Artimiausi mokymai

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą

Registruotis

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos

Registruotis

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Registruotis

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (vyks Kaune)

Registruotis

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Registruotis

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika

Registruotis

Vadovavimas diskusijoms ir susirinkimams

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Registruotis

Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės

Registruotis

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas

Registruotis

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas

Registruotis

Tarpasmeninės komunikacijos tobulinimas darbo grupėse ir komandose

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema

Registruotis

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe

Registruotis

Teisės aktų ir jų projektų vertinimas antikorupciniu, socialiniu, ekonominiu, finansiniu ir kitais aspektais

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Registruotis

Padalinių vadovų mokymai: lyderystės ugdymas

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Registruotis

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Pokyčių valdymas: chaosas ar galimybė?

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Registruotis

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai (vyks Šiauliuose)

Registruotis

Asmeninis vystymasis (vyks Šiauliuose)

Registruotis

Konfliktų valdymas ir tarpininkavimas

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai

Registruotis

Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai

Registruotis

Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Registruotis

„Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Registruotis

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Registruotis

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Registruotis

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas

Registruotis

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Registruotis

Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Registruotis

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Paslaugų gyventojams kokybės tobulinimas

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Įvykę mokymai

Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Vadovavimo psichologija (vyks Klaipėdoje)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)

Savivaldybių veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Klaipėdoje)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Efektyvesnė prezentacija

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (užsakomasis seminaras)

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (vyks Klaipėdoje)

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Tarnybinis etiketas ir protokolas (užsakomasis seminaras)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Vertinamos veiklos/kompetencijos ir planavimo pokalbis (užsakomasis seminaras)

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)

Streso ir spaudimo valdymas (vyks Klaipėdoje)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Asmens duomenų apsauga

Streso ir spaudimo valdymas (vyks Panevėžyje)

Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (užsakomasis seminaras)

Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)

Naujienos

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos