RENGINIAI:     ŠIĄ SAVAITĘ    KITĄ SAVAITĘ    ŠĮ MĖNESĮ   
En Ru
  NAUJIENOS
Pagrindinis puslapis
Versija spausdinimui
 


Vidaus reikalų ministerija

www.euro.lt

GRT sertifikavimo paslaugų tiekėjas.

Viešojo sektoriaus  kokybės iniciatyvos.

Valstybės tarnybos aktualijos.

Elektroninė asmens tapatybės kortelė.

http://www.epractice.eu
Plačiau...
DĖMESIO !
2016 m. II-ojo pusmečio mokymo renginių datas paskelbsime artimiausiu metu.
NAUJA MOKYMO PROGRAMA 18-20 kategorijų valstybės tarnautojams

Pristatome NAUJĄ mokymo programą 18-20 kategorijų valstybės tarnautojams, kurie pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsnį  privalo ją išklausyti per dvejus metus nuo paskyrimo į šias pareigas dienos.

Pavadinimas: 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programa

Tvarkaraštis 2016 metų I-ąjam pusmečiui

Naujos programos ypatybės:

  • Sutrumpinta bendra programos trukmė nuo 132 ak. val. (buvusi OLYMP programa) iki 100 ak. val.
  • Patikslintas mokymo turinys, siekiant atsižvelgti į tai, kad tikslinę grupę sudaro ne tik administracijų vadovai (įstaigų vadovai, vidinių departamentų vadovai ir jų pavaduotojai), bet ir politinio pasitikėjimo tarnautojai – viceministrai ir ministro patarėjai.
  • Atnaujintas dėstytojų sąrašas.
  • Atliepiant į Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategiją, bus stiprinamos 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ne tik vadybinės, bet ir komunikacinės bei analitinės kompetencijos.


Šia programa siekiama, kad 18–20 kategorijų valstybės tarnautojai taptų sektinais pavyzdžiais savo organizacijose, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir įgyvendinant rezultatyvią politiką.

Institutas nuo 2015 m. balandžio 13 d. vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymus, skirtus kinologams ir kinologijos instruktoriams su tarnybiniais šunimis
Pristatome leidinį (lietuvių ir anglų k.) apie įvykusius Pirmininkavimo ES Tarybai mokymus pagal projektą „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas" (Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-002)

Herein in this publication (in Lithuanian and English) we present the implemented training on the Presidency of the Council of the EU which was supported by the project “Improvement of Professional Qualifications of the Lithuanian Civil Servants Representing the Interests of Lithuania in the EU”.

Lietuvos viešojo administravimo institutas įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-004, pagal kurį 2014-2015 m. vykdomi mokymai korupcijos prevencijos srityje.

Projektu siekiama padėti viešojo administravimo funkcijas vykdančioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tinkamai ir laiku įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos (Žin. 2011, Nr. 77-3727), įgyvendinimo priemonių plano 8.6. priemonę „Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus, susijusius su antikorupcine veikla“.(plačiau)

Lietuvos viešojo administravimo institutas siūlo pilnai įrengtas, modernias auditorijas – konferencijų sales (25 vietų) įvairių renginių organizavimui. Nuomojame mokymų įrangą, sinchroninio vertimo įrangą (iki 70 vietų) ir skaitmeninius projektorius.
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTŲ IR MOKYKLŲ DIREKTORIAI 2013 M. SPALIO 24-25 d. TARĖSI KAIP UGDYTI ES VALSTYBĖS TARNAUTOJUS
Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnai tobulina įgūdžius besislepiančių žmonių, narkotikų ir sprogmenų paieškos srityje
Praktika Lietuvos viešojo administravimo institute ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose
Informuojame apie galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką Lietuvos viešojo administravimo institute ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose. Daugiau informacijos: http://www.vtd.lt/index.php?1645781481
LIETUVA SU AFGANISTANU DALIJASI DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS TARNYBOS KŪRIMO PATIRTIMI

Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovas Gintaras Bagdonas kartu su Lietuvos viešojo administravimo instituto (LIVADIS) direktoriumi Romualdu Petraičiu spalio 23 dieną su Afganistano valstybės tarnybos instituto (VTI) atstovais diskutavo apie dvišalio bendradarbiavimo perspektyvas, dalijosi demokratinių reformų valstybės tarnyboje patirtimi.

ES Dvynių mokymai
Vidaus reikalų ministro vizitas Lietuvos viešojo administravimo institute
Lietuvos viešojo administravimo institutas pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Rusijos ekonomikos ir viešojo administravimo akademijos Karelijos filialu
2012 m. gegužės 14- 15 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizuoja mokymus „ES Dvynių projektų rengimas ir administravimas“
Konferencija „Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai: iššūkiai ir galimybės valstybės tarnybai“ 2012 m. kovo 29 d.
Konferencijos pranešėjų pristatymai pasiekiami per sąsąją su pranešėjų pavardėmis
Lietuvos viešojo administravimo institutas pradeda trečiąjį pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai mokymų etapą
2011 m. gruodžio 15 d. pasirašyta mokymo paslaugų teikimo sutartis
Pasirašyta mokymo paslaugų teikimo sutartis
Projektas „Seimo kanceliarijos aukščiausio lygio bei viduriniosios grandies vadovų mokymai”
 

 2010 m. spalio 26 d. VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl „Vadovų mokymų organizavimo paslaugų pirkimo“. Iki 2012 m balandžio 1 d. planuojama apmokyti 50 aukščiausiojo lygio kanceliarijos vadovų.

Numatyti mokymai orientuoti į bendrųjų ir specifinių žinių bei kompetencijos efektyviai veikti ES aplinkoje tobulinimą.

Projektas „Mokymo programos parengimas ir mokymų organizavimas Seimo kanceliarijos darbuotojams“

 

 2010 m. spalio  5 d.  VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Institutas teiks mokymo programos parengimo ir mokymų organizavimo paslaugas.   Iš viso planuojama apmokyti 50 Seimo kanceliarijos darbuotojų. Bendra mokymo programos apimtis - 80 akademinių valandų. 

Projektas „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos pagal VSAFAS sukūrimas ir diegimas“

 

2010 m. birželio 29 d. VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų misterija pasirašė jungtinės veiklos sutartį  dėl projekto „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos pagal VSAFAS sukūrimas ir diegimas“ administravimo veiklų vykdymo.

Pagrindinis projekto tikslas — prisidėti prie efektyvesnio VRM ir vidaus reikalų įstaigų finansų valdymo ir apskaitos tobulinimo, diegiant bendrą informacinę sistemą.
Projekto vykdytojas — Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įgyvendinančioji institucija— VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.
 
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2009 sausio 30 d. - 2013 m. birželio  mėn.
 
Projektas ,,Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dirbančiųjų gebėjimų stiprinimas“
Projektas „Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas ir profesinių gebėjimų stiprinimas“
Pasirašyta partnerystės sutartis su Lietuvos inovacijų ir technologijų institutu