Artimiausi mokymai

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Registruotis

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Vietų nebėra

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Registruotis

Personalo padalinių vadovų tinklo popietė

Registruotis

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika

Registruotis

Vertinamos veiklos / kompetencijos ir planavimo pokalbis

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Registruotis

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Registruotis

Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės

Registruotis

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Registruotis

Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės (KLAIPĖDA)

Registruotis

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Registruotis

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Registruotis

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema

Registruotis

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Įvykę mokymai

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Vadovavimo psichologija (vyks Klaipėdoje)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Efektyvesnė prezentacija

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Tarnybinis etiketas ir protokolas (užsakomasis seminaras)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -IV (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Vertinamos veiklos/kompetencijos ir planavimo pokalbis (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -IV (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Programos apibendrinimas

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (VYKS KAUNE). PERKELTAS IŠ VASARIO 23 D.

Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)

Efektyvus vadovavimas

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis (VYKS KLAIPĖDOJE)

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Asmeninis vystymasis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS) (vyks Kaune)

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Naujos redakcijos statybos įstatymo aktualijos (užsakomasis seminaras) (vyks Klaipėdoje)

Emocinis intelektas (užsakomasis seminaras)

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

ĮVADAS Į KOUČINGĄ (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose (NAUJAS)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas (NAUJAS), VYKS KAUNE

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS) (VYKS KLAIPĖDOJE)

Profesinės rizikos vertinimas (NAUJAS), VYKS KAUNE

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Valstybės valdymo ir administracinės sistemos modelis Lietuvoje: esamos situacijos analizė (užsakomasis seminaras)

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas (NAUJAS)

Profesinės rizikos vertinimas (NAUJAS)

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis (VYKS KAUNE)

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Sprendimų priėmimas

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai (NAUJAS)

Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje (NAUJAS)

Efektyvesnė prezentacija

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (VYKS KLAIPĖDOJE)

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (užsakomasis seminaras)

DARBO SANTYKIAI IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS užsakomasis seminaras)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Vidaus kontrolės sistemos vertinimas (NAUJAS)

Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (NAUJAS)

Sprendimų priėmimas

Naujojo darbo kodekso aktualijos (NAUJAS)

Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (NAUJAS)- vyks KLAIPĖDOJE

Profesinė etika ir korupcijos prevencija viešajame sektoriuje (užsakomasis seminaras)

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS užsakomasis seminaras)

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS užsakomasis seminaras)

Profesinė etika ir korupcijos prevencija viešajame sektoriuje (užsakomasis seminaras)

Dokumentų valdymas švietimo įstaigose : naujovės, aktualijos, elektroniniai dokumentai, personalo dokumentai (Šiauliai)

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą? (Klaipėda)

Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Efektyvi projektų vadyba

Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą? (Kaunas)

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Bendradarbiavimas su politikais

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Viešojo administravimo subjektų sistema

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Vidaus kontrolės sistema - valdymo proceso dalis (Kaunas)

Rizikos vertinimo metodai ir praktika

Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas

Kokybiško audito planavimas ir atlikimas

Efektyvesnė prezentacija

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (perkeltas iš rugsėjo 8 d.)

Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Bendravimas su žiniasklaida

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Padalinių vadovų mokymai: lyderystės ugdymas

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -IV (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Vidaus kontrolės sistema - valdymo proceso dalis

Bendradarbiavimas su politikais

Korupcijos prevencijos mokymai sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams

Naujienos

2017 m. rugsėjo mėn. įvyko Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymai tobulinant įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-09-29

Š. m. rugsėjo 11 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki rugsėjo 22 d. trukę mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikė žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių […]

Plačiau

2017 m. birželio mėn. įvyko Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymai tobulinant įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-09-29

Š. m. birželio 12 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki birželio 23 d. trukę mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikė žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu kinologai […]

Plačiau

Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnai tobulina įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-06-12

Š. m. rugsėjo 11 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki rugsėjo 22 d. truksiantys mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikia žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu […]

Plačiau

Skelbimas dėl studentų praktikos

2017-06-08

Kviečiame studentus mūsų  Institute atlikti praktiką šių metų vasarą ir/ar pirmą rudens pusę. Praktikos tema: valstybės tarnautojų 4 metų laikotarpio strateginės reikšmės mokymo poreikių tyrimas, kitų tikslinių grupių mokymo poreikių tyrimas.  Reikalavimai studentui: – socialinių mokslų studijų srities (teisė, sociologija, psichologija ir kt.). ; – arba ekonometrijos ar statistikos kryptis; Pageidaujami gebėjimai: – noras tobulėti;  – […]

Plačiau

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos