Planuojami viešieji pirkimai (nuoroda į CVPIS).

Institutas supaprastintus viešuosius pirkimus vykdo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (redakcija nuo 2017 07 01).

Institutas mažos vertės pirkimus vykdo pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 06 28 patvirtintas taisykles.

Planuojami pirkimai 2017 m.

Planuojami pirkimai 2018 m.