Programos/renginių kuratorius

Aušra Mančinskienė
(8 5) 239 58 00
ausra.mancinskiene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

KOMUNIKACINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

TIKSLAS 

Stiprinti strateginę kompetenciją: komunikacinius įgūdžius.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

 KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Laiko planavimas ir darbo organizavimas
Mokymo tikslai:
Supažindinti su daugiau nei 30 laiko planavimo įrankių padedančių didinti darbo efektyvumą.
Išaiškinti žmogaus efektyvumo daryti daugiau ar mažiau priežastis.
• Laiko planavimo apibrėžimas
• Ką iš tikrųjų planuojame? Užduotis „Gyvenimo ratas“.
• Multitaskingas – šiandienos realybė. Kokius vaisius iš tikrųjų skiname ilgalaikėje perspektyvoje. Dėmesio sutelktumas. Kiek laiko prarandame dėl trikdžių? Dalyviai testo pagalba pasiskaičiuoja asmeninį dėmesio sutelktumo skaičių, kurio pagalba pasiskaičiuojame, kad per dieną galime prarasti net ir 2 valandas laiko.
• „Pomodoro“ technika vidiniams trukdžiams suvaldyti.
• Individualus produktyvaus laiko pasiskaičiavimas
• Dienotvarkės planavimo ypatumai, vienas svarbus bet dažnai pamirštamas dalykas.
• Laiko vagys ir jų įveikimo metodai arba Laiko rezervai.
8 ak. val. 80 Eur
2017-11-15 09:00 Registruotis
2
Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės (KLAIPĖDA)
Tikslas- padėti dalyviams geriau suvokti viešųjų ryšių svarbą ir vaidmenį viešajame administravime. Sužinoti ir mokėti pritaikyti savo veikloje bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdus ir priemones.
Pagrindinės temos:
• Šiuolaikinė žiniasklaida: kas pasikeitė ir ką reikia žinoti?
• Organizacijos krizė ir ir viešumas žiniasklaidoje. Pratybos;
• Asmeninė komunikacija: du įrankiai. Pratybos.
• Ką daryti: kaip pasirengti bendrauti su žiniasklaida?
8 ak. val. 80 Eur
2017-11-15 09:00 Registruotis
3
Asmeninis vystymasis (VYKS KLAIPĖDOJE)
Tikslas- tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia „būti tvirtam“?
• Emocijos ir tarpasmeniniai klausimai;
• Atsparumas stresui: ką AŠ galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas.
8 ak. val. 65 Eur
4
Emocinis intelektas
Tikslas- lavinti gebėjimą ir praktinius įgūdžius atpažinti savo ir kitų emocijas, pasirinkti adekvačius emocijų išraiškos būdus, ieškant ir atrandant naujų resursų asmeninio bei profesinio augimo potencialui didinti.
Pagrindinės temos:
• Emocinio intelekto samprata. Septynios intelekto rūšys arba, kodėl kai kurie dvejetukininkai tampa lyderiais? Emocinio intelekto apibrėžimas. Emocinis intelektas ir darbo efektyvumas.
• Savęs pažinimas ir priėmimas. Emocijų prigimtis ir funkcijos. Emocijų tipologija. Emocijos – karališkas kelias į savęs pažinimą? Emocijų teikiama informacija ir kaip ja pasinaudoti? Tikslingas emocijų panaudojimas skirtingose situacijose.
• Vidinis dialogas ir vidinės darnos siekimas. Emocijų ir mąstymo ryšys. Suvokimo iškraipymo priežastys. Vidinės emocinio reagavimo programos keitimas.
• Ką reiškia „valdyti emocijas“? Emocinių reakcijų galia. Emocijų išraiškos būdų analizė efektyvumo aspektu. Kaip suvaldyti neigiamas emocijas kitų žmonių atžvilgiu?
• Tarpasmeninė emocinė kompetencija. Kitų žmonių pažinimo priemonės ir informacijos šaltiniai. Kitų asmenų teikiamos emocinės informacijos suvokimas. Bendravimas su skirtingo tipo asmenimis. Poveikis kitiems.
8 ak. val. 70 Eur
2017-11-23 09:00 Registruotis
5
Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?
Seminare aptariama bendravimo samprata ir atskleidžiami efektyvaus bendravimo veiksniai. Kodėl bendraujame? Ką daryti, kad mūsų bendravimas būtų sėkmingas? Ieškoma sąsajų ir skirtumų tarp asmeninio ir dalykinio bendravimo, kurie išskiriami į žodinę ir rašytinę komunikaciją. Žodinė komunikacija analizuojama bendravimo telefonu kontekste, o rašytinė – elektriniu paštu.
Pagrindinės temos:
• Bendravimas telefonu. Telefono (ne)skambėjimas. (Ne)atsiliepimas: kur? kada? kaip?;
• Savęs ir įstaigos pristatymas;
• Pokalbis kaip procesas: balsas, struktūra, akcentai, žodžiai ir pauzės, pranešimo samprata, ypatumai ir analizė;
• Efektyvus klausymasis; Skambinimo laikas ir pokalbio trukmė;
• Telefonų ir pašnekovų gausa; Žinutė kolegai; Perskambinimas.
• Trumpųjų žinučių paslauga (sms);
• Bendravimas elektroniniu paštu;
• Elektroninio pašto adresas. Laiško pavadinimas. Asmeninis parašas;
• Kreipinys, turinys, palinkėjimas;
• (Ne)reagavimas į laiškus. Svarbūs laiškai.
8 ak. val. 70 Eur
6
Asmeninis vystymasis (VYKS ŠIAULIUOSE)
Tikslas- tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia „būti tvirtam“?
• Emocijos ir tarpasmeniniai klausimai;
• Atsparumas stresui: ką AŠ galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas.
8 ak. val. 65 Eur
7
Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas (VYKS KLAIPĖDOJE)
Tikslas- tobulinti dalyvių veiksmingo viešo kalbėjimo gebėjimus ir įgūdžius, apimančius kalbėjimo baimės prieš auditoriją įveikimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą ir gebėjimą valdyti auditoriją.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas – sėkmingo viešo kalbėjimo prielaida;
• Baimė viešai kalbėti: kas mane gąsdina? Pasitikėjimas savimi viešo kalbėjimo metu;
• Efektyvios žinios formulavimas ir perteikimas;
• Bendravimas su auditorija: santykio kūrimas;
• Efektyvus kalbėjimas: kaip kalbėti, kad mus girdėtų? Verbalinė ir neverbalinė kalba;
• Kaip elgtis sunkiose situacijose: prieštaravimų valdymas.
8 ak. val. 65 Eur
8
Konfliktų valdymas ir tarpininkavimas
Tikslas- suteikti teorinių ir praktinių žinių, reikalingų siekiant veiksmingai sureguliuoti prieštaravimus bei spręsti konfliktus darbe, drauge išlaikant šalių bendradarbiavimą.
Pagrindinės temos:
• Organizacinių ir tarpasmeninių konfliktų samprata;
• Konfliktų sureguliavimas;
• Komunikavimo įgūdžiai sprendžiant konfliktus;
• Konfliktų sprendimo įgūdžių formavimas.
8 ak. val. 65 Eur
9
Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai (VYKS KLAIPĖDOJE)
Tikslas – įdiegti dalyviams tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Tarpkultūrinio dalykinio bendravimo reikšmė;
• Kultūros, komunikacijos ir dalykinio bendravimo sąvokos;
• Teoriniai kultūrų vertybių analizės modeliai: G. Hofstede, F. Trompenaars, kt. Praktinė teorinių modelių reikšmė;
• Kultūros vertybių orientacijų modelis: aplinka, laikas, veikla, komunikacija, erdvė, valdžia, individualizmas, konkurencingumas, struktūra, mąstymas;
• Kultūros vertybių orientacijos pagal atskirus regionus: Europa, Šiaurės Amerika, Lotynų Amerika;
• Kultūros vertybių orientacijos pagal atskirus regionus: Vidurio Rytai, Azija ir Ramusis vandenynas, Afrika;
• Verbalinė komunikacija įvairiose kultūrose. Žodinė ir rašytinė komunikacija. Interneto teikiamos galimybės;
• Neverbalinė komunikacija: kūno kalba, apranga. Dovanos;
• Tarpkultūrinės derybos: derybų barjerai tarptautinėje aplinkoje, deryboms įtaką darantys kultūriniai veiksniai, derybų vedimo stiliai.
• Darbas tarptautinėje komandoje.

8 ak. val. 65 Eur
10
Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas
Tikslas – tobulinti komandinio darbo ir motyvuojančios dalykinės komunikacijos kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Efektyvi vidinė komunikacija – organizacijos brandumo požymis;
• Vidinės komunikacijos vadybiniai modeliai;
• Kaip susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus efektyvius susitarimus?;
• 1 + 1 = 3? Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas;
• Organizacijos kultūra: siekiamybė ar realybė.
8 ak. val. 70 Eur
11
Tarptautinio protokolo pagrindai
Tikslas- supažinti su tarptautinio protokolo pagrindais.
Pagrindinės temos:
• Protokolas ir etiketas: samprata, panašumai ir skirtumai, kodifikacija;
• Pagrindinės valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijos ir reikalavimai;
• Protokolo principai: hierarchijos principas, dešinės rankos principas, atitinkamo statuso principas;
• Diplomatinės privilegijos ir imunitetai;
• Tarptautinis protokolas ir kultūriniai etiketo skirtumai;
• Susitikimų protokolas: prisistatymas, susipažinimas, supažindinimas, pirmasis pokalbis („small talk“). Vizitinės kortelės;
• Oficialūs ir privatūs renginiai. Oficialių renginių tipai;
• Susitikimų ir renginių organizavimas ir įgyvendinimas: protokoliniai svečių priėmimo reikalavimai;
• Priėmimų rūšys. Priėmimo vadyba. Kvietimai, stalo kortelės, valgiaraščiai. Tostai ir kalbos. Išsodinimas prie stalo;
• Protokolinis elgesys oficialiuose renginiuose;
• Protokoliniai derybų reikalavimai;
• Pokalbiai telefonu. Etiketas internete.

8 ak. val. 70 Eur
2017-10-24 09:00 Registruotis
12
Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas
Tikslas- išmokti atpažinti ir valdyti konfliktines situacijas; tobulinti konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose stilių; praktiškai taikyti konfliktinės situacijos sprendimo modelį.
Pagrindinės temos:
• Kas yra konfliktas? Konflikto samprata. Konflikto anatomija: kokie elementai sudaro konfliktą? Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai;
• Konfliktų priežastys. Ar įmanoma išvengti konfliktų?
• Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Konfliktų sprendimo modelis. Tinkamo konflikto sprendimo stiliaus pasirinkimas. Ar galime konkuravimą pakeisti bendradarbiavimu?
• Konfliktų valdymo būdų įvairovė – kurį rinksimės? Kovoti ar bėgti? Ką reiškia valdyti konfliktinę situaciją?
• Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėse situacijose algoritmas;
• Konfliktinių situacijų valdymo pratybos. Specifinių konfliktinių situacijų modeliavimas ir analizė;
• Emocijų konfliktinėje situacijoje atpažinimas ir valdymas. Kaip suvaldyti savo ir kitų neigiamas emocijas?
• Asmeninis konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo veiksmų planas.
8 ak. val. 70 Eur
2017-11-29 09:00 Registruotis
13
Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai
Tikslas – įdiegti dalyviams tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Tarpkultūrinio dalykinio bendravimo reikšmė;
• Kultūros, komunikacijos ir dalykinio bendravimo sąvokos;
• Teoriniai kultūrų vertybių analizės modeliai: G. Hofstede, F. Trompenaars, kt. Praktinė teorinių modelių reikšmė;
• Kultūros vertybių orientacijų modelis: aplinka, laikas, veikla, komunikacija, erdvė, valdžia, individualizmas, konkurencingumas, struktūra, mąstymas;
• Kultūros vertybių orientacijos pagal atskirus regionus: Europa, Šiaurės Amerika, Lotynų Amerika;
• Kultūros vertybių orientacijos pagal atskirus regionus: Vidurio Rytai, Azija ir Ramusis vandenynas, Afrika;
• Verbalinė komunikacija įvairiose kultūrose. Žodinė ir rašytinė komunikacija. Interneto teikiamos galimybės;
• Neverbalinė komunikacija: kūno kalba, apranga. Dovanos;
• Tarpkultūrinės derybos: derybų barjerai tarptautinėje aplinkoje, deryboms įtaką darantys kultūriniai veiksniai, derybų vedimo stiliai.
• Darbas tarptautinėje komandoje.


8 ak. val. 65 Eur
14
Pranešimo bei prezentacijos rengimas ir skaitymas
Tikslas- išmokyti dalyvius paruošti dalyvių tikslus ir poreikius atitinkantį pristatymą, bei rezultatyviai ir įtikinamai pasisakyti. Taip pat kompetentingai valdyti įvairius dalyvių prieštaravimus.
Pagrindinės temos:
• Kuo skiriasi paskaita nuo prezentacijos?;
• Kokia yra auditorija ir kokie jos poreikiai?;
• Pasisakymo tikslai. Maksimalus tikslų pasiekimas;
• Pristatymo planavimas ir rengimas;
• 5 esminės prezentacijų klaidos;
• Naudos klausytojui formulavimo metodika;
• “Smegenų šturmo” valdymas – struktūrinė efektyvaus pasisakymo matrica;
• 4 esminiai klausimai, norint sudominti klientą;
• 7 klasikiniai būdai pradėti pasisakymą;
• “Nepatogūs klausimai” prezentacijos metu;
• Kaip elgtis su „sunkiais“ pašnekovais;
• Papildomos priemonės pristatyme;
• Prieštaravimų valdymo metodas ERASE;
• Kūno kalba. Apranga prezentacijos metu.
8 ak. val. 65 Eur
15
Efektyvaus bendravimo įgūdžiai
Tikslas-padėti tobulinti bendravimo įgūdžius, reikšmingus įvairiose valdymo situacijose: susirinkimuose, posėdžiuose, derybose, pokalbiuose apie darbo kokybę ir pan.
Pagrindinės temos:
• Bendravimo funkcijos ir tikslai;
• Bendravimo būdai ir etapai;
• 3 “AŠ” lygiai;
• Bendravimo stiliai;
• Kaip Padaryti Tokį Įspūdį?
• Viešas kalbėjimas;
• Suvokti ir įsiminti nformaciją padedančios priemonės
• Pozityvus mąstymas;
• Grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas;
• Aktyvus klausymasis;
• Nežodinis bendravimas;
• Klausinėjimas;
• Konstruktyvūs veiksmai konfliktinėje situacijoje.
8 ak. val. 65 Eur
16
Tarpasmeninės komunikacijos tobulinimas darbo grupėse ir komandose
Tikslas- gilinti supratimą apie komunikavimo efektyvumą ir padėti jiems įgyti praktinių tarpasmeninės bei grupinės komunikacijos įgūdžių.
Pagrindinės temos
• Komunikacijos rūšys ir funkcijos. Komunikacijos efektyvumo prielaidos: ką reiškia efektyvi ir neefektyvi komunikacija. Kaip komunikacijos efektyvumas priklauso nuo auditorijos ir grupės narių asmeninių bruožų;
• Individualus komunikavimo braižas;
• Veiksmingo tarpasmeninio komunikavimo priemonės. Aktyvus klausymasis ir grįžtamasis ryšys;
• Veiksmingo komunikavimo grupėje principai ir priemonės;
• Grupės diskusijos valdymo taisyklės, neproduktyvaus elgesio šalinimas grupės diskusijos metu, įsipareigojimo kokybiškai ir laiku įvykdyti užduotis stiprinimo būdai;
• Komunikavimas nuotolinio ryšio priemonėmis.
8 ak. val. 65 Eur
17
Streso ir spaudimo valdymas
Tikslas-išmokyti palaikyti optimalią veiklai psichologinę savijautą, o per ją – ir didesnį savo asmeninį darbo efektyvumą.
Pagrindinės temos:
• Streso ir negatyvių emocijų mechanizmas ir mūsų įpročiai;
• Streso įveikimo būdai ir sisteminis požiūris į žmogų;
• Relaksacija ir savitaiga, vaizdinių panaudojimas ir vaizduotės galia;
• „Dekarto schema“ ir kitos racionalios (mąstymo schemų keitimo) technikos;
• Streso ir nemalonių emocijų valdymo metodai: prieš (prevencija) ir po (įtampos mažinimas);
• Įsisamonintu dėmesingumu grįstos streso valdymo technikos (pagal Mindfulness streso valdymo programą);
• Individualus streso valdymo metodų sau pasirinkimas, atsižvelgiant į savo tipą ir situaciją.
8 ak. val. 70 Eur
2017-11-09 09:00 Registruotis
18
Asmeninis vystymasis
Tikslas- tobulinti savęs pažinimo gebėjimus ir įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia „būti tvirtam“?
• Emocijos ir tarpasmeniniai klausimai;
• Atsparumas stresui: ką AŠ galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas.
8 ak. val. 65 Eur
19
Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas
Tikslas- tobulinti dalyvių veiksmingo viešo kalbėjimo gebėjimus ir įgūdžius, apimančius kalbėjimo baimės prieš auditoriją įveikimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą ir gebėjimą valdyti auditoriją.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas – sėkmingo viešo kalbėjimo prielaida;
• Kuo skiriasi paskaita nuo prezentacijos?
• Kokia yra auditorija ir kokie jos poreikiai?
• Pristatymo planavimas ir rengimas.
• Efektyvios žinutės formulavimas.
• 5 esminės prezentacijų klaidos.
• Bendravimas su auditorija: santykio kūrimas. Naudos klausytojui formulavimo metodika.
• Baimė viešai kalbėti: kas mane gąsdina? Pasitikėjimas savimi viešo kalbėjimo metu;
• 4 esminiai klausimai, norint sudominti klientą.
• 7 klasikiniai būdai pradėti pasisakymą.
• “Nepatogūs klausimai” prezentacijos metu.
• Kaip elgtis su „sunkiais“ pašnekovais.
• Kaip elgtis sunkiose situacijose: prieštaravimų valdymas.
• Papildomos priemonės pristatyme.
• Verbalinė ir neverbalinė kalba;
• Apranga prezentacijos metu.

8 ak. val. 70 Eur
2017-10-24 09:00 Registruotis
20
Tarnybinis etiketas ir protokolas
Tikslas- supažindinti dalyvius su tarnybinio protokolo teorija, etiketo funkcionalumu, protokolo reikalavimais įvairiausiose situacijose, renginiuose, su bendraisiais paprastų ir valstybinių priėmimų rengimo reikalavimais.
Pagrindinės temos:
• Tarnybinio protokolo normų, taisyklių, tradicijų prigimtis, evoliucija, raidos tendencijos;
• Šiuolaikinės protokolo rūšys ir kodifikacija;
• Pagrindiniai protokolo (ceremonialo) principai;
• Etiketas, reputacija, sėkmė karjeroje;
• Išvaizda;
• Bendravimas telefonu, sveikinimasis, dovanos;
• Oficialūs renginiai;
• Vizitų logistika.
8 ak. val. 70 Eur
21
Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos
Tikslas – tobulinti valstybinės kalbos vartojimo įgūdžius, siekiant pagerinti dalykinės komunikacijos (sakytinės ir rašytinės) kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Kalbos kultūros reikšmė organizacijos komunikacijoje;
• Didžiosios kalbos klaidos ir jų įveikimo būdai;
• Rašytinės kalbos aktualijos;
• Kalbos etiketas;
• Dalykinio susirašinėjimo tarp įmonių kultūra;
8 ak. val. 65 Eur
22
Derybų vedimo įgūdžiai
Tikslas-suteikti dalyviams efektyvaus derybų vedimo įgūdžių, kurie yra reikalingi atstovaujant įvairiems interesams; supažindinti su pagrindiniais derybų tipais, etapais; suteikti žinių, kaip pasirengti deryboms ir kaip elgtis sudėtingose derybų situacijose.
Pagrindinės temos:
• Derybų samprata, derybų tipai;
• Derybų etapai;
• Pasirengimas deryboms;
• Argumentų pateikimas;
• Prieštaravimų nagrinėjimas;
• Susitarimo laikymasis;
• Sudėtingos situacijos derybose;
• Derybų aklavietės įveikimas.
8 ak. val. 65 Eur
23
Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės
Tikslas- padėti dalyviams geriau suvokti viešųjų ryšių svarbą ir vaidmenį viešajame administravime. Sužinoti ir mokėti pritaikyti savo veikloje bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdus ir priemones.
Pagrindinės temos:
• Šiuolaikinė žiniasklaida: kas pasikeitė ir ką reikia žinoti?
• Organizacijos krizė ir ir viešumas žiniasklaidoje. Pratybos;
• Asmeninė komunikacija: du įrankiai. Pratybos.
• Ką daryti: kaip pasirengti bendrauti su žiniasklaida?

8 ak. val. 80 Eur
2017-11-10 09:00 Registruotis

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos