijos (sakytinės ir rašytinės) kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Kalbos kultūros reikšmė organizacijos komunikacijoje;
• Didžiosios kalbos klaidos ir jų įveikimo būdai;
• Rašytinės kalbos aktualijos;
• Kalbos etiketas;
• Dalykinio susirašinėjimo tarp įmonių kultūra;
8 ak. val. 80 Eur
35
Derybų vedimo įgūdžiai
Tikslas-suteikti dalyviams efektyvaus derybų vedimo įgūdžių, kurie yra reikalingi atstovaujant įvairiems interesams; supažindinti su pagrindiniais derybų tipais, etapais; suteikti žinių, kaip pasirengti deryboms ir kaip elgtis sudėtingose derybų situacijose.
Pagrindinės temos:
• Derybų samprata, derybų tipai;
• Derybų etapai;
• Pasirengimas deryboms;
• Argumentų pateikimas;
• Prieštaravimų nagrinėjimas;
• Susitarimo laikymasis;
• Sudėtingos situacijos derybose;
• Derybų aklavietės įveikimas.
8 ak. val. 80 Eur
36
Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės
Tikslas- padėti dalyviams geriau suvokti viešųjų ryšių svarbą ir vaidmenį viešajame administravime. Sužinoti ir mokėti pritaikyti savo veikloje bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdus ir priemones.
Pagrindinės temos:
• Šiuolaikinė žiniasklaida: kas pasikeitė ir ką reikia žinoti?
• Organizacijos krizė ir ir viešumas žiniasklaidoje. Pratybos;
• Asmeninė komunikacija: du įrankiai. Pratybos.
• Ką daryti: kaip pasirengti bendrauti su žiniasklaida?

8 ak. val. 80 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos