KONSULTACIJŲ SRITYS

 • Bendrojo vertinimo modelio ir kitų inovatyvių sprendimų viešajame sektoriuje diegimas
 • Strateginio veiklos plano, institucijos veiklos strategijos ir programos rengimas
 • Mokymo planų, programų rengimas
 • ES ir kitų tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų programavimas
 • Kvalifikacijos kėlimo renginių užsienyje organizavimas
 • Tarptautinio lygmens lektorių–ekspertų pritraukimas

ĮGYVENDINTI KONSULTACIJŲ PROJEKTAI:

 • Projektinio pasiūlymo dėl Mokymo modulių dėstytojams parengimo Azerbaidžano Respublikai, užsakovas – Jungtinių tautų plėtros programa Baku (2015 m.)
 • Kvalifikacijos kėlimo renginių užsienyje organizavimas projekto ”Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ dalyviams, užsakovas – Finansų ministerija (2014-2015 m.)
 • Projektinio pasiūlymo dėl Techninės paramos sukuriant lyderystės mokymo programą Azerbaidžano valstybės tarnautojams parengimas, užsakovas – Deutsche Gesellschaft (2014 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (2010-2014 m.)
 • Kvalifikacijos kėlimo renginių užsienyje organizavimas projekto ”Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ dalyviams, užsakovas – Finansų ministerija (2012-2014 m.)
 • Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos pagal VSAFAS sukūrimas ir diegimas, užsakovas – Vidaus reikalų ministerija (2009-2013 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Kauno rajono savivaldybės administracijoje (2011-2012 m.)
 • Tarptautinio lygmens lektorių–ekspertų paslaugų organizavimas, užsakovas – Ministro Pirmininko tarnyba (2011 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas LR Vyriausybės kanceliarijoje (2010-2011 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje (2010 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje (2008 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Kauno rajono savivaldybės administracijoj (2008 m.)
 • Strateginio veiklos plano rengimas Trakų rajono apylinkės teisme (2006-2007 m.)
 • Naujosios atrankos į valstybės tarnybą koncepcijos parengimas, užsakovas – Valstybės tarnybos departamentas (2006 m.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Kauno miesto savivaldybėje (2006 m.)
 • Veiklos strategijos iki 2010 m. rengimas Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos (2004 m.)
 • Prezidento įsako dėl strateginio planavimo įdiegimo Ukrainos valstybės tarnyboje rengimas Ukrainos prezidento kanceliarijai ir Ūkio ministerijai (2005 m.)
 • Strateginio veiklos plano rengimo organizavimas Vidaus reikalų ministerijos Bendrąjame departamente (2004 m.)
 • Institucijos strategijos rengimas Statistikos departamentui prie LRV (2004 m.)
 • Ilgalaikės plėtros strategijos rengimo konsultavimas ir projekto ekspertizė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM (2003 m.)
 • Strateginio veiklos plano ekspertizė Kūno kultūros ir sporto departamente prie LRV (2003 m.)
 • Ilgalaikės plėtros strategijos rengimas Migracijos departamente prie VRM (2003 m.)
 • Ministerijos misijos formuluotės tikslinimas Švietimo ir mokslo ministerijoje (2002 m.)
 • Ministerijos strateginio veiklos plano 2003 metams rengimas Sveikatos apsaugos ministerijoje (2002 m.)
 • Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo departamentas (2002 m.)
 • Strateginio veiklos plano 2003 metams peržiūrėjimas ir tikslinimas Policijos departamente prie VRM (2002 m.)
 • Mokymo programų rengimo ir renginių organizavimo tvarkos rengimas Vidaus reikalų ministerijos Policijos pareigūnų mokymo centre (2002 m.)
 • Veiklos programos rengimas Duomenų apsaugos inspekcijai (2001 m.)

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Susisiekite dėl konsultacijų: arturas.arbatauskas@livadis.lt