Artimiausi mokymai

Valstybės valdymo ir administracinės sistemos modelis Lietuvoje: esamos situacijos analizė (užsakomasis seminaras)

Vietų nebėra

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Vietų nebėra

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas (NAUJAS)

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Vietų nebėra

Profesinės rizikos vertinimas (NAUJAS)

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Vietų nebėra

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Vietų nebėra

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis (VYKS KAUNE)

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Vietų nebėra

Kalbos kultūra. Bendravimo su klientais kalbos kultūros aktualijos

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Registruotis

„Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Vietų nebėra

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas (VYKS KLAIPĖDOJE)

Registruotis

Asmeninis vystymasis (VYKS KLAIPĖDOJE)

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema

Vietų nebėra

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Vietų nebėra

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai (NAUJAS)

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Vietų nebėra

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Registruotis

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Registruotis

Lygių galimybių užtikrinimas

Registruotis

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Registruotis

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Registruotis

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Registruotis

Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikis nacionalinei teisinei sistemai

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (VYKS KLAIPĖDOJE)

Registruotis

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Registruotis

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Registruotis

Europos Sąjungos sprendimų priėmimas ir valdymas

Registruotis

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Registruotis

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Registruotis

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Registruotis

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas

Registruotis

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Registruotis

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Vietų nebėra

Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą

Registruotis

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Registruotis

Bendradarbiavimas su politikais

Registruotis

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Registruotis

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Registruotis

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Registruotis

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Registruotis

Efektyvesnė prezentacija

Vietų nebėra

Tarptautinio protokolo pagrindai

Registruotis

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Registruotis

Bendravimas su žiniasklaida

Registruotis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Registruotis

Paslaugų gyventojams kokybės tobulinimas

Registruotis

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Vietų nebėra

Bendradarbiavimas su politikais

Vietų nebėra

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Bendravimas su žiniasklaida

Vietų nebėra

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika

Registruotis

Vertinamos veiklos / kompetencijos ir planavimo pokalbis

Registruotis

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Registruotis

Programos apibendrinimas

Vietų nebėra

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Įvykę mokymai

Įvadas į koučingą (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Vadovavimo psichologija (vyks Klaipėdoje)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo (vyks Kaune)

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Efektyvesnė prezentacija

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Streso ir spaudimo valdymas (užsakomasis seminaras)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Tarnybinis etiketas ir protokolas (užsakomasis seminaras)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Vertinamos veiklos/kompetencijos ir planavimo pokalbis (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (vyks Klaipėdoje)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)

Efektyvus vadovavimas

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis (VYKS KLAIPĖDOJE)

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos (VYKS KAUNE). PERKELTAS IŠ VASARIO 23 D.

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Asmeninis vystymasis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje (NAUJAS)

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS) (vyks Kaune)

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (NAUJAS)

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Naujos redakcijos statybos įstatymo aktualijos (užsakomasis seminaras) (vyks Klaipėdoje)

Streso ir spaudimo valdymas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Emocinis intelektas (užsakomasis seminaras)

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (užsakomasis seminaras)

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Įvadas į koučingą (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai (užsakomasis seminaras)

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose (NAUJAS)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas (NAUJAS), VYKS KAUNE

Bendravimo su šiuolaikine žiniasklaida būdai ir priemonės (užsakomasis seminaras)

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas (NAUJAS) (VYKS KLAIPĖDOJE)

Profesinės rizikos vertinimas (NAUJAS), VYKS KAUNE

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Naujienos

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos