Artimiausi mokymai

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Vietų nebėra

Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikis nacionalinei teisinei sistemai

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Vietų nebėra

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (vyks Panevėžyje)

Registruotis

Streso ir spaudimo valdymas (vyks Panevėžyje)

Registruotis

Įtakos ir manipuliacijos: taikymas ir neutralizavimas (užsakomasis seminaras)

Vietų nebėra

Įtakos ir manipuliacijos: taikymas ir neutralizavimas (užsakomasis seminaras)

Vietų nebėra

Įvykę mokymai

Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Vadovavimo psichologija (vyks Klaipėdoje)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)

Savivaldybių veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas

Tarptautinio protokolo pagrindai

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Klaipėdoje)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Efektyvesnė prezentacija

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (užsakomasis seminaras)

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (vyks Klaipėdoje)

Efektyvi projektų vadyba

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą (užsakomasis seminaras)

Tarnybinis etiketas ir protokolas (užsakomasis seminaras)

Tarpasmeninės komunikacijos tobulinimas darbo grupėse ir komandose

Asmeninis vystymasis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika (užsakomasis seminaras)

Streso ir spaudimo valdymas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Programos apibendrinimas

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Vertinamos veiklos/kompetencijos ir planavimo pokalbis (užsakomasis seminaras)

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)

Streso ir spaudimo valdymas (vyks Klaipėdoje)

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe

Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Naujienos

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2016 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos