Artimiausi mokymai

Tarpasmeninės komunikacijos tobulinimas darbo grupėse ir komandose

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Vietų nebėra

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Vietų nebėra

Valstybės valdymas ir kova su korupcija

Registruotis

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Registruotis

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Registruotis

Lygių galimybių užtikrinimas

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Vietų nebėra

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Vietų nebėra

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Vietų nebėra

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Registruotis

Teisės aktų ir jų projektų vertinimas antikorupciniu, socialiniu, ekonominiu, finansiniu ir kitais aspektais

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Vertinamos veiklos / kompetencijos ir planavimo pokalbis

Registruotis

Įtakos ir manipuliacijos: taikymas ir neutralizavimas

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai

Vietų nebėra

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Registruotis

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Registruotis

Viešasis interesas ir jo gynimas administraciniuose teismuose

Registruotis

ES reikalų koordinavimas Lietuvoje: nuo ES iniciatyvos iki ES teisės įgyvendinimo ir taikymo

Registruotis

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Registruotis

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Registruotis

Pranešimo bei prezentacijos rengimas ir skaitymas

Registruotis

Vadovavimas diskusijoms ir susirinkimams

Registruotis

Paslaugų gyventojams kokybės tobulinimas

Registruotis

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Asmeninis efektyvumas (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Narystė Europos Sąjungoje: europinių ir nacionalinių procesų analizė ir valdymas, 1 dalis

Registruotis

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe

Registruotis

Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos

Registruotis

Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas

Registruotis

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Registruotis

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Europos Sąjungos teisė ir jos įgyvendinimas Lietuvoje

Registruotis

Bendradarbiavimas su politikais

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir ES teisė

Registruotis

Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikis nacionalinei teisinei sistemai

Registruotis

Įvykę mokymai

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Vadovavimo psichologija (vyks Klaipėdoje)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus? (vyks Klaipėdoje)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Savivaldybių veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas

Tarptautinio protokolo pagrindai

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Klaipėdoje)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Efektyvesnė prezentacija

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (vyks Klaipėdoje)

Efektyvi projektų vadyba

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Naujienos

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2016 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos