Profesionalumas. Esame profesionalūs, atsakingi ir nuolat tobulėjame siekdami gero organizacijos vardo. Viešai skelbiame Instituto tikslus ir strategiją, mūsų veiklos procedūros paprastos ir aiškios.

Inovatyvumas. Ieškome naujovių ir jas pritaikome orientuodamiesi į rinkos lūkesčius. Visi drauge – vadovai ir darbuotojai – kuriame veiklos perspektyvas, skatiname  pažangą ir iniciatyvą.  

Dėmesys klientams. Dirbame lanksčiai atsižvelgdami į kiekvieno kliento poreikius, kuriame patikimus ir ilgalaikius santykius, siekiame aukštos paslaugų kokybės.

Rūpinimasis darbuotojais. Nuolat tobuliname motyvavimo sistemą. Bendravimo kultūrą grindžiame pagarba ir pagalba. Per atvirą personalo politiką užtikriname palankią darbui aplinką.