Instituto mokymo renginius veda valstybės tarnautojai, specialistai praktikai, įstatymų rengėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, politikai ir ekspertai iš Europos Sąjungos šalių.

Institutas bendradarbiauja su daugiau nei 200 sričių specialistais ir kviečia juos pasidalyti savo patirtimi ir žiniomis su Instituto mokymo renginių dalyviais. Tai šiuolaikinius mokymo metodus įvaldę dėstytojai, tarp kurių yra per 30 mokslo daktarų. Dauguma jų parengti talkinant Didžiosios Britanijos, Danijos, Suomijos, Airijos ekspertams, geba taikyti šiuolaikiškus mokymo metodus ir technikas.

Dėstytojų kvalifikacijai tobulinti Institutas rengia specialius kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kuriuose svarstomos ir mokymo turinio, ir mokymo proceso valdymo aktualijos. Dėstytojai nuolat tobulina dėstymo įgūdžius ir dalykinę kompetenciją užsienyje.

Instituto dėstytojų sąrašas:

 • Ališauskas Ričardas
 • Arbatauskas Artūras
 • Bagočiūtė Agnė
 • Bakaitis Leonardas
 • Baliukevičienė Vita
 • Bėkšta Arūnas
 • Beltė Juris
 • dr. Bielinis Lauras
 • Brazdžiūnaitė Sanden Nomeda
 • Bružilas Robertas
 • Bukauskas Antanas
 • dr. Čiupaila Regimantas
 • dr. Dromantaitė Aistė
 • Duškinas Donaldas
 • Glemža Aldas
 • Gonpaševas Žanas
 • Grigonienė Rasa
 • Gulbinas Tomas
 • dr. Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė Diana
 • dr. Jakavonytė Laimutė
 • Jakštas Vaidotas
 • Kalašnykas Remigijus
 • Kalinauskas Rytis
 • Kalvaitis Ramūnas
 • dr. Kaupelytė Dalia
 • Kazlauskas Arvydas
 • Klepačius Rimantas
 • Klusevičius Karolis
 • Kirstukaitė Inga
 • Kovas Paulius
 • Kriaučiūnas Deividas
 • Krivickas Šarūnas
 • Kuginienė Lolita
 • dr. Kundrotas Virginijus
 • Laskauskas Artūras
 • Latvėnienė Renata
 • Laurinčiukienė Lidija
 • Leichteris Edgaras
 • dr. Liepuonius Arvydas
 • dr. Malkus Ričardas
 • Markauskas Vytautas
 • Martinkėnienė Aida
 • Mašalas Dalius
 • Masalskienė Eglė
 • Mažeikienė Aistė
 • Meškauskaitė Liudvika
 • Mickus Ernestas
 • Minius Arūnas
 • Mogišaitė Liana
 • Navickienė Vida
 • dr. Norvaišas Saulius
 • dr. Nugaraitė Audronė
 • Perednis Aurimas
 • Petrauskas Povilas
 • dr. Pilinkaitė-Sotirovič Vilana
 • dr. Raišienė Agota Giedrė
 • dr. Rakutis Valdas
 • Ratė Paulius
 • Rekerta Remigijus
 • Ruškytė Ramunė
 • Sakalauskas Gediminas
 • dr. Serafinas Dalius
 • Sirutavičė Inga
 • Skardžiuvienė Agneta
 • dr. Skaržauskienė Aelita
 • Skersytė Indrė
 • Stankovičius Ignas
 • Steponavičienė Inga
 • dr. Survila Arvydas
 • Šafranauskas Stepas
 • Šinkūnienė Dijana
 • dr. Štitilis Darius
 • Šuliauskas Tadas
 • Švedas Romas
 • dr. Tarasevičius Arvydas
 • Tekorius Andrius
 • Tvarijonavičius Mantas
 • Urbonė Irina
 • dr. Valantinaitė Ilona
 • Valatka Rimvydas
 • Varanauskas Arminas
 • Vilkončius Laimutis

KVIEČIAME BENDRADARBIAUTI

Lietuvos viešojo administravimo institutas kviečia bendradarbiauti skleidžiant sukauptas žinias Instituto mokymo renginiuose. Jei pageidaujate tapti pagal autorines sutartis samdomu Instituto dėstytoju, prašome užsiregistruoti. Nurodykite savo vardą, pavardę, darbovietę, darbo patirtį, pageidaujamas dėstyti temas ir savo kontaktinius duomenis.

Su visais užsiregistravusiaisiais Instituto darbuotojai susisieksime pasikalbėti apie bendradarbiavimo galimybes ir sąlygas (pavyzdžiui, jei reikės, galės pasiūlyti dalyvauti dėstymo įgūdžių tobulinimo seminaruose ar konsultacijose).