Artimiausi mokymai

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos

Registruotis

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Registruotis

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Registruotis

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Vietų nebėra

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Registruotis

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Registruotis

Vadovavimas diskusijoms ir susirinkimams

Registruotis

DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PASIKEITIMAI PAGAL 2017 M.VASARIO 1 D. ĮSIGALIOJUSĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ (NAUJAS)

Vietų nebėra

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PASIKEITIMAI PAGAL 2017 M.VASARIO 1 D. ĮSIGALIOJUSĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ (NAUJAS)

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (vyks Kaune). PERKELTAS IŠ VASARIO 23 D.

Registruotis

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Registruotis

Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės

Registruotis

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas

Registruotis

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos problemos (NAUJAS)

Registruotis

Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai (NAUJAS)

Registruotis

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas

Registruotis

Tarpasmeninės komunikacijos tobulinimas darbo grupėse ir komandose

Registruotis

Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje (NAUJAS)

Registruotis

Narystė Europos Sąjungoje: europinių ir nacionalinių procesų analizė ir valdymas, 1 dalis

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis (vyks Šiauliuose)

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe

Registruotis

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Registruotis

Administracinių nusižengimų kodekso taikymas (NAUJAS)

Registruotis

Teisės aktų ir jų projektų vertinimas antikorupciniu, socialiniu, ekonominiu, finansiniu ir kitais aspektais

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir ES teisė

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Registruotis

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Pokyčių valdymas: chaosas ar galimybė?

Registruotis

Žmogiškųjų išteklių valdymas (planavimas ir darbuotojų kompetencijų vertinimas) (NAUJAS)

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Registruotis

Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose (NAUJAS)

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai (vyks Šiauliuose)

Registruotis

Asmeninis vystymasis (vyks Šiauliuose)

Registruotis

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Registruotis

Pranešimo bei prezentacijos rengimas ir skaitymas

Registruotis

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Registruotis

Konfliktų valdymas ir tarpininkavimas

Registruotis

ES reikalų koordinavimas Lietuvoje: nuo ES iniciatyvos iki ES teisės įgyvendinimo ir taikymo

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Dalykinio bendravimo įvairiose kultūrose ypatumai

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Registruotis

„Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas (vyks Klaipėdoje)

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai. REGISTRACIJA BAIGTA Į 1 GRUPĘ !

Registruotis

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Registruotis

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Registruotis

Lygių galimybių užtikrinimas

Registruotis

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Registruotis

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Registruotis

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Registruotis

Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikis nacionalinei teisinei sistemai

Registruotis

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Registruotis

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Registruotis

Europos Sąjungos sprendimų priėmimas ir valdymas

Registruotis

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Registruotis

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Registruotis

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas

Registruotis

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Registruotis

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Registruotis

Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Registruotis

Bendradarbiavimas su politikais

Registruotis

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Registruotis

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Registruotis

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Registruotis

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Registruotis

Bendravimas su žiniasklaida

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Paslaugų gyventojams kokybės tobulinimas

Registruotis

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Registruotis

Bendradarbiavimas su politikais

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika

Registruotis

Vertinamos veiklos / kompetencijos ir planavimo pokalbis

Registruotis

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Įvykę mokymai

Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Vadovavimo psichologija (vyks Klaipėdoje)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Klaipėdoje)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas (užsakomasis seminaras)

Efektyvesnė prezentacija

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Tarnybinis etiketas ir protokolas (užsakomasis seminaras)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Vertinamos veiklos/kompetencijos ir planavimo pokalbis (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Programos apibendrinimas

Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (užsakomasis seminaras)

Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)

Efektyvus vadovavimas

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Naujienos

Institutui 18 metų

2017-02-07

Šių metų sausio 25 d. Institutui sukako 18 metų. Institutas įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centras 1999 m. sausio 25 d.  

Plačiau

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos