Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

analitinių gebėjimų MOKYMAI

TIKSLAS

Stiprinti strateginę kompetenciją: analitinius gebėjimus.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Analitinis ir kūrybinis mąstymas
8 ak. val. 80 Eur
2
Sprendimų priėmimo gebėjimai
Tikslas: ugdyti esamų ir būsimų vadovų gebėjimus tobulinant sprendimų priėmimą jų kuruojamose srityse.
-Sprendimų priėmimas: jo esmė, priėmimo fazės, tipai ir lygiai
-Pagrindiniai sprendimų priėmimo modeliai ir būdai
-Sprendimų priėmimo stiliai ir jų taikymas darbinėje veikloje
-Kaip priimti teisingus ir savalaikius sprendimus
8 ak. val. 80 Eur
3
Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas
Supažindinti su vidaus audito planavimo ir atlikimo metodika, vadovaujantis Tarptautiniais vidaus audito standartais ir gerąja praktika
1. Vidaus audito tikslai ir uždaviniai. 1 val.
2. Užduoties planavimas. 1 val.
3. Užduoties atlikimas. 4 val.
3.1. Informacijos rinkimas;
3.2. Duomenų analizė, atrankos būdai;
3.3. Informacijos dokumentavimas,
4. Rezultatų pateikimas. 1 val.
5. Pažangos stebėjimas. 1 val.
8 ak. val. 90 Eur
2018-12-13 09:00 Registruotis
4
Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje
Tikslas- supažindinti dalyvius su pagrindinėmis viešosios politikos problemomis, viešosios politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo būdais, sprendimų rūšimis bei veikėjais, aptarti viešosios politikos analizės metodiką, suteikti žinių apie teisės aktų, planų, programų, projektų.
Pagrindinės temos:
• Viešosios politikos proceso etapai;
• Subalansuotos plėtros politikos pagrindai
• Lietuvos viešosios politikos atvejų analizė: problemos ir sprendimai;
• Teisės aktai kaip viešosios politikos sprendimai;
• Nacionaliniai teisės aktai, teisės aktų derinimas su ES teise, teisės aktų rūšys, jų struktūra ir turinys; teisės aktų rengimo etapai, normos ir reikalavimai, tvirtinimo tvarka, teisės aktų poveikio analizė;
• Planai, programos viešosios politikos procese, jų rengimo principai.
8 ak. val. 80 Eur
5
Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai
Tikslas- gilinti dalyvių žinias apie analitinį ir kūrybinį mąstymą; tobulinti problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius; supažindinti su pagrindiniais problemų sprendimo etapais ir jų metu taikomais efektyviais analitinio bei kūrybinio mąstymo metodais.
Pagrindinės temos:
• Smegenų pusrutulių funkcijos;
• Analitinis mąstymas, kūrybinis mąstymas;
• Daugiasluoksnis intelektas, minčių keliai;
• Kūrybinio mąstymo ugdymas;
• Divergentinis ir konvergentinis mąstymas;
• Sprendimų ieškojimas, galėjimas įgyvendinti permainą;
• Jėgų lauko analizė.
8 ak. val. 80 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos