Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Registruotis

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos

Registruotis

Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas

Registruotis

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Registruotis

Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės

Registruotis

Vidaus kontrolės sistemos veikimas viešajame sektoriuje

Registruotis

Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas

Registruotis

Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas

Registruotis